Eesti Põllumajandusloomade Jõudluskontroll
DELTA SAMSON-ET
Sünniaeg 24.04.2004   Tõug EHF   Aretaja EESTI TÕULOOMAKASVATAJATE ÜHISTU  
Reg.number NL 372523475   VeresusHF 100%   Pulli kood 26538(EHF) 

Pulli põlvnemine

IG:   
I AQUILA PATRON LUCENTE-ET
IT 912027632   HST
23.04.1997
II BRABANT STAR PATRON-ET
USA 2160458 HST 16.01.91
III TO-MAR BLACKSTAR-ET USA 1929410 HST
IIE BRABANT NED BOY PAULA USA 12986269 EHF
IE AQUILA LUKE DALIZIA-ET
IT 909004791 HST
IEI NORRIELAKE CLEITUS LUKE-TWIN USA 2071864 HST
IEE IT 907047715 HST
E GROENHILDE FREDERIKA
NL 291072517   HST
17.07.2000
EI ETAZON ADDISON-ET
NL 839380546 HST 09.03.94
EII BIS-MAY S-E-L MOUNTAIN-ET USA 2070579 HST
EIE TIDY-BROOK ELTON STEPH-ET USA 14080279 HST
EE FREDERIKA
NL 165047511 HST 04.01.96
EEI DELTA CLEITUS JABOT ET NLD 316419721 EHF
EEE FREDERIKA NL 775319974 HST

Pulli geneetiline hindamine

aprill 2021

Pull Interbulli hindamises

Üldaretusväärtus SKAV (EHF) 107

Piimajõudlus (EHF)

SPAV 105
Usalduskoefitsient 0.98
Tütarde arv 398
Karjade arv 71
Aretusväärtused
Piim +267 Rasva% -0.13 Rasv -4 Valgu% + 0.01 Valk +10
346 tütre 1. laktatsiooni keskmine toodang
Piim  8549 Rasva%   3.85 Rasv  329 Valgu%   3.24 Valk  277

Laktatsioonikõverad


Udara tervis (somaatilised rakud), sigivus, tootlik aeg (EHF)

Udara tervis Sigivus Tootlik aeg
SSAV 94
Usalduskoefitsient 0.96
Tütarde arv 398
Karjade arv 71
SGAV 66
Usalduskoefitsient 0.95
Tütarde arv 330
Karjade arv 61
STAV 105
Usalduskoefitsient 0.96
Karjast väljaläinud 260
tütarde arv

Poegimine

     EHF                              
Pull Loomade
arv
Karjade
arv
Usaldus-
koef.
Poegimis-
kergus
Elus-
sünd
                            
Vasika isana 1291 115 0.99 103 102  
Lehma isana 398 70 0.95 64 77


Toitumus, liikuvus, lüpsikiirus (EHF)

Toitumus Liikuvus Lüpsikiirus
SAV 98
Usalduskoefitsient 0.95
Tütarde arv 185
Karjade arv 32
SAV 96
Usalduskoefitsient 0.86
Tütarde arv 117
Karjade arv 17
SAV 119
Usalduskoefitsient 0.97
Tütarde arv 184
Karjade arv 9


Lehmiku tiinestumine, lehmiku lüpsikarja jõdmine (EHF)

Lehmiku tiinestumine Lüpsikarja jõudmine
SAV 81
Usalduskoefitsient 0.95
Tütarde arv 370
Karjade arv 56
SAV 102
Usalduskoefitsient 0.82
Karjast väljaläinud 110
lehmikute arv


Taastootmine

Noorkarja taastootmise
   indeks NTI (EHF)
92
Lüpsikarja taastootmise
   indeks LTI (EHF)
76

Välimik (EHF)

SVAV 113 Usalduskoefitsient   0.95 Tütarde arv  185 Karjade arv  32

Tüüp    114  
Udar    100  
Jalad    112  

Suurus Väike91  Suur
Rinnna laius Kitsas88  Lai
Kere sügavus Väike  120 Suur
Keha nurgelisus Vähenurgeline  116 Nurgeline
Laudja sirgus Tõusev86  Luipu
Laudja laius Kitsas  106 Lai
Tagajalad küljelt Püstine  124 Saabel
Tagajalad tagant Kooskandne  115 Paralleelne
Sõranurk Lame  124 Püstine
Eesudara kinnitus Nõrk  108 Tugev
Tagaudara kõrgus Madal88  Kõrge
Keskside Nõrk94  Tugev
Udarapõhja kõrgus Madal  102 Kõrge
Esinisade asetus Väljapoole  143 Sissepoole
Esinisade pikkus Lühikesed  105 Pikad
Taganisade asetus Väljapoole  118 Sissepoole
    64             76             88            100            112          124          136