Eesti Põllumajandusloomade Jõudluskontroll
LIKÖÖR
Sünniaeg 17.04.2011   Tõug EHF   Aretaja AS TARTU AGRO  
Reg.number EE 12445745   VeresusHF 100% (G)  Pulli kood 27305(EHF) 

Pulli põlvnemine

IG:   
I MAJESTIC LIQUEUR-ET
UK 94923375023   HST
05.09.2007
II PICSTON SHOTTLE-ET
GBR 598172 HST 23.07.99
III CAROL PRELUDE MTOTO-ET ITA 6001001962 HST
IIE CONDON AERO SHARON CA 5373153 HST
IE SAVAGE LEIGH LEONA-ET
USA 61604187 HST 18.03.05
IEI CANYON-BREEZE ALLEN-ET USA 17129288 HST
IEE SAVAGE LEIGH LICORICE-ET USA 60317090 HST
E
EE 10127124   EHF
12.03.2009
EI BRIGEEN GIVENCHY-ET
USA 128226159 HST 01.09.99
EII MAUGHLIN STORM-ET CAN 5457798 EHF
EIE BRIGEEN MANDEL GOLDA-ET USA 15827717 HST
EE
EE 8221520 EHF 12.03.07
EEI WINCEL EE 1646818 EHF
EEE EE 6101428 EHF

Pulli geneetiline hindamine

August 2019

Pull Interbulli hindamises

Üldaretusväärtus SKAV (EHF) 118

Piimajõudlus (EHF)

SPAV 118
Usalduskoefitsient 0.95
Tütarde arv 131
Karjade arv 43
Aretusväärtused
Piim +657 Rasva% + 0.23 Rasv +49 Valgu% + 0.08 Valk +30
123 tütre 1. laktatsiooni keskmine toodang
Piim  9277 Rasva%   3.96 Rasv  367 Valgu%   3.37 Valk  313

Laktatsioonikõverad


Udara tervis (somaatilised rakud), sigivus, tootlik aeg (EHF)

Udara tervis Sigivus Tootlik aeg
SSAV 118
Usalduskoefitsient 0.89
Tütarde arv 131
Karjade arv 43
SGAV 90
Usalduskoefitsient 0.8
Tütarde arv 118
Karjade arv 44
STAV 99
Usalduskoefitsient 0.87
Karjast väljaläinud 54
tütarde arv

Poegimine

     EHF                              
Pull Loomade
arv
Karjade
arv
Usaldus-
koef.
Poegimis-
kergus
Surnult-
sünd
                            
Vasika isana 326 75 0.95 100 110  
Lehma isana 129 47 0.82 118 117


Toitumus, liikuvus, lüpsikiirus (EHF)

Toitumus Liikuvus Lüpsikiirus
SAV 64
Usalduskoefitsient 0.90
Tütarde arv 84
Karjade arv 19
SAV 96
Usalduskoefitsient 0.74
Tütarde arv 47
Karjade arv 13
SAV 111
Usalduskoefitsient 0.91
Tütarde arv 62
Karjade arv 10


Lehmiku esimese tiinestumise vanus, lehmiku lüpsikarja jõdmine (EHF)

Esimese tiinestumise vanus Lüpsikarja jõudmine
SAV 100
Usalduskoefitsient 0.85
Tütarde arv 140
Karjade arv 37
SAV 92
Usalduskoefitsient 0.73
Karjast väljaläinud 64
lehmikute arv


Taastootmine

Noorkarja taastootmise
   indeks NTI (EHF)
103
Lüpsikarja taastootmise
   indeks LTI (EHF)
104

Välimik (EHF)

SVAV 96 Usalduskoefitsient   0.90 Tütarde arv  84 Karjade arv  19

Tüüp    101  
Udar  95   
Jalad  96   

Suurus Väike95  Suur
Rinnna laius Kitsas97  Lai
Kere sügavus Väike98  Suur
Keha nurgelisus Vähenurgeline  114 Nurgeline
Laudja sirgus Tõusev89  Luipu
Laudja laius Kitsas  101 Lai
Tagajalad küljelt Püstine  148 Saabel
Tagajalad tagant Kooskandne  105 Paralleelne
Sõranurk Lame  100 Püstine
Eesudara kinnitus Nõrk89  Tugev
Tagaudara kõrgus Madal  102 Kõrge
Keskside Nõrk  107 Tugev
Udarapõhja kõrgus Madal89  Kõrge
Esinisade asetus Väljapoole  104 Sissepoole
Esinisade pikkus Lühikesed  104 Pikad
Taganisade asetus Väljapoole  102 Sissepoole
    64             76             88            100            112          124          136