Eesti Põllumajandusloomade Jõudluskontroll
XENON
Sünniaeg 26.02.2012   Tõug EHF   Aretaja VÄLISMAA  
Reg.number DE 355137758   VeresusHF 100%   Pulli kood 27380(EHF) 

Pulli põlvnemine

IG:   
I XMAS
DEU 353330120   HST
01.02.2010
II XACOBEO
DEU 579539135 HST 09.08.03
III MARA-THON BW MARSHALL-ET USA 2290977 HST
IIE DIRIGO-LEBLANC JUNO ET USA 18005691 HST
IE MEY ME
DEU 351355692 HST 21.01.07
IEI JENNY-LOU MARSHALL TOYSTORY-ET USA 60372887 HST
IEE MEY MORENA DEU 347901872 HST
E IH NIGERIA
DEU 535137534   HST
01.08.2008
EI DUDOC MR BURNS-ET
CAN 100745543 HST 25.07.02
EII MARKIM THUNDER USA 17144785 HST
EIE GRANDUC MAGGIE STORM-ET CAN 6873895 HST
EE NINA
DEU 580392682 HST 05.07.05
EEI RAMOS DE 341485350 HST
EEE NANCY FRA 4997006179 HST

Pulli geneetiline hindamine

August 2019

Pull Interbulli hindamises

Üldaretusväärtus SKAV (EHF) 113

Piimajõudlus (EHF)

SPAV 107
Usalduskoefitsient 0.98
Tütarde arv 2037
Karjade arv 110
Aretusväärtused
Piim +302 Rasva% -0.01 Rasv +10 Valgu% + 0.12 Valk +22
1219 tütre 1. laktatsiooni keskmine toodang
Piim  8824 Rasva%   3.77 Rasv  333 Valgu%   3.45 Valk  304

Laktatsioonikõverad


Udara tervis (somaatilised rakud), sigivus, tootlik aeg (EHF)

Udara tervis Sigivus Tootlik aeg
SSAV 103
Usalduskoefitsient 0.96
Tütarde arv 2037
Karjade arv 110
SGAV 118
Usalduskoefitsient 0.94
Tütarde arv 1658
Karjade arv 104
STAV 78
Usalduskoefitsient 0.99
Karjast väljaläinud 351
tütarde arv

Poegimine

     EHF                              
Pull Loomade
arv
Karjade
arv
Usaldus-
koef.
Poegimis-
kergus
Surnult-
sünd
                            
Vasika isana 7186 149 0.99 106 106  
Lehma isana 2104 109 0.92 121 113


Toitumus, liikuvus, lüpsikiirus (EHF)

Toitumus Liikuvus Lüpsikiirus
SAV 93
Usalduskoefitsient 0.99
Tütarde arv 1179
Karjade arv 61
SAV 105
Usalduskoefitsient 0.95
Tütarde arv 981
Karjade arv 55
SAV 93
Usalduskoefitsient 0.99
Tütarde arv 505
Karjade arv 30


Lehmiku esimese tiinestumise vanus, lehmiku lüpsikarja jõdmine (EHF)

Esimese tiinestumise vanus Lüpsikarja jõudmine
SAV 109
Usalduskoefitsient 0.95
Tütarde arv 2328
Karjade arv 57
SAV 91
Usalduskoefitsient 0.97
Karjast väljaläinud 827
lehmikute arv


Taastootmine

Noorkarja taastootmise
   indeks NTI (EHF)
106
Lüpsikarja taastootmise
   indeks LTI (EHF)
107

Välimik (EHF)

SVAV 119 Usalduskoefitsient   0.99 Tütarde arv  1181 Karjade arv  61

Tüüp    117  
Udar    112  
Jalad    109  

Suurus Väike  129 Suur
Rinnna laius Kitsas87  Lai
Kere sügavus Väike  105 Suur
Keha nurgelisus Vähenurgeline  115 Nurgeline
Laudja sirgus Tõusev  102 Luipu
Laudja laius Kitsas  127 Lai
Tagajalad küljelt Püstine99  Saabel
Tagajalad tagant Kooskandne  110 Paralleelne
Sõranurk Lame94  Püstine
Eesudara kinnitus Nõrk92  Tugev
Tagaudara kõrgus Madal  117 Kõrge
Keskside Nõrk  109 Tugev
Udarapõhja kõrgus Madal  113 Kõrge
Esinisade asetus Väljapoole  106 Sissepoole
Esinisade pikkus Lühikesed86  Pikad
Taganisade asetus Väljapoole  108 Sissepoole
    64             76             88            100            112          124          136