Eesti Põllumajandusloomade Jõudluskontroll
WILMAR
Sünniaeg 06.06.2007   Tõug EHF   Aretaja TORMA PÕLLUMAJANDUSOSAÜHING  
Reg.number EE 8286994   VeresusHF 100% (G)  Pulli kood 26773(EHF) 

Pulli põlvnemine

IG:   
I WIZZARD-ET
DE 347213836   HST
15.12.2000
II DELTA WEBSTER-ET
NLD 159659261 HST 19.01.95
III ETAZON CELSIUS-ET NLD 460508522 HST
IIE ETAZON MAONTRAY-ET NLD 461998375 EHF
IE ZOTTE
DE 341117002 HST 17.08.97
IEI EASTLAND CASH-ET NLD 775328514 HST
IEE ZOTTEL DE 1015221114 HST
E
EE 3386552   EHF
27.12.2002
EI RICECREST MARSHALL-ET
USA 2297473 HST 06.07.95
EII LUTZ-MEADOWS E MANDEL-ET USA 2119526 EHF
EIE RICECREST SOUTHWIND KAYE-ET USA 14334791 EHF
EE BENNER RUDOLPH ROSALIE-ET
CAN 6806604 EHF 14.04.97
EEI STARTMORE RUDOLPH-ET CAN 5470579 HST
EEE ALTAGEN LINDY ROSE CAN 5414064 HST

Pulli geneetiline hindamine

August 2019

Pull Interbulli hindamises

Üldaretusväärtus SKAV (EHF) 108

Piimajõudlus (EHF)

SPAV 101
Usalduskoefitsient 0.98
Tütarde arv 468
Karjade arv 72
Aretusväärtused
Piim +667 Rasva% -0.04 Rasv +22 Valgu% -0.12 Valk +10
361 tütre 1. laktatsiooni keskmine toodang
Piim  8674 Rasva%   3.82 Rasv  332 Valgu%   3.28 Valk  285

Laktatsioonikõverad


Udara tervis (somaatilised rakud), sigivus, tootlik aeg (EHF)

Udara tervis Sigivus Tootlik aeg
SSAV 110
Usalduskoefitsient 0.95
Tütarde arv 468
Karjade arv 72
SGAV 117
Usalduskoefitsient 0.89
Tütarde arv 378
Karjade arv 62
STAV 111
Usalduskoefitsient 0.96
Karjast väljaläinud 97
tütarde arv

Poegimine

     EHF                              
Pull Loomade
arv
Karjade
arv
Usaldus-
koef.
Poegimis-
kergus
Surnult-
sünd
                            
Vasika isana 1698 115 0.99 101 111  
Lehma isana 466 69 0.9 103 109


Toitumus, liikuvus, lüpsikiirus (EHF)

Toitumus Liikuvus Lüpsikiirus
SAV 100
Usalduskoefitsient 0.94
Tütarde arv 148
Karjade arv 24
SAV 91
Usalduskoefitsient 0.80
Tütarde arv 123
Karjade arv 20
SAV 93
Usalduskoefitsient 0.89
Tütarde arv 47
Karjade arv 16


Lehmiku esimese tiinestumise vanus, lehmiku lüpsikarja jõdmine (EHF)

Esimese tiinestumise vanus Lüpsikarja jõudmine
SAV 104
Usalduskoefitsient 0.89
Tütarde arv 304
Karjade arv 38
SAV 139
Usalduskoefitsient 0.82
Karjast väljaläinud 106
lehmikute arv


Taastootmine

Noorkarja taastootmise
   indeks NTI (EHF)
136
Lüpsikarja taastootmise
   indeks LTI (EHF)
117

Välimik (EHF)

SVAV 112 Usalduskoefitsient   0.93 Tütarde arv  148 Karjade arv  24

Tüüp  89   
Udar    115  
Jalad    118  

Suurus Väike  102 Suur
Rinnna laius Kitsas78  Lai
Kere sügavus Väike77  Suur
Keha nurgelisus Vähenurgeline  113 Nurgeline
Laudja sirgus Tõusev83  Luipu
Laudja laius Kitsas90  Lai
Tagajalad küljelt Püstine  116 Saabel
Tagajalad tagant Kooskandne  117 Paralleelne
Sõranurk Lame  102 Püstine
Eesudara kinnitus Nõrk  110 Tugev
Tagaudara kõrgus Madal  100 Kõrge
Keskside Nõrk98  Tugev
Udarapõhja kõrgus Madal  120 Kõrge
Esinisade asetus Väljapoole  112 Sissepoole
Esinisade pikkus Lühikesed  117 Pikad
Taganisade asetus Väljapoole  113 Sissepoole
    64             76             88            100            112          124          136