Eesti Põllumajandusloomade Jõudluskontroll
CIRO
Sünniaeg 12.07.2003   Tõug EHF   Aretaja EESTI TÕULOOMAKASVATAJATE ÜHISTU  
Reg.number DE 347901883   VeresusHF 100%   Pulli kood 26369(EHF) 

Pulli põlvnemine

IG:   
I CALBRETT-I H.H.CHAMPION
CAN 6961162   HST
06.08.1997
II STARTMORE RUDOLPH-ET
CAN 5470579 HST 17.07.91
III MADAWASKA AEROSTAR CAN 383622 EHF
IIE STARTMORE RACHELLE-ET CAN 4324253 EHF
IE SKY.S-THE-LIMIT CLAIRE-ET
USA 15386863 HST 04.04.94
IEI TO-MAR HORTON-ET USA 2007299 HST
IEE COOKS-VALLEY L-MAN CURLY-ET USA 14289247 HST
E ASKONA
DE 347067659   HST
13.06.2001
EI CAROL PRELUDE MTOTO-ET
ITA 6001001962 HST 13.07.93
EII RONNYBROOK PRELUDE-ET CAN 392457 HST
EIE DIXIE-LEE BLACKSTAR BETSY ET USA 14459466 HST
EE ASTORIA
DE 342675331 HST 25.11.97
EEI MAUGHLIN STORM-ET CAN 5457798 EHF
EEE ALGE DE 1015249804 HST

Pulli geneetiline hindamine

August 2019

Pull Interbulli hindamises

Üldaretusväärtus SKAV (EHF) 102

Piimajõudlus (EHF)

SPAV 103
Usalduskoefitsient 0.99
Tütarde arv 3979
Karjade arv 324
Aretusväärtused
Piim +657 Rasva% -0.01 Rasv +24 Valgu% -0.09 Valk +12
3548 tütre 1. laktatsiooni keskmine toodang
Piim  8255 Rasva%   3.85 Rasv  317 Valgu%   3.25 Valk  269

Laktatsioonikõverad


Udara tervis (somaatilised rakud), sigivus, tootlik aeg (EHF)

Udara tervis Sigivus Tootlik aeg
SSAV 107
Usalduskoefitsient 0.99
Tütarde arv 3979
Karjade arv 324
SGAV 102
Usalduskoefitsient 0.99
Tütarde arv 3207
Karjade arv 262
STAV 106
Usalduskoefitsient 0.99
Karjast väljaläinud 2179
tütarde arv

Poegimine

     EHF                              
Pull Loomade
arv
Karjade
arv
Usaldus-
koef.
Poegimis-
kergus
Surnult-
sünd
                            
Vasika isana 11400 387 0.99 104 107  
Lehma isana 3817 297 0.99 117 118


Toitumus, liikuvus, lüpsikiirus (EHF)

Toitumus Liikuvus Lüpsikiirus
SAV 92
Usalduskoefitsient 0.99
Tütarde arv 1158
Karjade arv 74
SAV 82
Usalduskoefitsient 0.98
Tütarde arv 777
Karjade arv 60
SAV 103
Usalduskoefitsient 0.99
Tütarde arv 717
Karjade arv 41


Lehmiku esimese tiinestumise vanus, lehmiku lüpsikarja jõdmine (EHF)

Esimese tiinestumise vanus Lüpsikarja jõudmine
SAV 119
Usalduskoefitsient 0.99
Tütarde arv 2611
Karjade arv 139
SAV 105
Usalduskoefitsient 0.98
Karjast väljaläinud 984
lehmikute arv


Taastootmine

Noorkarja taastootmise
   indeks NTI (EHF)
121
Lüpsikarja taastootmise
   indeks LTI (EHF)
113

Välimik (EHF)

SVAV 96 Usalduskoefitsient   0.99 Tütarde arv  1158 Karjade arv  74

Tüüp    105  
Udar  97   
Jalad  90   

Suurus Väike90  Suur
Rinnna laius Kitsas  101 Lai
Kere sügavus Väike  109 Suur
Keha nurgelisus Vähenurgeline91  Nurgeline
Laudja sirgus Tõusev98  Luipu
Laudja laius Kitsas  111 Lai
Tagajalad küljelt Püstine  103 Saabel
Tagajalad tagant Kooskandne95  Paralleelne
Sõranurk Lame94  Püstine
Eesudara kinnitus Nõrk84  Tugev
Tagaudara kõrgus Madal  106 Kõrge
Keskside Nõrk  105 Tugev
Udarapõhja kõrgus Madal94  Kõrge
Esinisade asetus Väljapoole  102 Sissepoole
Esinisade pikkus Lühikesed99  Pikad
Taganisade asetus Väljapoole  104 Sissepoole
    64             76             88            100            112          124          136