Eesti Põllumajandusloomade Jõudluskontroll
DELGADO-ET
Sünniaeg 07.01.2003   Tõug EHF   Aretaja OSAÜHING PIISTAOJA KATSETALU  
Reg.number EE 4209348   VeresusHF 100%   Pulli kood 26308(EHF) 

Pulli põlvnemine

IG:   
I SILDAHL BW DUTCH BOY-ET
USA 17058140   HST
19.06.1996
II MAIZEFIELD BELLWOOD-ET
USA 2103297 HST 19.05.89
III ARLINDA MELWOOD-ET USA 1879149 HST
IIE BREN-WAY BELL BETSY USA 12052401 EHF
IE BALLAND LASER DUTCHESS-TW
USA 14911435 EHF 19.08.91
IEI SILDAHL LASER-ET USA 2115255 EHF
IEE BALLAND INSPIRATION ARLENE USA 13875857 EHF
E EUROFLAIR JOLT GALLA
CAN 6931920   EHF
02.09.1997
EI SECOND-LOOK JOLT
USA 2149849 HST 12.06.90
EII SOUTHWIND BELL OF BAR-LEE USA 1964484 HST
EIE JO-HAR MARK JOYFUL USA 13576914 EHF
EE EUROFLAIR AERO GRACIOUS
CAN 5531848 HST
EEI MADAWASKA AEROSTAR CAN 383622 EHF
EEE FIVE OAKS W.M.A.GORGEOUS CAN 4440792 HST

Pulli geneetiline hindamine

aprill 2021

Pull Interbulli hindamises

Üldaretusväärtus SKAV (EHF) 112

Piimajõudlus (EHF)

SPAV 112
Usalduskoefitsient 0.99
Tütarde arv 3714
Karjade arv 342
Aretusväärtused
Piim +400 Rasva% + 0.02 Rasv +17 Valgu% + 0.01 Valk +14
3374 tütre 1. laktatsiooni keskmine toodang
Piim  8116 Rasva%   3.91 Rasv  318 Valgu%   3.36 Valk  273

Laktatsioonikõverad


Udara tervis (somaatilised rakud), sigivus, tootlik aeg (EHF)

Udara tervis Sigivus Tootlik aeg
SSAV 98
Usalduskoefitsient 0.99
Tütarde arv 3714
Karjade arv 342
SGAV 69
Usalduskoefitsient 0.99
Tütarde arv 2950
Karjade arv 290
STAV 81
Usalduskoefitsient 0.99
Karjast väljaläinud 2965
tütarde arv

Poegimine

     EHF                              
Pull Loomade
arv
Karjade
arv
Usaldus-
koef.
Poegimis-
kergus
Elus-
sünd
                            
Vasika isana 10812 420 0.99 93 85  
Lehma isana 3609 319 0.99 67 79


Toitumus, liikuvus, lüpsikiirus (EHF)

Toitumus Liikuvus Lüpsikiirus
SAV 90
Usalduskoefitsient 0.99
Tütarde arv 1439
Karjade arv 93
SAV 86
Usalduskoefitsient 0.99
Tütarde arv 800
Karjade arv 59
SAV 104
Usalduskoefitsient 0.99
Tütarde arv 775
Karjade arv 44


Lehmiku tiinestumine, lehmiku lüpsikarja jõdmine (EHF)

Lehmiku tiinestumine Lüpsikarja jõudmine
SAV 81
Usalduskoefitsient 0.99
Tütarde arv 2281
Karjade arv 156
SAV 101
Usalduskoefitsient 0.98
Karjast väljaläinud 949
lehmikute arv


Taastootmine

Noorkarja taastootmise
   indeks NTI (EHF)
84
Lüpsikarja taastootmise
   indeks LTI (EHF)
69

Välimik (EHF)

SVAV 107 Usalduskoefitsient   1.00 Tütarde arv  1447 Karjade arv  95

Tüüp    121  
Udar    107  
Jalad  83   

Suurus Väike  126 Suur
Rinnna laius Kitsas99  Lai
Kere sügavus Väike  125 Suur
Keha nurgelisus Vähenurgeline  110 Nurgeline
Laudja sirgus Tõusev  103 Luipu
Laudja laius Kitsas98  Lai
Tagajalad küljelt Püstine  103 Saabel
Tagajalad tagant Kooskandne84  Paralleelne
Sõranurk Lame  100 Püstine
Eesudara kinnitus Nõrk  106 Tugev
Tagaudara kõrgus Madal  110 Kõrge
Keskside Nõrk98  Tugev
Udarapõhja kõrgus Madal  106 Kõrge
Esinisade asetus Väljapoole83  Sissepoole
Esinisade pikkus Lühikesed  133 Pikad
Taganisade asetus Väljapoole75  Sissepoole
    64             76             88            100            112          124          136