Eesti Põllumajandusloomade Jõudluskontroll
TRIGON
Sünniaeg 11.01.2013   Tõug EHF   Aretaja OSAÜHING PÕLVA AGRO  
Reg.number EE 14801556   VeresusHF 100% (G 14615 27.01.14)  Pulli kood 27483(EHF) 

Pulli põlvnemine

IG:   
I SOUTHLAND TRIGGER
NLD 429390128   HST
11.05.2006
II BRAEDALE GOLDWYN-ET
CA 10705608 HST 03.01.00
III SHOREMAR JAMES CA 5902195 HST
IIE BRAEDALE BALER TWINE-ET CA 6860888 HST
IE SOUTHLAND O-MAN BELLE
NLD 388664805 HST 26.07.04
IEI O-BEE MANFRED JUSTICE-ET USA 122358313 HST
IEE SOUTHLAND BELLE NL 234905458 HST
E
EE 9852389   EHF
07.09.2008
EI JOSE
DE 345461818 HST 14.01.01
EII JOCKO BESNE FR 5694028588 HST
EIE WUNDER DE 342799509 HST
EE
EE 6231316 EHF 01.10.04
EEI BONUS DEU 344666632 HST
EEE VÕRGU EE 549325 EHF

Pulli geneetiline hindamine

August 2019

Pull Interbulli hindamises

Üldaretusväärtus SKAV (EHF) 102

Piimajõudlus (EHF)

SPAV 100
Usalduskoefitsient 0.89
Tütarde arv 71
Karjade arv 44
Aretusväärtused
Piim +716 Rasva% -0.21 Rasv +7 Valgu% -0.11 Valk +12
67 tütre 1. laktatsiooni keskmine toodang
Piim  8828 Rasva%   3.80 Rasv  335 Valgu%   3.23 Valk  285

Laktatsioonikõverad


Udara tervis (somaatilised rakud), sigivus, tootlik aeg (EHF)

Udara tervis Sigivus Tootlik aeg
SSAV 105
Usalduskoefitsient 0.8
Tütarde arv 71
Karjade arv 44
SGAV 107
Usalduskoefitsient 0.55
Tütarde arv 66
Karjade arv 40
STAV 108
Usalduskoefitsient 0.8
Karjast väljaläinud 20
tütarde arv

Poegimine

     EHF                              
Pull Loomade
arv
Karjade
arv
Usaldus-
koef.
Poegimis-
kergus
Surnult-
sünd
                            
Vasika isana 228 65 0.92 105 108  
Lehma isana 69 43 0.58 95 97


Toitumus, liikuvus, lüpsikiirus (EHF)

Toitumus Liikuvus Lüpsikiirus
SAV 100
Usalduskoefitsient 0.75
Tütarde arv 26
Karjade arv 15
SAV 97
Usalduskoefitsient 0.52
Tütarde arv 20
Karjade arv 13
SAV 113
Usalduskoefitsient 0.77
Tütarde arv 20
Karjade arv 11


Lehmiku esimese tiinestumise vanus, lehmiku lüpsikarja jõdmine (EHF)

Esimese tiinestumise vanus Lüpsikarja jõudmine
SAV 85
Usalduskoefitsient 0.64
Tütarde arv 65
Karjade arv 33
SAV 100
Usalduskoefitsient 0.41
Karjast väljaläinud 17
lehmikute arv


Taastootmine

Noorkarja taastootmise
   indeks NTI (EHF)
98
Lüpsikarja taastootmise
   indeks LTI (EHF)
106

Välimik (EHF)

SVAV 104 Usalduskoefitsient   0.74 Tütarde arv  26 Karjade arv  15

Tüüp    103  
Udar    109  
Jalad  93   

Suurus Väike  122 Suur
Rinnna laius Kitsas98  Lai
Kere sügavus Väike88  Suur
Keha nurgelisus Vähenurgeline  112 Nurgeline
Laudja sirgus Tõusev  116 Luipu
Laudja laius Kitsas  108 Lai
Tagajalad küljelt Püstine  106 Saabel
Tagajalad tagant Kooskandne81  Paralleelne
Sõranurk Lame  104 Püstine
Eesudara kinnitus Nõrk  104 Tugev
Tagaudara kõrgus Madal  104 Kõrge
Keskside Nõrk98  Tugev
Udarapõhja kõrgus Madal  113 Kõrge
Esinisade asetus Väljapoole  104 Sissepoole
Esinisade pikkus Lühikesed  103 Pikad
Taganisade asetus Väljapoole96  Sissepoole
    64             76             88            100            112          124          136