Eesti Põllumajandusloomade Jõudluskontroll
MANFRED-ET
Sünniaeg 14.04.2010   Tõug EHF   Aretaja VÄLISMAA  
Reg.number DE 536563707   VeresusHF 100%   Pulli kood 27174(EHF) 

Pulli põlvnemine

IG:   
I LONG-LANGS OMAN OMAN-ET
USA 135746776   HST
30.04.2004
II O-BEE MANFRED JUSTICE-ET
USA 122358313 HST 08.03.98
III HA-HO CUBBY MANFRED-ET USA 2183007 HST
IIE MEIER-MEADOWS EL JEZEBEL-ET USA 15459080 HST
IE WINNING-WAY MARCI-ET
USA 130677626 HST 24.09.00
IEI DIXIE-LEE AARON-ET USA 2265005 HST
IEE PETICOTE BWOOD MOZZETTA-ET USA 15930909 HST
E JOY ET
DEU 534570623   HST
17.10.2006
EI BRAEDALE GOLDWYN-ET
CA 10705608 HST 03.01.00
EII SHOREMAR JAMES CA 5902195 HST
EIE BRAEDALE BALER TWINE-ET CA 6860888 HST
EE BENNER OUTSIDE JOYCE
CAN 9210018 HST 01.02.00
EEI COMESTAR OUTSIDE-ET CA 6026421 HST
EEE JEMIMA CA 6881287 HST

Pulli geneetiline hindamine

aprill 2021

Pull Interbulli hindamises

Üldaretusväärtus SKAV (EHF) 117

Piimajõudlus (EHF)

SPAV 105
Usalduskoefitsient 0.95
Tütarde arv 162
Karjade arv 44
Aretusväärtused
Piim +71 Rasva% + 0.13 Rasv +17 Valgu% + 0.01 Valk +4
144 tütre 1. laktatsiooni keskmine toodang
Piim  8451 Rasva%   3.93 Rasv  332 Valgu%   3.35 Valk  283

Laktatsioonikõverad


Udara tervis (somaatilised rakud), sigivus, tootlik aeg (EHF)

Udara tervis Sigivus Tootlik aeg
SSAV 105
Usalduskoefitsient 0.9
Tütarde arv 162
Karjade arv 44
SGAV 109
Usalduskoefitsient 0.85
Tütarde arv 142
Karjade arv 40
STAV 110
Usalduskoefitsient 0.9
Karjast väljaläinud 61
tütarde arv

Poegimine

     EHF                              
Pull Loomade
arv
Karjade
arv
Usaldus-
koef.
Poegimis-
kergus
Elus-
sünd
                            
Vasika isana 700 72 0.97 105 109  
Lehma isana 166 44 0.85 82 89


Toitumus, liikuvus, lüpsikiirus (EHF)

Toitumus Liikuvus Lüpsikiirus
SAV 114
Usalduskoefitsient 0.85
Tütarde arv 42
Karjade arv 18
SAV 111
Usalduskoefitsient 0.73
Tütarde arv 34
Karjade arv 15
SAV 99
Usalduskoefitsient 0.92
Tütarde arv 64
Karjade arv 11


Lehmiku tiinestumine, lehmiku lüpsikarja jõdmine (EHF)

Lehmiku tiinestumine Lüpsikarja jõudmine
SAV 115
Usalduskoefitsient 0.85
Tütarde arv 240
Karjade arv 30
SAV 101
Usalduskoefitsient 0.73
Karjast väljaläinud 65
lehmikute arv


Taastootmine

Noorkarja taastootmise
   indeks NTI (EHF)
109
Lüpsikarja taastootmise
   indeks LTI (EHF)
100

Välimik (EHF)

SVAV 128 Usalduskoefitsient   0.85 Tütarde arv  42 Karjade arv  18

Tüüp    129  
Udar    119  
Jalad    101  

Suurus Väike  127 Suur
Rinnna laius Kitsas  116 Lai
Kere sügavus Väike  112 Suur
Keha nurgelisus Vähenurgeline  116 Nurgeline
Laudja sirgus Tõusev91  Luipu
Laudja laius Kitsas  118 Lai
Tagajalad küljelt Püstine82  Saabel
Tagajalad tagant Kooskandne86  Paralleelne
Sõranurk Lame  103 Püstine
Eesudara kinnitus Nõrk  103 Tugev
Tagaudara kõrgus Madal  121 Kõrge
Keskside Nõrk  122 Tugev
Udarapõhja kõrgus Madal  112 Kõrge
Esinisade asetus Väljapoole  104 Sissepoole
Esinisade pikkus Lühikesed  114 Pikad
Taganisade asetus Väljapoole  128 Sissepoole
    64             76             88            100            112          124          136