Eesti Põllumajandusloomade Jõudluskontroll
MAIROLD-ET
Sünniaeg 01.05.2010   Tõug EHF   Aretaja VÄLISMAA  
Reg.number DE 353316946   VeresusHF 100%   Pulli kood 27171(EHF) 

Pulli põlvnemine

IG:   
I ENGLAND-AMMON MILLION-ET
USA 61547476   HST
30.04.2003
II COMESTAR OUTSIDE-ET
CA 6026421 HST 27.02.94
III RONNYBROOK PRELUDE-ET CAN 392457 HST
IIE COMESTAR L OR BLACK-ET CA 5311227 HST
IE REGANCREST-HHF MAYA-ET
USA 60531869 HST 24.04.01
IEI MARA-THON BW MARSHALL-ET USA 2290977 HST
IEE REGANCREST RUDOLPH DENA-ET USA 17391080 HST
E FLY-HIGHER OMAN STUTTER-ET
USA 61641113   HST
31.07.2004
EI O-BEE MANFRED JUSTICE-ET
USA 122358313 HST 08.03.98
EII HA-HO CUBBY MANFRED-ET USA 2183007 HST
EIE MEIER-MEADOWS EL JEZEBEL-ET USA 15459080 HST
EE ALLIMAR DURHAM STETSON
USA 130829957 HST 25.01.01
EEI REGANCREST ELTON DURHAM-ET USA 2250783 EHF
EEE A. PATRON STARSKY USA 120919293 HST

Pulli geneetiline hindamine

August 2019

Pull Interbulli hindamises

Üldaretusväärtus SKAV (EHF) 94

Piimajõudlus (EHF)

SPAV 102
Usalduskoefitsient 0.95
Tütarde arv 260
Karjade arv 65
Aretusväärtused
Piim +180 Rasva% + 0.07 Rasv +14 Valgu% + 0.08 Valk +14
175 tütre 1. laktatsiooni keskmine toodang
Piim  8529 Rasva%   3.98 Rasv  340 Valgu%   3.39 Valk  289

Laktatsioonikõverad


Udara tervis (somaatilised rakud), sigivus, tootlik aeg (EHF)

Udara tervis Sigivus Tootlik aeg
SSAV 88
Usalduskoefitsient 0.9
Tütarde arv 260
Karjade arv 65
SGAV 108
Usalduskoefitsient 0.8
Tütarde arv 195
Karjade arv 59
STAV 83
Usalduskoefitsient 0.93
Karjast väljaläinud 97
tütarde arv

Poegimine

     EHF                              
Pull Loomade
arv
Karjade
arv
Usaldus-
koef.
Poegimis-
kergus
Surnult-
sünd
                            
Vasika isana 1451 119 0.98 96 99  
Lehma isana 263 70 0.8 104 89


Toitumus, liikuvus, lüpsikiirus (EHF)

Toitumus Liikuvus Lüpsikiirus
SAV 104
Usalduskoefitsient 0.93
Tütarde arv 148
Karjade arv 28
SAV 94
Usalduskoefitsient 0.80
Tütarde arv 132
Karjade arv 25
SAV 104
Usalduskoefitsient 0.95
Tütarde arv 134
Karjade arv 14


Lehmiku esimese tiinestumise vanus, lehmiku lüpsikarja jõdmine (EHF)

Esimese tiinestumise vanus Lüpsikarja jõudmine
SAV 88
Usalduskoefitsient 0.84
Tütarde arv 258
Karjade arv 51
SAV 100
Usalduskoefitsient 0.83
Karjast väljaläinud 118
lehmikute arv


Taastootmine

Noorkarja taastootmise
   indeks NTI (EHF)
93
Lüpsikarja taastootmise
   indeks LTI (EHF)
95

Välimik (EHF)

SVAV 96 Usalduskoefitsient   0.93 Tütarde arv  148 Karjade arv  28

Tüüp    102  
Udar    103  
Jalad  86   

Suurus Väike  115 Suur
Rinnna laius Kitsas92  Lai
Kere sügavus Väike98  Suur
Keha nurgelisus Vähenurgeline97  Nurgeline
Laudja sirgus Tõusev97  Luipu
Laudja laius Kitsas  112 Lai
Tagajalad küljelt Püstine  112 Saabel
Tagajalad tagant Kooskandne81  Paralleelne
Sõranurk Lame97  Püstine
Eesudara kinnitus Nõrk99  Tugev
Tagaudara kõrgus Madal  110 Kõrge
Keskside Nõrk89  Tugev
Udarapõhja kõrgus Madal  107 Kõrge
Esinisade asetus Väljapoole  106 Sissepoole
Esinisade pikkus Lühikesed91  Pikad
Taganisade asetus Väljapoole90  Sissepoole
    64             76             88            100            112          124          136