Eesti Põllumajandusloomade Jõudluskontroll
GOLVER-ET
Sünniaeg 22.10.2010   Tõug EHF   Aretaja OSAÜHING EERIKA FARM  
Reg.number EE 11761372   VeresusHF 100% (G)  Pulli kood 27241(EHF) 

Pulli põlvnemine

IG:   
I BRAEDALE GOLDWYN-ET
CA 10705608   HST
03.01.2000
II SHOREMAR JAMES
CA 5902195 HST 30.05.93
III A MARK CJ GILBROOK GRAND-ET CAN 393207 HST
IIE STELBRO JENINE AEROSTAR CA 5337384 HST
IE BRAEDALE BALER TWINE-ET
CA 6860888 HST 08.11.97
IEI MAUGHLIN STORM-ET CAN 5457798 EHF
IEE BRAEDALE GYPSY GRAND CA 5912235 HST
E TWINHOLM GIBSON ROYALTY-ET
CA 9360517   HST
15.10.2002
EI SILKY GIBSON-ET
CAN 6215479 HST 04.06.94
EII JUNIPER ROTATE JED ET US 2040728 EHF
EIE ELKENDALE CLEITUS IMPALA-ET USA 13424961 EHF
EE NORTH HAVEN MEGABUCK RACHEL
CA 6790526 HST 07.04.97
EEI MEADOW BRIDGE MEGABUCK-ET CA 5425054 HST
EEE ALTAGEN JED RACY-ET CA 6406116 HST

Pulli geneetiline hindamine

August 2019

Pull Interbulli hindamises

Üldaretusväärtus SKAV (EHF) 104

Piimajõudlus (EHF)

SPAV 100
Usalduskoefitsient 0.91
Tütarde arv 68
Karjade arv 36
Aretusväärtused
Piim +260 Rasva% + 0.07 Rasv +17 Valgu% + 0.01 Valk +9
61 tütre 1. laktatsiooni keskmine toodang
Piim  8721 Rasva%   3.84 Rasv  335 Valgu%   3.28 Valk  286

Laktatsioonikõverad


Udara tervis (somaatilised rakud), sigivus, tootlik aeg (EHF)

Udara tervis Sigivus Tootlik aeg
SSAV 110
Usalduskoefitsient 0.83
Tütarde arv 68
Karjade arv 36
SGAV 94
Usalduskoefitsient 0.77
Tütarde arv 58
Karjade arv 32
STAV 100
Usalduskoefitsient 0.78
Karjast väljaläinud 33
tütarde arv

Poegimine

     EHF                              
Pull Loomade
arv
Karjade
arv
Usaldus-
koef.
Poegimis-
kergus
Surnult-
sünd
                            
Vasika isana 212 56 0.93 99 114  
Lehma isana 67 36 0.79 98 104


Toitumus, liikuvus, lüpsikiirus (EHF)

Toitumus Liikuvus Lüpsikiirus
SAV 101
Usalduskoefitsient 0.82
Tütarde arv 30
Karjade arv 15
SAV 86
Usalduskoefitsient 0.69
Tütarde arv 23
Karjade arv 12
SAV 101
Usalduskoefitsient 0.77
Tütarde arv 16
Karjade arv 11


Lehmiku esimese tiinestumise vanus, lehmiku lüpsikarja jõdmine (EHF)

Esimese tiinestumise vanus Lüpsikarja jõudmine
SAV 92
Usalduskoefitsient 0.79
Tütarde arv 49
Karjade arv 22
SAV 87
Usalduskoefitsient 0.56
Karjast väljaläinud 31
lehmikute arv


Taastootmine

Noorkarja taastootmise
   indeks NTI (EHF)
97
Lüpsikarja taastootmise
   indeks LTI (EHF)
99

Välimik (EHF)

SVAV 105 Usalduskoefitsient   0.81 Tütarde arv  30 Karjade arv  15

Tüüp    104  
Udar    117  
Jalad  85   

Suurus Väike  110 Suur
Rinnna laius Kitsas89  Lai
Kere sügavus Väike  104 Suur
Keha nurgelisus Vähenurgeline  100 Nurgeline
Laudja sirgus Tõusev  113 Luipu
Laudja laius Kitsas  101 Lai
Tagajalad küljelt Püstine96  Saabel
Tagajalad tagant Kooskandne86  Paralleelne
Sõranurk Lame98  Püstine
Eesudara kinnitus Nõrk  125 Tugev
Tagaudara kõrgus Madal  121 Kõrge
Keskside Nõrk94  Tugev
Udarapõhja kõrgus Madal  118 Kõrge
Esinisade asetus Väljapoole89  Sissepoole
Esinisade pikkus Lühikesed  129 Pikad
Taganisade asetus Väljapoole99  Sissepoole
    64             76             88            100            112          124          136