Eesti Põllumajandusloomade Jõudluskontroll
TRIGON
Sünniaeg 11.01.2013   Tõug EHF   Aretaja OSAÜHING PÕLVA AGRO  
Reg.number EE 14801556   VeresusHF 100% (G 14615 27.01.14)  Pulli kood 27483(EHF) 

Pulli põlvnemine

IG:   
I SOUTHLAND TRIGGER
NLD 429390128   HST
11.05.2006
II BRAEDALE GOLDWYN-ET
CA 10705608 HST 03.01.00
III SHOREMAR JAMES CA 5902195 HST
IIE BRAEDALE BALER TWINE-ET CA 6860888 HST
IE SOUTHLAND O-MAN BELLE
NLD 388664805 HST 26.07.04
IEI O-BEE MANFRED JUSTICE-ET USA 122358313 HST
IEE SOUTHLAND BELLE NL 234905458 HST
E
EE 9852389   EHF
07.09.2008
EI JOSE
DE 345461818 HST 14.01.01
EII JOCKO BESNE FR 5694028588 HST
EIE WUNDER DE 342799509 HST
EE
EE 6231316 EHF 01.10.04
EEI BONUS DEU 344666632 HST
EEE VÕRGU EE 549325 EHF

Pulli geneetiline hindamine

aprill 2021

Pull Interbulli hindamises

Üldaretusväärtus SKAV (EHF) 105

Piimajõudlus (EHF)

SPAV 103
Usalduskoefitsient 0.91
Tütarde arv 71
Karjade arv 44
Aretusväärtused
Piim +569 Rasva% -0.18 Rasv +1 Valgu% -0.12 Valk +5
67 tütre 1. laktatsiooni keskmine toodang
Piim  8828 Rasva%   3.80 Rasv  335 Valgu%   3.23 Valk  285

Laktatsioonikõverad


Udara tervis (somaatilised rakud), sigivus, tootlik aeg (EHF)

Udara tervis Sigivus Tootlik aeg
SSAV 106
Usalduskoefitsient 0.83
Tütarde arv 71
Karjade arv 44
SGAV 110
Usalduskoefitsient 0.71
Tütarde arv 65
Karjade arv 39
STAV 95
Usalduskoefitsient 0.8
Karjast väljaläinud 44
tütarde arv

Poegimine

     EHF                              
Pull Loomade
arv
Karjade
arv
Usaldus-
koef.
Poegimis-
kergus
Elus-
sünd
                            
Vasika isana 244 70 0.93 108 112  
Lehma isana 69 43 0.73 92 92


Toitumus, liikuvus, lüpsikiirus (EHF)

Toitumus Liikuvus Lüpsikiirus
SAV 96
Usalduskoefitsient 0.76
Tütarde arv 26
Karjade arv 15
SAV 94
Usalduskoefitsient 0.54
Tütarde arv 20
Karjade arv 13
SAV 116
Usalduskoefitsient 0.78
Tütarde arv 20
Karjade arv 11


Lehmiku tiinestumine, lehmiku lüpsikarja jõdmine (EHF)

Lehmiku tiinestumine Lüpsikarja jõudmine
SAV 84
Usalduskoefitsient 0.75
Tütarde arv 65
Karjade arv 33
SAV 109
Usalduskoefitsient 0.41
Karjast väljaläinud 17
lehmikute arv


Taastootmine

Noorkarja taastootmise
   indeks NTI (EHF)
100
Lüpsikarja taastootmise
   indeks LTI (EHF)
97

Välimik (EHF)

SVAV 100 Usalduskoefitsient   0.76 Tütarde arv  26 Karjade arv  15

Tüüp    101  
Udar    109  
Jalad  85   

Suurus Väike  127 Suur
Rinnna laius Kitsas97  Lai
Kere sügavus Väike84  Suur
Keha nurgelisus Vähenurgeline  118 Nurgeline
Laudja sirgus Tõusev  121 Luipu
Laudja laius Kitsas  110 Lai
Tagajalad küljelt Püstine  105 Saabel
Tagajalad tagant Kooskandne72  Paralleelne
Sõranurk Lame  106 Püstine
Eesudara kinnitus Nõrk  104 Tugev
Tagaudara kõrgus Madal  105 Kõrge
Keskside Nõrk94  Tugev
Udarapõhja kõrgus Madal  115 Kõrge
Esinisade asetus Väljapoole  103 Sissepoole
Esinisade pikkus Lühikesed  103 Pikad
Taganisade asetus Väljapoole94  Sissepoole
    64             76             88            100            112          124          136