Eesti Põllumajandusloomade Jõudluskontroll
DANNY ET
Sünniaeg 04.02.2012   Tõug EHF   Aretaja VÄLISMAA  
Reg.number DE 355400176   VeresusHF 100%   Pulli kood 27378(EHF) 

Pulli põlvnemine

IG:   
I DANILLO
NLD 437185378   HST
27.09.2006
II BRAEDALE GOLDWYN-ET
CA 10705608 HST 03.01.00
III SHOREMAR JAMES CA 5902195 HST
IIE BRAEDALE BALER TWINE-ET CA 6860888 HST
IE A-L-H DESTINY-ET
USA 61361722 HST 24.04.04
IEI O-BEE MANFRED JUSTICE-ET USA 122358313 HST
IEE MARKWELL DURHAM DAISY-ET USA 129342366 HST
E RR RIO
DEU 350104899   HST
16.01.2006
EI PICSTON SHOTTLE-ET
GBR 598172 HST 23.07.99
EII CAROL PRELUDE MTOTO-ET ITA 6001001962 HST
EIE CONDON AERO SHARON CA 5373153 HST
EE RITA-REIN. ET
NLD 349794606 HST 27.03.02
EEI DOWNALANE CELLO-ET NLD 120873995 HST
EEE WILLEMS HOEVE RITA NLD 279791816 HST

Pulli geneetiline hindamine

August 2019

Pull Interbulli hindamises

Üldaretusväärtus SKAV (EHF) 113

Piimajõudlus (EHF)

SPAV 110
Usalduskoefitsient 0.91
Tütarde arv 106
Karjade arv 44
Aretusväärtused
Piim +702 Rasva% + 0.07 Rasv +34 Valgu% -0.01 Valk +22
97 tütre 1. laktatsiooni keskmine toodang
Piim  8777 Rasva%   3.83 Rasv  336 Valgu%   3.37 Valk  295

Laktatsioonikõverad


Udara tervis (somaatilised rakud), sigivus, tootlik aeg (EHF)

Udara tervis Sigivus Tootlik aeg
SSAV 102
Usalduskoefitsient 0.84
Tütarde arv 106
Karjade arv 44
SGAV 113
Usalduskoefitsient 0.58
Tütarde arv 94
Karjade arv 44
STAV 103
Usalduskoefitsient 0.85
Karjast väljaläinud 25
tütarde arv

Poegimine

     EHF                              
Pull Loomade
arv
Karjade
arv
Usaldus-
koef.
Poegimis-
kergus
Surnult-
sünd
                            
Vasika isana 297 64 0.94 107 107  
Lehma isana 104 47 0.57 102 94


Toitumus, liikuvus, lüpsikiirus (EHF)

Toitumus Liikuvus Lüpsikiirus
SAV 103
Usalduskoefitsient 0.81
Tütarde arv 44
Karjade arv 23
SAV 90
Usalduskoefitsient 0.56
Tütarde arv 35
Karjade arv 18
SAV 91
Usalduskoefitsient 0.87
Tütarde arv 45
Karjade arv 21


Lehmiku esimese tiinestumise vanus, lehmiku lüpsikarja jõdmine (EHF)

Esimese tiinestumise vanus Lüpsikarja jõudmine
SAV 99
Usalduskoefitsient 0.63
Tütarde arv 74
Karjade arv 27
SAV 106
Usalduskoefitsient 0.50
Karjast väljaläinud 24
lehmikute arv


Taastootmine

Noorkarja taastootmise
   indeks NTI (EHF)
109
Lüpsikarja taastootmise
   indeks LTI (EHF)
107

Välimik (EHF)

SVAV 114 Usalduskoefitsient   0.81 Tütarde arv  44 Karjade arv  23

Tüüp    115  
Udar    108  
Jalad    106  

Suurus Väike  111 Suur
Rinnna laius Kitsas  105 Lai
Kere sügavus Väike  103 Suur
Keha nurgelisus Vähenurgeline  112 Nurgeline
Laudja sirgus Tõusev  104 Luipu
Laudja laius Kitsas  101 Lai
Tagajalad küljelt Püstine97  Saabel
Tagajalad tagant Kooskandne  100 Paralleelne
Sõranurk Lame  110 Püstine
Eesudara kinnitus Nõrk  110 Tugev
Tagaudara kõrgus Madal  113 Kõrge
Keskside Nõrk  106 Tugev
Udarapõhja kõrgus Madal  106 Kõrge
Esinisade asetus Väljapoole93  Sissepoole
Esinisade pikkus Lühikesed92  Pikad
Taganisade asetus Väljapoole  103 Sissepoole
    64             76             88            100            112          124          136