Eesti Põllumajandusloomade Jõudluskontroll
LOJER
Sünniaeg 09.03.2012   Tõug EHF   Aretaja OÜ SOONE FARM  
Reg.number EE 12519132   VeresusHF 100% (G)  Pulli kood 27434(EHF) 

Pulli põlvnemine

IG:   
I LONAR-ET
DEU 349789696   HST
20.03.2005
II LAUDAN-ET
DE 578448776 HST 11.10.98
III LUKAS-ET DEU 1012104370 HST
IIE BRISANZ DE 576302497 HST
IE MAGIC
DEU 343052721 HST 23.12.97
IEI DIXELLEN DESIGN CAN 5335690 HST
IEE MALTA DE 1011112020 HST
E ITI
EE 10492130   EHF
20.01.2009
EI JOSE
DE 345461818 HST 14.01.01
EII JOCKO BESNE FR 5694028588 HST
EIE WUNDER DE 342799509 HST
EE ITI
EE 8570147 EHF 17.01.07
EEI RAMOS DE 341485350 HST
EEE EE 4904793 EHF

Pulli geneetiline hindamine

August 2019

Pull Interbulli hindamises

Üldaretusväärtus SKAV (EHF) 99

Piimajõudlus (EHF)

SPAV 108
Usalduskoefitsient 0.91
Tütarde arv 74
Karjade arv 28
Aretusväärtused
Piim +560 Rasva% + 0.08 Rasv +30 Valgu% + 0.01 Valk +20
70 tütre 1. laktatsiooni keskmine toodang
Piim  9067 Rasva%   3.81 Rasv  345 Valgu%   3.35 Valk  304

Laktatsioonikõverad


Udara tervis (somaatilised rakud), sigivus, tootlik aeg (EHF)

Udara tervis Sigivus Tootlik aeg
SSAV 99
Usalduskoefitsient 0.83
Tütarde arv 74
Karjade arv 28
SGAV 99
Usalduskoefitsient 0.62
Tütarde arv 67
Karjade arv 30
STAV 92
Usalduskoefitsient 0.81
Karjast väljaläinud 36
tütarde arv

Poegimine

     EHF                              
Pull Loomade
arv
Karjade
arv
Usaldus-
koef.
Poegimis-
kergus
Surnult-
sünd
                            
Vasika isana 245 58 0.93 100 103  
Lehma isana 76 33 0.64 126 125


Toitumus, liikuvus, lüpsikiirus (EHF)

Toitumus Liikuvus Lüpsikiirus
SAV 100
Usalduskoefitsient 0.82
Tütarde arv 45
Karjade arv 19
SAV 77
Usalduskoefitsient 0.61
Tütarde arv 40
Karjade arv 18
SAV 101
Usalduskoefitsient 0.82
Tütarde arv 26
Karjade arv 15


Lehmiku esimese tiinestumise vanus, lehmiku lüpsikarja jõdmine (EHF)

Esimese tiinestumise vanus Lüpsikarja jõudmine
SAV 91
Usalduskoefitsient 0.79
Tütarde arv 75
Karjade arv 26
SAV 102
Usalduskoefitsient 0.55
Karjast väljaläinud 29
lehmikute arv


Taastootmine

Noorkarja taastootmise
   indeks NTI (EHF)
99
Lüpsikarja taastootmise
   indeks LTI (EHF)
109

Välimik (EHF)

SVAV 86 Usalduskoefitsient   0.82 Tütarde arv  45 Karjade arv  19

Tüüp    100  
Udar  94   
Jalad  76   

Suurus Väike  114 Suur
Rinnna laius Kitsas93  Lai
Kere sügavus Väike  103 Suur
Keha nurgelisus Vähenurgeline98  Nurgeline
Laudja sirgus Tõusev96  Luipu
Laudja laius Kitsas87  Lai
Tagajalad küljelt Püstine88  Saabel
Tagajalad tagant Kooskandne77  Paralleelne
Sõranurk Lame  110 Püstine
Eesudara kinnitus Nõrk72  Tugev
Tagaudara kõrgus Madal  100 Kõrge
Keskside Nõrk  122 Tugev
Udarapõhja kõrgus Madal92  Kõrge
Esinisade asetus Väljapoole  113 Sissepoole
Esinisade pikkus Lühikesed82  Pikad
Taganisade asetus Väljapoole  112 Sissepoole
    64             76             88            100            112          124          136