Eesti Põllumajandusloomade Jõudluskontroll
GOLVER-ET
Sünniaeg 22.10.2010   Tõug EHF   Aretaja OSAÜHING EERIKA FARM  
Reg.number EE 11761372   VeresusHF 100% (G)  Pulli kood 27241(EHF) 

Pulli põlvnemine

IG:   
I BRAEDALE GOLDWYN-ET
CA 10705608   HST
03.01.2000
II SHOREMAR JAMES
CA 5902195 HST 30.05.93
III A MARK CJ GILBROOK GRAND-ET CAN 393207 HST
IIE STELBRO JENINE AEROSTAR CA 5337384 HST
IE BRAEDALE BALER TWINE-ET
CA 6860888 HST 08.11.97
IEI MAUGHLIN STORM-ET CAN 5457798 EHF
IEE BRAEDALE GYPSY GRAND CA 5912235 HST
E TWINHOLM GIBSON ROYALTY-ET
CA 9360517   HST
15.10.2002
EI SILKY GIBSON-ET
CAN 6215479 HST 04.06.94
EII JUNIPER ROTATE JED ET US 2040728 EHF
EIE ELKENDALE CLEITUS IMPALA-ET USA 13424961 EHF
EE NORTH HAVEN MEGABUCK RACHEL
CA 6790526 HST 07.04.97
EEI MEADOW BRIDGE MEGABUCK-ET CA 5425054 HST
EEE ALTAGEN JED RACY-ET CA 6406116 HST

Pulli geneetiline hindamine

aprill 2021

Pull Interbulli hindamises

Üldaretusväärtus SKAV (EHF) 107

Piimajõudlus (EHF)

SPAV 101
Usalduskoefitsient 0.91
Tütarde arv 68
Karjade arv 36
Aretusväärtused
Piim -31 Rasva% + 0.07 Rasv +6 Valgu% 0.00 Valk -1
61 tütre 1. laktatsiooni keskmine toodang
Piim  8721 Rasva%   3.84 Rasv  335 Valgu%   3.28 Valk  286

Laktatsioonikõverad


Udara tervis (somaatilised rakud), sigivus, tootlik aeg (EHF)

Udara tervis Sigivus Tootlik aeg
SSAV 110
Usalduskoefitsient 0.84
Tütarde arv 68
Karjade arv 36
SGAV 90
Usalduskoefitsient 0.84
Tütarde arv 58
Karjade arv 32
STAV 106
Usalduskoefitsient 0.79
Karjast väljaläinud 39
tütarde arv

Poegimine

     EHF                              
Pull Loomade
arv
Karjade
arv
Usaldus-
koef.
Poegimis-
kergus
Elus-
sünd
                            
Vasika isana 216 56 0.94 100 120  
Lehma isana 67 36 0.85 103 109


Toitumus, liikuvus, lüpsikiirus (EHF)

Toitumus Liikuvus Lüpsikiirus
SAV 97
Usalduskoefitsient 0.85
Tütarde arv 30
Karjade arv 15
SAV 75
Usalduskoefitsient 0.76
Tütarde arv 23
Karjade arv 12
SAV 102
Usalduskoefitsient 0.81
Tütarde arv 16
Karjade arv 11


Lehmiku tiinestumine, lehmiku lüpsikarja jõdmine (EHF)

Lehmiku tiinestumine Lüpsikarja jõudmine
SAV 89
Usalduskoefitsient 0.83
Tütarde arv 49
Karjade arv 22
SAV 90
Usalduskoefitsient 0.56
Karjast väljaläinud 31
lehmikute arv


Taastootmine

Noorkarja taastootmise
   indeks NTI (EHF)
98
Lüpsikarja taastootmise
   indeks LTI (EHF)
99

Välimik (EHF)

SVAV 105 Usalduskoefitsient   0.85 Tütarde arv  30 Karjade arv  15

Tüüp    107  
Udar    122  
Jalad  73   

Suurus Väike  114 Suur
Rinnna laius Kitsas78  Lai
Kere sügavus Väike  105 Suur
Keha nurgelisus Vähenurgeline  102 Nurgeline
Laudja sirgus Tõusev  120 Luipu
Laudja laius Kitsas  102 Lai
Tagajalad küljelt Püstine97  Saabel
Tagajalad tagant Kooskandne81  Paralleelne
Sõranurk Lame88  Püstine
Eesudara kinnitus Nõrk  132 Tugev
Tagaudara kõrgus Madal  129 Kõrge
Keskside Nõrk90  Tugev
Udarapõhja kõrgus Madal  123 Kõrge
Esinisade asetus Väljapoole80  Sissepoole
Esinisade pikkus Lühikesed  134 Pikad
Taganisade asetus Väljapoole97  Sissepoole
    64             76             88            100            112          124          136