Eesti Põllumajandusloomade Jõudluskontroll
SAFFIR
Sünniaeg 29.09.2010   Tõug EHF   Aretaja AS TARTU AGRO  
Reg.number EE 12142507   VeresusHF 100% (G)  Pulli kood 27244(EHF) 

Pulli põlvnemine

IG:   
I SABINER-RED-ET
DEU 662192659   HST
18.10.2003
II PURSUIT SEPTEMBER STORM-ET
CA 6820564 HST 03.09.97
III MAUGHLIN STORM-ET CAN 5457798 EHF
IIE GLEN DRUMMOND SHIMMER CA 6185591 HST
IE EUROPA
DEU 661235420 HST 25.01.99
IEI CHAPEL-BANK LAREDO-RED USA 2199279 HST
IEE ENORE DEU 1015218498 HST
E
EE 8223302   EHF
01.12.2007
EI HERLEX-ET
EE 4209317 EHF 02.01.03
EII LEXVOLD LUKE HERSHEL-ET USA 2294436 HST
EIE BENNER GIBBON BALMORAL-ET CAN 6880674 EHF
EE
EE 1105483 EHF 03.03.00
EEI EMIER-ET DE 23838889 HST
EEE EE 514677 EHF

Pulli geneetiline hindamine

August 2019

Pull Interbulli hindamises

Üldaretusväärtus SKAV (EHF) 105

Piimajõudlus (EHF)

SPAV 96
Usalduskoefitsient 0.97
Tütarde arv 257
Karjade arv 53
Aretusväärtused
Piim +115 Rasva% + 0.11 Rasv +15 Valgu% -0.01 Valk +3
247 tütre 1. laktatsiooni keskmine toodang
Piim  8540 Rasva%   3.86 Rasv  330 Valgu%   3.34 Valk  285

Laktatsioonikõverad


Udara tervis (somaatilised rakud), sigivus, tootlik aeg (EHF)

Udara tervis Sigivus Tootlik aeg
SSAV 114
Usalduskoefitsient 0.94
Tütarde arv 257
Karjade arv 53
SGAV 114
Usalduskoefitsient 0.9
Tütarde arv 226
Karjade arv 52
STAV 130
Usalduskoefitsient 0.94
Karjast väljaläinud 91
tütarde arv

Poegimine

     EHF                              
Pull Loomade
arv
Karjade
arv
Usaldus-
koef.
Poegimis-
kergus
Surnult-
sünd
                            
Vasika isana 408 82 0.98 104 98  
Lehma isana 236 55 0.91 92 104


Toitumus, liikuvus, lüpsikiirus (EHF)

Toitumus Liikuvus Lüpsikiirus
SAV 113
Usalduskoefitsient 0.88
Tütarde arv 39
Karjade arv 26
SAV 109
Usalduskoefitsient 0.79
Tütarde arv 32
Karjade arv 23
SAV 100
Usalduskoefitsient 0.79
Tütarde arv 19
Karjade arv 8


Lehmiku esimese tiinestumise vanus, lehmiku lüpsikarja jõdmine (EHF)

Esimese tiinestumise vanus Lüpsikarja jõudmine
SAV 115
Usalduskoefitsient 0.94
Tütarde arv 216
Karjade arv 54
SAV 111
Usalduskoefitsient 0.68
Karjast väljaläinud 52
lehmikute arv


Taastootmine

Noorkarja taastootmise
   indeks NTI (EHF)
117
Lüpsikarja taastootmise
   indeks LTI (EHF)
120

Välimik (EHF)

SVAV 111 Usalduskoefitsient   0.88 Tütarde arv  39 Karjade arv  26

Tüüp  89   
Udar    105  
Jalad    129  

Suurus Väike92  Suur
Rinnna laius Kitsas  103 Lai
Kere sügavus Väike86  Suur
Keha nurgelisus Vähenurgeline80  Nurgeline
Laudja sirgus Tõusev93  Luipu
Laudja laius Kitsas89  Lai
Tagajalad küljelt Püstine80  Saabel
Tagajalad tagant Kooskandne  110 Paralleelne
Sõranurk Lame  118 Püstine
Eesudara kinnitus Nõrk99  Tugev
Tagaudara kõrgus Madal  105 Kõrge
Keskside Nõrk93  Tugev
Udarapõhja kõrgus Madal  106 Kõrge
Esinisade asetus Väljapoole97  Sissepoole
Esinisade pikkus Lühikesed93  Pikad
Taganisade asetus Väljapoole96  Sissepoole
    64             76             88            100            112          124          136