Eesti Põllumajandusloomade Jõudluskontroll
LIKÖÖR
Sünniaeg 17.04.2011   Tõug EHF   Aretaja AS TARTU AGRO  
Reg.number EE 12445745   VeresusHF 100% (G)  Pulli kood 27305(EHF) 

Pulli põlvnemine

IG:   
I MAJESTIC LIQUEUR-ET
UK 94923375023   HST
05.09.2007
II PICSTON SHOTTLE-ET
GBR 598172 HST 23.07.99
III CAROL PRELUDE MTOTO-ET ITA 6001001962 HST
IIE CONDON AERO SHARON CA 5373153 HST
IE SAVAGE LEIGH LEONA-ET
USA 61604187 HST 18.03.05
IEI CANYON-BREEZE ALLEN-ET USA 17129288 HST
IEE SAVAGE LEIGH LICORICE-ET USA 60317090 HST
E
EE 10127124   EHF
12.03.2009
EI BRIGEEN GIVENCHY-ET
USA 128226159 HST 01.09.99
EII MAUGHLIN STORM-ET CAN 5457798 EHF
EIE BRIGEEN MANDEL GOLDA-ET USA 15827717 HST
EE
EE 8221520 EHF 12.03.07
EEI WINCEL EE 1646818 EHF
EEE EE 6101428 EHF

Pulli geneetiline hindamine

aprill 2021

Pull Interbulli hindamises

Üldaretusväärtus SKAV (EHF) 121

Piimajõudlus (EHF)

SPAV 119
Usalduskoefitsient 0.95
Tütarde arv 149
Karjade arv 48
Aretusväärtused
Piim +370 Rasva% + 0.24 Rasv +41 Valgu% + 0.07 Valk +21
126 tütre 1. laktatsiooni keskmine toodang
Piim  9246 Rasva%   3.96 Rasv  366 Valgu%   3.37 Valk  312

Laktatsioonikõverad


Udara tervis (somaatilised rakud), sigivus, tootlik aeg (EHF)

Udara tervis Sigivus Tootlik aeg
SSAV 120
Usalduskoefitsient 0.91
Tütarde arv 149
Karjade arv 48
SGAV 90
Usalduskoefitsient 0.87
Tütarde arv 129
Karjade arv 48
STAV 103
Usalduskoefitsient 0.88
Karjast väljaläinud 76
tütarde arv

Poegimine

     EHF                              
Pull Loomade
arv
Karjade
arv
Usaldus-
koef.
Poegimis-
kergus
Elus-
sünd
                            
Vasika isana 586 82 0.97 112 119  
Lehma isana 151 52 0.88 117 120


Toitumus, liikuvus, lüpsikiirus (EHF)

Toitumus Liikuvus Lüpsikiirus
SAV 49
Usalduskoefitsient 0.92
Tütarde arv 84
Karjade arv 19
SAV 92
Usalduskoefitsient 0.81
Tütarde arv 47
Karjade arv 13
SAV 114
Usalduskoefitsient 0.92
Tütarde arv 62
Karjade arv 10


Lehmiku tiinestumine, lehmiku lüpsikarja jõdmine (EHF)

Lehmiku tiinestumine Lüpsikarja jõudmine
SAV 99
Usalduskoefitsient 0.86
Tütarde arv 153
Karjade arv 40
SAV 97
Usalduskoefitsient 0.74
Karjast väljaläinud 70
lehmikute arv


Taastootmine

Noorkarja taastootmise
   indeks NTI (EHF)
104
Lüpsikarja taastootmise
   indeks LTI (EHF)
103

Välimik (EHF)

SVAV 93 Usalduskoefitsient   0.91 Tütarde arv  84 Karjade arv  19

Tüüp  99   
Udar  93   
Jalad  95   

Suurus Väike95  Suur
Rinnna laius Kitsas92  Lai
Kere sügavus Väike98  Suur
Keha nurgelisus Vähenurgeline  119 Nurgeline
Laudja sirgus Tõusev85  Luipu
Laudja laius Kitsas  101 Lai
Tagajalad küljelt Püstine  165 Saabel
Tagajalad tagant Kooskandne  108 Paralleelne
Sõranurk Lame  104 Püstine
Eesudara kinnitus Nõrk89  Tugev
Tagaudara kõrgus Madal  104 Kõrge
Keskside Nõrk  108 Tugev
Udarapõhja kõrgus Madal86  Kõrge
Esinisade asetus Väljapoole  108 Sissepoole
Esinisade pikkus Lühikesed  102 Pikad
Taganisade asetus Väljapoole  102 Sissepoole
    64             76             88            100            112          124          136