Eesti Põllumajandusloomade Jõudluskontroll
CIRO
Sünniaeg 12.07.2003   Tõug EHF   Aretaja EESTI TÕULOOMAKASVATAJATE ÜHISTU  
Reg.number DE 347901883   VeresusHF 100%   Pulli kood 26369(EHF) 

Pulli põlvnemine

IG:   
I CALBRETT-I H.H.CHAMPION
CAN 6961162   HST
06.08.1997
II STARTMORE RUDOLPH-ET
CAN 5470579 HST 17.07.91
III MADAWASKA AEROSTAR CAN 383622 EHF
IIE STARTMORE RACHELLE-ET CAN 4324253 EHF
IE SKY.S-THE-LIMIT CLAIRE-ET
USA 15386863 HST 04.04.94
IEI TO-MAR HORTON-ET USA 2007299 HST
IEE COOKS-VALLEY L-MAN CURLY-ET USA 14289247 HST
E ASKONA
DE 347067659   HST
13.06.2001
EI CAROL PRELUDE MTOTO-ET
ITA 6001001962 HST 13.07.93
EII RONNYBROOK PRELUDE-ET CAN 392457 HST
EIE DIXIE-LEE BLACKSTAR BETSY ET USA 14459466 HST
EE ASTORIA
DE 342675331 HST 25.11.97
EEI MAUGHLIN STORM-ET CAN 5457798 EHF
EEE ALGE DE 1015249804 HST

Pulli geneetiline hindamine

aprill 2021

Pull Interbulli hindamises

Üldaretusväärtus SKAV (EHF) 102

Piimajõudlus (EHF)

SPAV 103
Usalduskoefitsient 0.99
Tütarde arv 4002
Karjade arv 324
Aretusväärtused
Piim +361 Rasva% + 0.01 Rasv +14 Valgu% -0.09 Valk +2
3670 tütre 1. laktatsiooni keskmine toodang
Piim  8291 Rasva%   3.84 Rasv  318 Valgu%   3.26 Valk  270

Laktatsioonikõverad


Udara tervis (somaatilised rakud), sigivus, tootlik aeg (EHF)

Udara tervis Sigivus Tootlik aeg
SSAV 105
Usalduskoefitsient 0.99
Tütarde arv 4002
Karjade arv 324
SGAV 101
Usalduskoefitsient 0.99
Tütarde arv 3246
Karjade arv 265
STAV 99
Usalduskoefitsient 0.99
Karjast väljaläinud 2750
tütarde arv

Poegimine

     EHF                              
Pull Loomade
arv
Karjade
arv
Usaldus-
koef.
Poegimis-
kergus
Elus-
sünd
                            
Vasika isana 11266 390 0.99 108 111  
Lehma isana 3839 298 0.99 127 127


Toitumus, liikuvus, lüpsikiirus (EHF)

Toitumus Liikuvus Lüpsikiirus
SAV 88
Usalduskoefitsient 0.99
Tütarde arv 1172
Karjade arv 75
SAV 71
Usalduskoefitsient 0.99
Tütarde arv 788
Karjade arv 61
SAV 104
Usalduskoefitsient 0.99
Tütarde arv 725
Karjade arv 41


Lehmiku tiinestumine, lehmiku lüpsikarja jõdmine (EHF)

Lehmiku tiinestumine Lüpsikarja jõudmine
SAV 131
Usalduskoefitsient 0.99
Tütarde arv 2622
Karjade arv 139
SAV 118
Usalduskoefitsient 0.98
Karjast väljaläinud 987
lehmikute arv


Taastootmine

Noorkarja taastootmise
   indeks NTI (EHF)
124
Lüpsikarja taastootmise
   indeks LTI (EHF)
109

Välimik (EHF)

SVAV 93 Usalduskoefitsient   0.99 Tütarde arv  1171 Karjade arv  75

Tüüp    108  
Udar  95   
Jalad  86   

Suurus Väike87  Suur
Rinnna laius Kitsas  100 Lai
Kere sügavus Väike  114 Suur
Keha nurgelisus Vähenurgeline88  Nurgeline
Laudja sirgus Tõusev98  Luipu
Laudja laius Kitsas  113 Lai
Tagajalad küljelt Püstine  108 Saabel
Tagajalad tagant Kooskandne95  Paralleelne
Sõranurk Lame90  Püstine
Eesudara kinnitus Nõrk80  Tugev
Tagaudara kõrgus Madal  108 Kõrge
Keskside Nõrk  107 Tugev
Udarapõhja kõrgus Madal92  Kõrge
Esinisade asetus Väljapoole  102 Sissepoole
Esinisade pikkus Lühikesed97  Pikad
Taganisade asetus Väljapoole  104 Sissepoole
    64             76             88            100            112          124          136