Eesti Põllumajandusloomade Jõudluskontroll
SCHREUR RUBERT-RED
Sünniaeg 19.01.2004   Tõug HST   Aretaja EESTI TÕULOOMAKASVATAJATE ÜHISTU  
Reg.number NL 391444683   VeresusHF 100%   Pulli kood 26364(EHF) 26364(EPK) 

Pulli põlvnemine

IG:   
I RUBENS-RED
DE 577182316   EHF
10.04.1996
II RUDI-RED
DE 609695599 EHF 03.08.90
III LATUCH FAGIN RUSTY-RED USA 1892411 EHF
IIE CIANKE DEU 607277499 EHF
IE ARKTIS
DE 576424318 EHF 17.04.94
IEI RONNYBROOK PRELUDE-ET CAN 392457 HST
IEE ARIANE DEU 576103264 EHF
E SCHREUR JANNY-RED-ET
NL 289429996   HST
16.07.2000
EI LENTINI-ET
DEU 1012337003 HST 06.10.94
EII NORRIELAKE CLEITUS LUKE-TWIN USA 2071864 HST
EIE LOOSLEA BLACKSTAR MONIQUE USA 14122737 HST
EE SCHREUR JANNY-RED-ET
NL 166187072 HST 14.02.96
EEI KOERIER-RED NLD 461733916 EHF
EEE JANNY-ET NL 516156408 HST

Pulli geneetiline hindamine

august 2020

Pull Interbulli hindamises

Üldaretusväärtus SKAV (EHF) 99
Üldaretusväärtus SKAV (EPK) 114

Piimajõudlus (EHF)

SPAV 99
Usalduskoefitsient 0.99
Tütarde arv 2378
Karjade arv 234
Aretusväärtused
Piim -272 Rasva% + 0.18 Rasv +9 Valgu% + 0.06 Valk -3
1095 tütre 1. laktatsiooni keskmine toodang
Piim  7997 Rasva%   4.00 Rasv  320 Valgu%   3.39 Valk  271
SPAV (EPK) 109 Piim   +50 Rasva% +0.15 Rasv  +16 Valgu% +0.02 Valk   +3

Laktatsioonikõverad


Udara tervis (somaatilised rakud), sigivus, tootlik aeg (EHF)

Udara tervis Sigivus Tootlik aeg
SSAV 105
Usalduskoefitsient 0.99
Tütarde arv 2378
Karjade arv 234
SGAV 92
Usalduskoefitsient 0.99
Tütarde arv 1989
Karjade arv 191
STAV 108
Usalduskoefitsient 0.99
Karjast väljaläinud 1733
tütarde arv
SSAV (EPK) 105 SGAV (EPK) 75 STAV (EPK) 107

Poegimine

     EHF  EPK 
Pull Loomade
arv
Karjade
arv
Usaldus-
koef.
Poegimis-
kergus
Surnult-
sünd
Poegimis-
kergus
Surnult-
sünd
Vasika isana 6514 302 0.99 94 10090 91
Lehma isana 2303 217 0.99 87 10174 87


Toitumus, liikuvus, lüpsikiirus (EHF)

Toitumus Liikuvus Lüpsikiirus
SAV 94
Usalduskoefitsient 0.99
Tütarde arv 313
Karjade arv 47
SAV 109
Usalduskoefitsient 0.97
Tütarde arv 205
Karjade arv 33
SAV 106
Usalduskoefitsient 0.98
Tütarde arv 179
Karjade arv 24


Lehmiku esimese tiinestumise vanus, lehmiku lüpsikarja jõdmine (EHF)

Esimese tiinestumise vanus Lüpsikarja jõudmine
SAV 93
Usalduskoefitsient 0.99
Tütarde arv 1565
Karjade arv 117
SAV 88
Usalduskoefitsient 0.97
Karjast väljaläinud 820
lehmikute arv


Taastootmine

Noorkarja taastootmise
   indeks NTI (EHF)
90
Lüpsikarja taastootmise
   indeks LTI (EHF)
97

Välimik (EHF)

SVAV 98 Usalduskoefitsient   0.99 Tütarde arv  314 Karjade arv  47

Tüüp    100  
Udar  98   
Jalad  98   

Suurus Väike  101 Suur
Rinnna laius Kitsas  102 Lai
Kere sügavus Väike95  Suur
Keha nurgelisus Vähenurgeline  113 Nurgeline
Laudja sirgus Tõusev81  Luipu
Laudja laius Kitsas  110 Lai
Tagajalad küljelt Püstine  102 Saabel
Tagajalad tagant Kooskandne84  Paralleelne
Sõranurk Lame  118 Püstine
Eesudara kinnitus Nõrk80  Tugev
Tagaudara kõrgus Madal94  Kõrge
Keskside Nõrk  112 Tugev
Udarapõhja kõrgus Madal98  Kõrge
Esinisade asetus Väljapoole  112 Sissepoole
Esinisade pikkus Lühikesed98  Pikad
Taganisade asetus Väljapoole99  Sissepoole
    64             76             88            100            112          124          136  

Välimik (EPK)

SVAV 112 Usalduskoefitsient   0.99 Tütarde arv  604 Karjade arv  74

Tüüp    115  
Udar    104  
Jalad    108  

Suurus Väike  115 Suur
Kere sügavus Väike  114 Suur
Laudja sirgus Tõusev82  Luipu
Laudja laius Kitsas  117 Lai
Tagajalad küljelt Püstine99  Saabel
Sõranurk Lame  107 Püstine
Eesudara kinnitus Nõrk95  Tugev
Tagaudara kõrgus Madal88  Kõrge
Keskside Nõrk  109 Tugev
Udarapõhja kõrgus Madal  104 Kõrge
Nisade asetus Väljapoole  112 Sissepoole
Nisade pikkus Lühikesed  103 Pikad
Piimatüüp Toores  105 Kuiv
Sõrgats Pehme97  Püstine
    64             76             88            100            112          124          136