Eesti Põllumajandusloomade Jõudluskontroll
DORLET
Sünniaeg 10.08.2012   Tõug EHF   Aretaja TORMA PÕLLUMAJANDUSOSAÜHING  
Reg.number EE 13993108   VeresusHF 100% (G 14234 03.09.13)  Pulli kood 27455(EHF) 

Pulli põlvnemine

IG:   
I CREEK DORNE-ET
USA 207831504   HST
13.06.2002
II FUSTEAD EMORY BLITZ-ET
US 17013604 HST 02.03.96
III MJR BLACKSTAR EMORY-ET USA 2114601 EHF
IIE FUSTEAD TESK BEV US 14947858 HST
IE CREEK RUDOLPH DORETTE-ET
USA 18006952 HST 02.09.97
IEI STARTMORE RUDOLPH-ET CAN 5470579 HST
IEE REGANCREST LEADMAN DORIS-ET USA 14739107 HST
E VALLE
EE 9150973   EHF
04.06.2008
EI LANCELOT-ET
DE 578194407 HST 09.07.98
EII LUKAS-ET DEU 1012104370 HST
EIE DINA DE 1015276447 HST
EE
EE 3385463 EHF 02.07.02
EEI ANIMALI CELS-ET NLD 166956472 HST
EEE VIPSI EE 352444 EHF

Pulli geneetiline hindamine

August 2019

Pull Interbulli hindamises

Üldaretusväärtus SKAV (EHF) 109

Piimajõudlus (EHF)

SPAV 110
Usalduskoefitsient 0.89
Tütarde arv 62
Karjade arv 38
Aretusväärtused
Piim +956 Rasva% + 0.02 Rasv +39 Valgu% -0.12 Valk +20
56 tütre 1. laktatsiooni keskmine toodang
Piim  9297 Rasva%   3.82 Rasv  355 Valgu%   3.29 Valk  306

Laktatsioonikõverad


Udara tervis (somaatilised rakud), sigivus, tootlik aeg (EHF)

Udara tervis Sigivus Tootlik aeg
SSAV 102
Usalduskoefitsient 0.8
Tütarde arv 62
Karjade arv 38
SGAV 94
Usalduskoefitsient 0.64
Tütarde arv 56
Karjade arv 35
STAV 92
Usalduskoefitsient 0.77
Karjast väljaläinud 25
tütarde arv

Poegimine

     EHF                              
Pull Loomade
arv
Karjade
arv
Usaldus-
koef.
Poegimis-
kergus
Surnult-
sünd
                            
Vasika isana 233 62 0.92 97 104  
Lehma isana 61 36 0.66 95 104


Toitumus, liikuvus, lüpsikiirus (EHF)

Toitumus Liikuvus Lüpsikiirus
SAV 93
Usalduskoefitsient 0.80
Tütarde arv 34
Karjade arv 21
SAV 94
Usalduskoefitsient 0.57
Tütarde arv 26
Karjade arv 17
SAV 112
Usalduskoefitsient 0.77
Tütarde arv 18
Karjade arv 14


Lehmiku esimese tiinestumise vanus, lehmiku lüpsikarja jõdmine (EHF)

Esimese tiinestumise vanus Lüpsikarja jõudmine
SAV 105
Usalduskoefitsient 0.67
Tütarde arv 53
Karjade arv 27
SAV 84
Usalduskoefitsient 0.60
Karjast väljaläinud 36
lehmikute arv


Taastootmine

Noorkarja taastootmise
   indeks NTI (EHF)
97
Lüpsikarja taastootmise
   indeks LTI (EHF)
93

Välimik (EHF)

SVAV 106 Usalduskoefitsient   0.79 Tütarde arv  34 Karjade arv  21

Tüüp  94   
Udar    113  
Jalad    103  

Suurus Väike  107 Suur
Rinnna laius Kitsas93  Lai
Kere sügavus Väike89  Suur
Keha nurgelisus Vähenurgeline  101 Nurgeline
Laudja sirgus Tõusev  107 Luipu
Laudja laius Kitsas  101 Lai
Tagajalad küljelt Püstine90  Saabel
Tagajalad tagant Kooskandne  104 Paralleelne
Sõranurk Lame97  Püstine
Eesudara kinnitus Nõrk98  Tugev
Tagaudara kõrgus Madal  110 Kõrge
Keskside Nõrk  110 Tugev
Udarapõhja kõrgus Madal  103 Kõrge
Esinisade asetus Väljapoole98  Sissepoole
Esinisade pikkus Lühikesed  120 Pikad
Taganisade asetus Väljapoole99  Sissepoole
    64             76             88            100            112          124          136