Eesti Põllumajandusloomade Jõudluskontroll
MOTTO
Sünniaeg 06.02.2011   Tõug EHF   Aretaja TORMA PÕLLUMAJANDUSOSAÜHING  
Reg.number EE 11188537   VeresusHF 100% (G)  Pulli kood 27274(EHF) 

Pulli põlvnemine

IG:   
I CROCKETT-ACRES OTTO-ET
USA 135556252   HST
03.03.2004
II O-BEE MANFRED JUSTICE-ET
USA 122358313 HST 08.03.98
III HA-HO CUBBY MANFRED-ET USA 2183007 HST
IIE MEIER-MEADOWS EL JEZEBEL-ET USA 15459080 HST
IE CROCKETT-ACRES MTOTO ELLY-ET
USA 207184095 HST 25.10.99
IEI CAROL PRELUDE MTOTO-ET ITA 6001001962 HST
IEE WAUREGAN RUDOLPH ELLY MAE-ET CAN 6931116 HST
E
EE 5643769   EHF
11.10.2005
EI CO-OP LONDON COSMO-ET
USA 18021429 HST 06.03.97
EII LONDONDALE LEADMAN MAGNUM-ET USA 2157256 EHF
EIE MISS MOUNTAIN CASANDRA TCG-ET USA 15688715 EHF
EE PILLI
EE 1181135 EHF 03.10.00
EEI HA-HO CUBBY MANFRED-ET USA 2183007 HST
EEE PILLI DNK 4194500918 EHF

Pulli geneetiline hindamine

August 2019

Pull Interbulli hindamises

Üldaretusväärtus SKAV (EHF) 110

Piimajõudlus (EHF)

SPAV 119
Usalduskoefitsient 0.93
Tütarde arv 98
Karjade arv 45
Aretusväärtused
Piim +1287 Rasva% -0.23 Rasv +25 Valgu% -0.04 Valk +39
93 tütre 1. laktatsiooni keskmine toodang
Piim  9365 Rasva%   3.69 Rasv  346 Valgu%   3.30 Valk  309

Laktatsioonikõverad


Udara tervis (somaatilised rakud), sigivus, tootlik aeg (EHF)

Udara tervis Sigivus Tootlik aeg
SSAV 88
Usalduskoefitsient 0.86
Tütarde arv 98
Karjade arv 45
SGAV 107
Usalduskoefitsient 0.73
Tütarde arv 88
Karjade arv 46
STAV 114
Usalduskoefitsient 0.83
Karjast väljaläinud 28
tütarde arv

Poegimine

     EHF                              
Pull Loomade
arv
Karjade
arv
Usaldus-
koef.
Poegimis-
kergus
Surnult-
sünd
                            
Vasika isana 518 82 0.95 109 91  
Lehma isana 95 48 0.75 113 114


Toitumus, liikuvus, lüpsikiirus (EHF)

Toitumus Liikuvus Lüpsikiirus
SAV 109
Usalduskoefitsient 0.80
Tütarde arv 36
Karjade arv 22
SAV 98
Usalduskoefitsient 0.57
Tütarde arv 24
Karjade arv 17
SAV 102
Usalduskoefitsient 0.82
Tütarde arv 24
Karjade arv 11


Lehmiku esimese tiinestumise vanus, lehmiku lüpsikarja jõdmine (EHF)

Esimese tiinestumise vanus Lüpsikarja jõudmine
SAV 102
Usalduskoefitsient 0.81
Tütarde arv 85
Karjade arv 38
SAV 89
Usalduskoefitsient 0.68
Karjast väljaläinud 52
lehmikute arv


Taastootmine

Noorkarja taastootmise
   indeks NTI (EHF)
91
Lüpsikarja taastootmise
   indeks LTI (EHF)
117

Välimik (EHF)

SVAV 104 Usalduskoefitsient   0.80 Tütarde arv  36 Karjade arv  22

Tüüp    107  
Udar  98   
Jalad    104  

Suurus Väike92  Suur
Rinnna laius Kitsas  113 Lai
Kere sügavus Väike  109 Suur
Keha nurgelisus Vähenurgeline  101 Nurgeline
Laudja sirgus Tõusev92  Luipu
Laudja laius Kitsas  116 Lai
Tagajalad küljelt Püstine93  Saabel
Tagajalad tagant Kooskandne  103 Paralleelne
Sõranurk Lame92  Püstine
Eesudara kinnitus Nõrk  104 Tugev
Tagaudara kõrgus Madal97  Kõrge
Keskside Nõrk  104 Tugev
Udarapõhja kõrgus Madal93  Kõrge
Esinisade asetus Väljapoole  112 Sissepoole
Esinisade pikkus Lühikesed  100 Pikad
Taganisade asetus Väljapoole  115 Sissepoole
    64             76             88            100            112          124          136