Eesti Põllumajandusloomade Jõudluskontroll
GROVER-ET
Sünniaeg 04.09.2009   Tõug EHF   Aretaja AS TARTU AGRO  
Reg.number EE 11146353   VeresusHF 100% (G)  Pulli kood 27049(EHF) 

Pulli põlvnemine

IG:   
I BRAEDALE GOLDWYN-ET
CA 10705608   HST
03.01.2000
II SHOREMAR JAMES
CA 5902195 HST 30.05.93
III A MARK CJ GILBROOK GRAND-ET CAN 393207 HST
IIE STELBRO JENINE AEROSTAR CA 5337384 HST
IE BRAEDALE BALER TWINE-ET
CA 6860888 HST 08.11.97
IEI MAUGHLIN STORM-ET CAN 5457798 EHF
IEE BRAEDALE GYPSY GRAND CA 5912235 HST
E TWINHOLM GIBSON ROYALTY-ET
CA 9360517   HST
15.10.2002
EI SILKY GIBSON-ET
CAN 6215479 HST 04.06.94
EII JUNIPER ROTATE JED ET US 2040728 EHF
EIE ELKENDALE CLEITUS IMPALA-ET USA 13424961 EHF
EE NORTH HAVEN MEGABUCK RACHEL
CA 6790526 HST 07.04.97
EEI MEADOW BRIDGE MEGABUCK-ET CA 5425054 HST
EEE ALTAGEN JED RACY-ET CA 6406116 HST

Pulli geneetiline hindamine

august 2020

Pull Interbulli hindamises

Üldaretusväärtus SKAV (EHF) 107

Piimajõudlus (EHF)

SPAV 99
Usalduskoefitsient 0.92
Tütarde arv 87
Karjade arv 37
Aretusväärtused
Piim -346 Rasva% + 0.27 Rasv +15 Valgu% + 0.08 Valk -4
78 tütre 1. laktatsiooni keskmine toodang
Piim  8158 Rasva%   4.08 Rasv  333 Valgu%   3.40 Valk  278

Laktatsioonikõverad


Udara tervis (somaatilised rakud), sigivus, tootlik aeg (EHF)

Udara tervis Sigivus Tootlik aeg
SSAV 121
Usalduskoefitsient 0.86
Tütarde arv 87
Karjade arv 37
SGAV 101
Usalduskoefitsient 0.81
Tütarde arv 71
Karjade arv 32
STAV 100
Usalduskoefitsient 0.82
Karjast väljaläinud 59
tütarde arv

Poegimine

     EHF                              
Pull Loomade
arv
Karjade
arv
Usaldus-
koef.
Poegimis-
kergus
Surnult-
sünd
                            
Vasika isana 242 66 0.94 95 99  
Lehma isana 84 38 0.83 103 108


Toitumus, liikuvus, lüpsikiirus (EHF)

Toitumus Liikuvus Lüpsikiirus
SAV 89
Usalduskoefitsient 0.87
Tütarde arv 44
Karjade arv 12
SAV 88
Usalduskoefitsient 0.75
Tütarde arv 28
Karjade arv 11
SAV 83
Usalduskoefitsient 0.82
Tütarde arv 18
Karjade arv 6


Lehmiku esimese tiinestumise vanus, lehmiku lüpsikarja jõdmine (EHF)

Esimese tiinestumise vanus Lüpsikarja jõudmine
SAV 100
Usalduskoefitsient 0.83
Tütarde arv 64
Karjade arv 28
SAV 101
Usalduskoefitsient 0.43
Karjast väljaläinud 18
lehmikute arv


Taastootmine

Noorkarja taastootmise
   indeks NTI (EHF)
101
Lüpsikarja taastootmise
   indeks LTI (EHF)
104

Välimik (EHF)

SVAV 103 Usalduskoefitsient   0.86 Tütarde arv  44 Karjade arv  12

Tüüp    105  
Udar    110  
Jalad  89   

Suurus Väike  103 Suur
Rinnna laius Kitsas77  Lai
Kere sügavus Väike91  Suur
Keha nurgelisus Vähenurgeline  110 Nurgeline
Laudja sirgus Tõusev  122 Luipu
Laudja laius Kitsas  101 Lai
Tagajalad küljelt Püstine  105 Saabel
Tagajalad tagant Kooskandne86  Paralleelne
Sõranurk Lame  103 Püstine
Eesudara kinnitus Nõrk  110 Tugev
Tagaudara kõrgus Madal  120 Kõrge
Keskside Nõrk  105 Tugev
Udarapõhja kõrgus Madal  104 Kõrge
Esinisade asetus Väljapoole89  Sissepoole
Esinisade pikkus Lühikesed  101 Pikad
Taganisade asetus Väljapoole97  Sissepoole
    64             76             88            100            112          124          136