Eesti Põllumajandusloomade Jõudluskontroll
BERTLAND
Sünniaeg 23.09.2010   Tõug EHF   Aretaja TORMA PÕLLUMAJANDUSOSAÜHING  
Reg.number EE 11187660   VeresusHF 100% (G)  Pulli kood 27222(EHF) 

Pulli põlvnemine

IG:   
I BEEKMANSHOEVE BERTIL
NL 355478033   HST
24.05.2003
II VENERIETE WILLIS
NL 834961199 HST 22.03.96
III SESTAK SCOUT NL 135422827 EHF
IIE VENERIETE ROU SELLY NL 861854840 HST
IE BEEKMANS TINIE-ET
NL 267364093 HST 21.05.01
IEI JOCKO BESNE FR 5694028588 HST
IEE BEEKMANS TINIE NL 102763111 HST
E
EE 3389713   EHF
08.05.2004
EI EASTLAND IMPULS-ET
NLD 203822614 HST 09.01.97
EII ETAZON LORD LILY-ET NLD 780180664 HST
EIE EASTLAND GOLDA NLD 775327465 EHF
EE LELO
EE 1182583 EHF 25.04.01
EEI PROFIL ET DEU 1015256279 HST
EEE LEHTI EE 461148 EHF

Pulli geneetiline hindamine

August 2019

Pull Interbulli hindamises

Üldaretusväärtus SKAV (EHF) 103

Piimajõudlus (EHF)

SPAV 103
Usalduskoefitsient 0.88
Tütarde arv 58
Karjade arv 34
Aretusväärtused
Piim +233 Rasva% + 0.19 Rasv +28 Valgu% + 0.04 Valk +12
46 tütre 1. laktatsiooni keskmine toodang
Piim  8703 Rasva%   3.92 Rasv  341 Valgu%   3.32 Valk  289

Laktatsioonikõverad


Udara tervis (somaatilised rakud), sigivus, tootlik aeg (EHF)

Udara tervis Sigivus Tootlik aeg
SSAV 106
Usalduskoefitsient 0.79
Tütarde arv 58
Karjade arv 34
SGAV 96
Usalduskoefitsient 0.68
Tütarde arv 45
Karjade arv 33
STAV 72
Usalduskoefitsient 0.78
Karjast väljaläinud 40
tütarde arv

Poegimine

     EHF                              
Pull Loomade
arv
Karjade
arv
Usaldus-
koef.
Poegimis-
kergus
Surnult-
sünd
                            
Vasika isana 322 63 0.92 85 91  
Lehma isana 66 38 0.68 99 98


Toitumus, liikuvus, lüpsikiirus (EHF)

Toitumus Liikuvus Lüpsikiirus
SAV 110
Usalduskoefitsient 0.75
Tütarde arv 23
Karjade arv 13
SAV 100
Usalduskoefitsient 0.54
Tütarde arv 12
Karjade arv 7
SAV 102
Usalduskoefitsient 0.73
Tütarde arv 13
Karjade arv 8


Lehmiku esimese tiinestumise vanus, lehmiku lüpsikarja jõdmine (EHF)

Esimese tiinestumise vanus Lüpsikarja jõudmine
SAV 104
Usalduskoefitsient 0.71
Tütarde arv 63
Karjade arv 24
SAV 91
Usalduskoefitsient 0.49
Karjast väljaläinud 23
lehmikute arv


Taastootmine

Noorkarja taastootmise
   indeks NTI (EHF)
93
Lüpsikarja taastootmise
   indeks LTI (EHF)
85

Välimik (EHF)

SVAV 98 Usalduskoefitsient   0.75 Tütarde arv  23 Karjade arv  13

Tüüp  99   
Udar    100  
Jalad  97   

Suurus Väike  100 Suur
Rinnna laius Kitsas  108 Lai
Kere sügavus Väike  115 Suur
Keha nurgelisus Vähenurgeline94  Nurgeline
Laudja sirgus Tõusev  104 Luipu
Laudja laius Kitsas92  Lai
Tagajalad küljelt Püstine75  Saabel
Tagajalad tagant Kooskandne89  Paralleelne
Sõranurk Lame  102 Püstine
Eesudara kinnitus Nõrk  118 Tugev
Tagaudara kõrgus Madal89  Kõrge
Keskside Nõrk96  Tugev
Udarapõhja kõrgus Madal95  Kõrge
Esinisade asetus Väljapoole98  Sissepoole
Esinisade pikkus Lühikesed99  Pikad
Taganisade asetus Väljapoole97  Sissepoole
    64             76             88            100            112          124          136