Eesti Põllumajandusloomade Jõudluskontroll
GOLDIN-ET
Sünniaeg 27.10.2010   Tõug EHF   Aretaja OSAÜHING EERIKA FARM  
Reg.number EE 11761389   VeresusHF 100% (G)  Pulli kood 27240(EHF) 

Pulli põlvnemine

IG:   
I BRAEDALE GOLDWYN-ET
CA 10705608   HST
03.01.2000
II SHOREMAR JAMES
CA 5902195 HST 30.05.93
III A MARK CJ GILBROOK GRAND-ET CAN 393207 HST
IIE STELBRO JENINE AEROSTAR CA 5337384 HST
IE BRAEDALE BALER TWINE-ET
CA 6860888 HST 08.11.97
IEI MAUGHLIN STORM-ET CAN 5457798 EHF
IEE BRAEDALE GYPSY GRAND CA 5912235 HST
E TWINHOLM GIBSON ROYALTY-ET
CA 9360517   HST
15.10.2002
EI SILKY GIBSON-ET
CAN 6215479 HST 04.06.94
EII JUNIPER ROTATE JED ET US 2040728 EHF
EIE ELKENDALE CLEITUS IMPALA-ET USA 13424961 EHF
EE NORTH HAVEN MEGABUCK RACHEL
CA 6790526 HST 07.04.97
EEI MEADOW BRIDGE MEGABUCK-ET CA 5425054 HST
EEE ALTAGEN JED RACY-ET CA 6406116 HST

Pulli geneetiline hindamine

aprill 2021

Pull Interbulli hindamises

Üldaretusväärtus SKAV (EHF) 126

Piimajõudlus (EHF)

SPAV 105
Usalduskoefitsient 0.94
Tütarde arv 105
Karjade arv 44
Aretusväärtused
Piim +155 Rasva% + 0.04 Rasv +10 Valgu% 0.00 Valk +5
97 tütre 1. laktatsiooni keskmine toodang
Piim  8811 Rasva%   3.95 Rasv  348 Valgu%   3.31 Valk  291

Laktatsioonikõverad


Udara tervis (somaatilised rakud), sigivus, tootlik aeg (EHF)

Udara tervis Sigivus Tootlik aeg
SSAV 127
Usalduskoefitsient 0.88
Tütarde arv 105
Karjade arv 44
SGAV 102
Usalduskoefitsient 0.86
Tütarde arv 93
Karjade arv 43
STAV 89
Usalduskoefitsient 0.87
Karjast väljaläinud 82
tütarde arv

Poegimine

     EHF                              
Pull Loomade
arv
Karjade
arv
Usaldus-
koef.
Poegimis-
kergus
Elus-
sünd
                            
Vasika isana 314 79 0.95 106 111  
Lehma isana 110 50 0.88 114 121


Toitumus, liikuvus, lüpsikiirus (EHF)

Toitumus Liikuvus Lüpsikiirus
SAV 92
Usalduskoefitsient 0.84
Tütarde arv 38
Karjade arv 18
SAV 82
Usalduskoefitsient 0.72
Tütarde arv 34
Karjade arv 17
SAV 93
Usalduskoefitsient 0.84
Tütarde arv 23
Karjade arv 10


Lehmiku tiinestumine, lehmiku lüpsikarja jõdmine (EHF)

Lehmiku tiinestumine Lüpsikarja jõudmine
SAV 103
Usalduskoefitsient 0.85
Tütarde arv 119
Karjade arv 46
SAV 110
Usalduskoefitsient 0.51
Karjast väljaläinud 25
lehmikute arv


Taastootmine

Noorkarja taastootmise
   indeks NTI (EHF)
108
Lüpsikarja taastootmise
   indeks LTI (EHF)
102

Välimik (EHF)

SVAV 128 Usalduskoefitsient   0.84 Tütarde arv  38 Karjade arv  18

Tüüp    118  
Udar    138  
Jalad  87   

Suurus Väike  116 Suur
Rinnna laius Kitsas75  Lai
Kere sügavus Väike93  Suur
Keha nurgelisus Vähenurgeline  109 Nurgeline
Laudja sirgus Tõusev  118 Luipu
Laudja laius Kitsas  109 Lai
Tagajalad küljelt Püstine89  Saabel
Tagajalad tagant Kooskandne81  Paralleelne
Sõranurk Lame99  Püstine
Eesudara kinnitus Nõrk  143 Tugev
Tagaudara kõrgus Madal  141 Kõrge
Keskside Nõrk  100 Tugev
Udarapõhja kõrgus Madal  124 Kõrge
Esinisade asetus Väljapoole89  Sissepoole
Esinisade pikkus Lühikesed  116 Pikad
Taganisade asetus Väljapoole  110 Sissepoole
    64             76             88            100            112          124          136