Eesti Põllumajandusloomade Jõudluskontroll
DELGADO-ET
Sünniaeg 07.01.2003   Tõug EHF   Aretaja OSAÜHING PIISTAOJA KATSETALU  
Reg.number EE 4209348   VeresusHF 100%   Pulli kood 26308(EHF) 

Pulli põlvnemine

IG:   
I SILDAHL BW DUTCH BOY-ET
USA 17058140   HST
19.06.1996
II MAIZEFIELD BELLWOOD-ET
USA 2103297 HST 19.05.89
III ARLINDA MELWOOD-ET USA 1879149 HST
IIE BREN-WAY BELL BETSY USA 12052401 EHF
IE BALLAND LASER DUTCHESS-TW
USA 14911435 EHF 19.08.91
IEI SILDAHL LASER-ET USA 2115255 EHF
IEE BALLAND INSPIRATION ARLENE USA 13875857 EHF
E EUROFLAIR JOLT GALLA
CAN 6931920   EHF
02.09.1997
EI SECOND-LOOK JOLT
USA 2149849 HST 12.06.90
EII SOUTHWIND BELL OF BAR-LEE USA 1964484 HST
EIE JO-HAR MARK JOYFUL USA 13576914 EHF
EE EUROFLAIR AERO GRACIOUS
CAN 5531848 HST
EEI MADAWASKA AEROSTAR CAN 383622 EHF
EEE FIVE OAKS W.M.A.GORGEOUS CAN 4440792 HST

Pulli geneetiline hindamine

August 2019

Pull Interbulli hindamises

Üldaretusväärtus SKAV (EHF) 109

Piimajõudlus (EHF)

SPAV 110
Usalduskoefitsient 0.99
Tütarde arv 3708
Karjade arv 341
Aretusväärtused
Piim +673 Rasva% 0.00 Rasv +26 Valgu% + 0.01 Valk +24
3367 tütre 1. laktatsiooni keskmine toodang
Piim  8115 Rasva%   3.91 Rasv  318 Valgu%   3.36 Valk  273

Laktatsioonikõverad


Udara tervis (somaatilised rakud), sigivus, tootlik aeg (EHF)

Udara tervis Sigivus Tootlik aeg
SSAV 101
Usalduskoefitsient 0.99
Tütarde arv 3708
Karjade arv 341
SGAV 79
Usalduskoefitsient 0.99
Tütarde arv 2945
Karjade arv 289
STAV 83
Usalduskoefitsient 0.99
Karjast väljaläinud 2915
tütarde arv

Poegimine

     EHF                              
Pull Loomade
arv
Karjade
arv
Usaldus-
koef.
Poegimis-
kergus
Surnult-
sünd
                            
Vasika isana 11121 442 0.99 95 93  
Lehma isana 3604 319 0.99 81 88


Toitumus, liikuvus, lüpsikiirus (EHF)

Toitumus Liikuvus Lüpsikiirus
SAV 95
Usalduskoefitsient 0.99
Tütarde arv 1438
Karjade arv 93
SAV 91
Usalduskoefitsient 0.99
Tütarde arv 800
Karjade arv 59
SAV 102
Usalduskoefitsient 0.99
Tütarde arv 775
Karjade arv 44


Lehmiku esimese tiinestumise vanus, lehmiku lüpsikarja jõdmine (EHF)

Esimese tiinestumise vanus Lüpsikarja jõudmine
SAV 86
Usalduskoefitsient 0.99
Tütarde arv 2279
Karjade arv 156
SAV 97
Usalduskoefitsient 0.98
Karjast väljaläinud 948
lehmikute arv


Taastootmine

Noorkarja taastootmise
   indeks NTI (EHF)
87
Lüpsikarja taastootmise
   indeks LTI (EHF)
75

Välimik (EHF)

SVAV 105 Usalduskoefitsient   1.00 Tütarde arv  1446 Karjade arv  95

Tüüp    114  
Udar    106  
Jalad  89   

Suurus Väike  119 Suur
Rinnna laius Kitsas  100 Lai
Kere sügavus Väike  118 Suur
Keha nurgelisus Vähenurgeline  106 Nurgeline
Laudja sirgus Tõusev  102 Luipu
Laudja laius Kitsas99  Lai
Tagajalad küljelt Püstine  101 Saabel
Tagajalad tagant Kooskandne88  Paralleelne
Sõranurk Lame  100 Püstine
Eesudara kinnitus Nõrk  104 Tugev
Tagaudara kõrgus Madal  107 Kõrge
Keskside Nõrk99  Tugev
Udarapõhja kõrgus Madal  104 Kõrge
Esinisade asetus Väljapoole89  Sissepoole
Esinisade pikkus Lühikesed  129 Pikad
Taganisade asetus Väljapoole82  Sissepoole
    64             76             88            100            112          124          136