Eesti Põllumajandusloomade Jõudluskontroll
DELTA SAMSON-ET
Sünniaeg 24.04.2004   Tõug EHF   Aretaja EESTI TÕULOOMAKASVATAJATE ÜHISTU  
Reg.number NL 372523475   VeresusHF 100%   Pulli kood 26538(EHF) 

Pulli põlvnemine

IG:   
I AQUILA PATRON LUCENTE-ET
IT 912027632   HST
23.04.1997
II BRABANT STAR PATRON-ET
USA 2160458 HST 16.01.91
III TO-MAR BLACKSTAR-ET USA 1929410 HST
IIE BRABANT NED BOY PAULA USA 12986269 EHF
IE AQUILA LUKE DALIZIA-ET
IT 909004791 HST
IEI NORRIELAKE CLEITUS LUKE-TWIN USA 2071864 HST
IEE IT 907047715 HST
E GROENHILDE FREDERIKA
NL 291072517   HST
17.07.2000
EI ETAZON ADDISON-ET
NL 839380546 HST 09.03.94
EII BIS-MAY S-E-L MOUNTAIN-ET USA 2070579 HST
EIE TIDY-BROOK ELTON STEPH-ET USA 14080279 HST
EE FREDERIKA
NL 165047511 HST 04.01.96
EEI DELTA CLEITUS JABOT ET NLD 316419721 EHF
EEE FREDERIKA NL 775319974 HST

Pulli geneetiline hindamine

August 2019

Pull Interbulli hindamises

Üldaretusväärtus SKAV (EHF) 105

Piimajõudlus (EHF)

SPAV 104
Usalduskoefitsient 0.98
Tütarde arv 370
Karjade arv 61
Aretusväärtused
Piim +547 Rasva% -0.18 Rasv +3 Valgu% + 0.01 Valk +20
344 tütre 1. laktatsiooni keskmine toodang
Piim  8557 Rasva%   3.84 Rasv  329 Valgu%   3.24 Valk  277

Laktatsioonikõverad


Udara tervis (somaatilised rakud), sigivus, tootlik aeg (EHF)

Udara tervis Sigivus Tootlik aeg
SSAV 99
Usalduskoefitsient 0.96
Tütarde arv 370
Karjade arv 61
SGAV 78
Usalduskoefitsient 0.94
Tütarde arv 322
Karjade arv 54
STAV 107
Usalduskoefitsient 0.96
Karjast väljaläinud 213
tütarde arv

Poegimine

     EHF                              
Pull Loomade
arv
Karjade
arv
Usaldus-
koef.
Poegimis-
kergus
Surnult-
sünd
                            
Vasika isana 1154 114 0.98 103 103  
Lehma isana 367 60 0.95 79 87


Toitumus, liikuvus, lüpsikiirus (EHF)

Toitumus Liikuvus Lüpsikiirus
SAV 101
Usalduskoefitsient 0.95
Tütarde arv 183
Karjade arv 30
SAV 98
Usalduskoefitsient 0.86
Tütarde arv 116
Karjade arv 16
SAV 116
Usalduskoefitsient 0.97
Tütarde arv 183
Karjade arv 8


Lehmiku esimese tiinestumise vanus, lehmiku lüpsikarja jõdmine (EHF)

Esimese tiinestumise vanus Lüpsikarja jõudmine
SAV 85
Usalduskoefitsient 0.95
Tütarde arv 369
Karjade arv 55
SAV 97
Usalduskoefitsient 0.82
Karjast väljaläinud 107
lehmikute arv


Taastootmine

Noorkarja taastootmise
   indeks NTI (EHF)
93
Lüpsikarja taastootmise
   indeks LTI (EHF)
85

Välimik (EHF)

SVAV 109 Usalduskoefitsient   0.95 Tütarde arv  183 Karjade arv  30

Tüüp    110  
Udar    100  
Jalad    110  

Suurus Väike93  Suur
Rinnna laius Kitsas94  Lai
Kere sügavus Väike  115 Suur
Keha nurgelisus Vähenurgeline  110 Nurgeline
Laudja sirgus Tõusev90  Luipu
Laudja laius Kitsas  106 Lai
Tagajalad küljelt Püstine  117 Saabel
Tagajalad tagant Kooskandne  111 Paralleelne
Sõranurk Lame  116 Püstine
Eesudara kinnitus Nõrk  105 Tugev
Tagaudara kõrgus Madal93  Kõrge
Keskside Nõrk96  Tugev
Udarapõhja kõrgus Madal  101 Kõrge
Esinisade asetus Väljapoole  132 Sissepoole
Esinisade pikkus Lühikesed  106 Pikad
Taganisade asetus Väljapoole  116 Sissepoole
    64             76             88            100            112          124          136