Eesti Põllumajandusloomade Jõudluskontroll
A-L-H STUART-ET
Sünniaeg 22.08.2011   Tõug EHF   Aretaja VÄLISMAA  
Reg.number NL 731139004   VeresusHF 100%   Pulli kood 27340(EHF) 

Pulli põlvnemine

IG:   
I REGANCREST ALTA IOTA-ET
USA 61898306   HST
12.06.2005
II O-BEE MANFRED JUSTICE-ET
USA 122358313 HST 08.03.98
III HA-HO CUBBY MANFRED-ET USA 2183007 HST
IIE MEIER-MEADOWS EL JEZEBEL-ET USA 15459080 HST
IE REGANCREST ITO ISA
USA 60870571 HST 05.05.02
IEI BARBEE-M JUROR ITO-ET USA 2287161 HST
IEE REGANCREST EMORY DORISSA-ET USA 15967188 EHF
E SANDY-VALLEY MAC SHELBY-ET
USA 64833223   HST
08.10.2007
EI REGANCREST-HHF MAC-ET
USA 60540164 HST 20.04.01
EII MARA-THON BW MARSHALL-ET USA 2290977 HST
EIE REGANCREST RUDOLPH DENA-ET USA 17391080 HST
EE PINE-TREE MIMI SHERLE-ET
USA 62443660 HST 14.12.05
EEI PICSTON SHOTTLE-ET GBR 598172 HST
EEE PINE-TREE FINLEY MIMI-ET USA 61733051 HST

Pulli geneetiline hindamine

August 2019

Pull Interbulli hindamises

Üldaretusväärtus SKAV (EHF) 106

Piimajõudlus (EHF)

SPAV 107
Usalduskoefitsient 0.92
Tütarde arv 82
Karjade arv 41
Aretusväärtused
Piim +1043 Rasva% -0.25 Rasv +14 Valgu% -0.12 Valk +22
75 tütre 1. laktatsiooni keskmine toodang
Piim  9396 Rasva%   3.66 Rasv  344 Valgu%   3.28 Valk  308

Laktatsioonikõverad


Udara tervis (somaatilised rakud), sigivus, tootlik aeg (EHF)

Udara tervis Sigivus Tootlik aeg
SSAV 91
Usalduskoefitsient 0.85
Tütarde arv 82
Karjade arv 41
SGAV 101
Usalduskoefitsient 0.75
Tütarde arv 71
Karjade arv 38
STAV 97
Usalduskoefitsient 0.82
Karjast väljaläinud 37
tütarde arv

Poegimine

     EHF                              
Pull Loomade
arv
Karjade
arv
Usaldus-
koef.
Poegimis-
kergus
Surnult-
sünd
                            
Vasika isana 9591 196 0.99 105 114  
Lehma isana 84 43 0.8 115 112


Toitumus, liikuvus, lüpsikiirus (EHF)

Toitumus Liikuvus Lüpsikiirus
SAV 108
Usalduskoefitsient 0.83
Tütarde arv 40
Karjade arv 17
SAV 104
Usalduskoefitsient 0.67
Tütarde arv 31
Karjade arv 14
SAV 117
Usalduskoefitsient 0.84
Tütarde arv 26
Karjade arv 15


Lehmiku esimese tiinestumise vanus, lehmiku lüpsikarja jõdmine (EHF)

Esimese tiinestumise vanus Lüpsikarja jõudmine
SAV 117
Usalduskoefitsient 0.87
Tütarde arv 607
Karjade arv 67
SAV 110
Usalduskoefitsient 0.96
Karjast väljaläinud 542
lehmikute arv


Taastootmine

Noorkarja taastootmise
   indeks NTI (EHF)
127
Lüpsikarja taastootmise
   indeks LTI (EHF)
106

Välimik (EHF)

SVAV 114 Usalduskoefitsient   0.83 Tütarde arv  40 Karjade arv  17

Tüüp    112  
Udar    112  
Jalad    104  

Suurus Väike  121 Suur
Rinnna laius Kitsas  110 Lai
Kere sügavus Väike  105 Suur
Keha nurgelisus Vähenurgeline  102 Nurgeline
Laudja sirgus Tõusev  102 Luipu
Laudja laius Kitsas  122 Lai
Tagajalad küljelt Püstine91  Saabel
Tagajalad tagant Kooskandne  101 Paralleelne
Sõranurk Lame87  Püstine
Eesudara kinnitus Nõrk  108 Tugev
Tagaudara kõrgus Madal  108 Kõrge
Keskside Nõrk  102 Tugev
Udarapõhja kõrgus Madal  106 Kõrge
Esinisade asetus Väljapoole  108 Sissepoole
Esinisade pikkus Lühikesed  103 Pikad
Taganisade asetus Väljapoole98  Sissepoole
    64             76             88            100            112          124          136