Eesti Põllumajandusloomade Jõudluskontroll
MOTTO
Sünniaeg 06.02.2011   Tõug EHF   Aretaja TORMA PÕLLUMAJANDUSOSAÜHING  
Reg.number EE 11188537   VeresusHF 100% (G)  Pulli kood 27274(EHF) 

Pulli põlvnemine

IG:   
I CROCKETT-ACRES OTTO-ET
USA 135556252   HST
03.03.2004
II O-BEE MANFRED JUSTICE-ET
USA 122358313 HST 08.03.98
III HA-HO CUBBY MANFRED-ET USA 2183007 HST
IIE MEIER-MEADOWS EL JEZEBEL-ET USA 15459080 HST
IE CROCKETT-ACRES MTOTO ELLY-ET
USA 207184095 HST 25.10.99
IEI CAROL PRELUDE MTOTO-ET ITA 6001001962 HST
IEE WAUREGAN RUDOLPH ELLY MAE-ET CAN 6931116 HST
E
EE 5643769   EHF
11.10.2005
EI CO-OP LONDON COSMO-ET
USA 18021429 HST 06.03.97
EII LONDONDALE LEADMAN MAGNUM-ET USA 2157256 EHF
EIE MISS MOUNTAIN CASANDRA TCG-ET USA 15688715 EHF
EE PILLI
EE 1181135 EHF 03.10.00
EEI HA-HO CUBBY MANFRED-ET USA 2183007 HST
EEE PILLI DNK 4194500918 EHF

Pulli geneetiline hindamine

aprill 2021

Pull Interbulli hindamises

Üldaretusväärtus SKAV (EHF) 104

Piimajõudlus (EHF)

SPAV 116
Usalduskoefitsient 0.94
Tütarde arv 137
Karjade arv 48
Aretusväärtused
Piim +903 Rasva% -0.20 Rasv +11 Valgu% -0.05 Valk +24
96 tütre 1. laktatsiooni keskmine toodang
Piim  9345 Rasva%   3.69 Rasv  345 Valgu%   3.30 Valk  309

Laktatsioonikõverad


Udara tervis (somaatilised rakud), sigivus, tootlik aeg (EHF)

Udara tervis Sigivus Tootlik aeg
SSAV 73
Usalduskoefitsient 0.88
Tütarde arv 137
Karjade arv 48
SGAV 108
Usalduskoefitsient 0.84
Tütarde arv 100
Karjade arv 48
STAV 108
Usalduskoefitsient 0.85
Karjast väljaläinud 55
tütarde arv

Poegimine

     EHF                              
Pull Loomade
arv
Karjade
arv
Usaldus-
koef.
Poegimis-
kergus
Elus-
sünd
                            
Vasika isana 587 90 0.96 114 81  
Lehma isana 138 50 0.87 116 109


Toitumus, liikuvus, lüpsikiirus (EHF)

Toitumus Liikuvus Lüpsikiirus
SAV 111
Usalduskoefitsient 0.83
Tütarde arv 37
Karjade arv 22
SAV 90
Usalduskoefitsient 0.66
Tütarde arv 25
Karjade arv 17
SAV 105
Usalduskoefitsient 0.84
Tütarde arv 25
Karjade arv 12


Lehmiku tiinestumine, lehmiku lüpsikarja jõdmine (EHF)

Lehmiku tiinestumine Lüpsikarja jõudmine
SAV 92
Usalduskoefitsient 0.87
Tütarde arv 149
Karjade arv 44
SAV 86
Usalduskoefitsient 0.73
Karjast väljaläinud 66
lehmikute arv


Taastootmine

Noorkarja taastootmise
   indeks NTI (EHF)
81
Lüpsikarja taastootmise
   indeks LTI (EHF)
109

Välimik (EHF)

SVAV 104 Usalduskoefitsient   0.83 Tütarde arv  37 Karjade arv  22

Tüüp    107  
Udar    101  
Jalad    100  

Suurus Väike93  Suur
Rinnna laius Kitsas  120 Lai
Kere sügavus Väike  110 Suur
Keha nurgelisus Vähenurgeline99  Nurgeline
Laudja sirgus Tõusev91  Luipu
Laudja laius Kitsas  120 Lai
Tagajalad küljelt Püstine94  Saabel
Tagajalad tagant Kooskandne  105 Paralleelne
Sõranurk Lame86  Püstine
Eesudara kinnitus Nõrk  107 Tugev
Tagaudara kõrgus Madal97  Kõrge
Keskside Nõrk  109 Tugev
Udarapõhja kõrgus Madal94  Kõrge
Esinisade asetus Väljapoole  118 Sissepoole
Esinisade pikkus Lühikesed99  Pikad
Taganisade asetus Väljapoole  117 Sissepoole
    64             76             88            100            112          124          136