Eesti Põllumajandusloomade Jõudluskontroll
SAMMY ET
Sünniaeg 28.04.2012   Tõug EHF   Aretaja VÄLISMAA  
Reg.number DE 355827188   VeresusHF 100%   Pulli kood 27385(EHF) 

Pulli põlvnemine

IG:   
I VA-EARLY-DAWN SUDAN CRI-ET
USA 62768990   HST
14.03.2006
II RIDGE-STAR JAMMER-ET
USA 130247861 HST 06.06.00
III DE-KA-ACRES MOUNT EARL-ET USA 2261692 HST
IIE RIDGE-STAR ZEBO JOYOUS USA 15867999 HST
IE WINDROSE SLR SUGAREE-ET
USA 124857041 HST 07.09.00
IEI PARADISE-R SAILOR 95-ET USA 2259250 HST
IEE WINDROSE DUSTER SUGAREE-ET USA 17265429 HST
E DESTINA
CAN 9784499   HST
03.06.2008
EI REGANCREST-HHF MAC-ET
USA 60540164 HST 20.04.01
EII MARA-THON BW MARSHALL-ET USA 2290977 HST
EIE REGANCREST RUDOLPH DENA-ET USA 17391080 HST
EE DESTINI
USA 62497024 HST 25.03.06
EEI BRAEDALE GOLDWYN-ET CA 10705608 HST
EEE A-L-H DESTINY-ET USA 61361722 HST

Pulli geneetiline hindamine

August 2019

Pull Interbulli hindamises

Üldaretusväärtus SKAV (EHF) 124

Piimajõudlus (EHF)

SPAV 122
Usalduskoefitsient 0.94
Tütarde arv 233
Karjade arv 59
Aretusväärtused
Piim +1208 Rasva% -0.07 Rasv +39 Valgu% + 0.01 Valk +41
151 tütre 1. laktatsiooni keskmine toodang
Piim  9481 Rasva%   3.75 Rasv  355 Valgu%   3.35 Valk  318

Laktatsioonikõverad


Udara tervis (somaatilised rakud), sigivus, tootlik aeg (EHF)

Udara tervis Sigivus Tootlik aeg
SSAV 113
Usalduskoefitsient 0.88
Tütarde arv 233
Karjade arv 59
SGAV 89
Usalduskoefitsient 0.68
Tütarde arv 168
Karjade arv 50
STAV 112
Usalduskoefitsient 0.91
Karjast väljaläinud 33
tütarde arv

Poegimine

     EHF                              
Pull Loomade
arv
Karjade
arv
Usaldus-
koef.
Poegimis-
kergus
Surnult-
sünd
                            
Vasika isana 905 89 0.97 103 106  
Lehma isana 246 56 0.69 83 65


Toitumus, liikuvus, lüpsikiirus (EHF)

Toitumus Liikuvus Lüpsikiirus
SAV 97
Usalduskoefitsient 0.86
Tütarde arv 63
Karjade arv 23
SAV 111
Usalduskoefitsient 0.59
Tütarde arv 47
Karjade arv 17
SAV 87
Usalduskoefitsient 0.90
Tütarde arv 61
Karjade arv 18


Lehmiku esimese tiinestumise vanus, lehmiku lüpsikarja jõdmine (EHF)

Esimese tiinestumise vanus Lüpsikarja jõudmine
SAV 100
Usalduskoefitsient 0.81
Tütarde arv 159
Karjade arv 41
SAV 113
Usalduskoefitsient 0.72
Karjast väljaläinud 61
lehmikute arv


Taastootmine

Noorkarja taastootmise
   indeks NTI (EHF)
114
Lüpsikarja taastootmise
   indeks LTI (EHF)
89

Välimik (EHF)

SVAV 109 Usalduskoefitsient   0.85 Tütarde arv  63 Karjade arv  23

Tüüp    111  
Udar    102  
Jalad    106  

Suurus Väike  113 Suur
Rinnna laius Kitsas90  Lai
Kere sügavus Väike93  Suur
Keha nurgelisus Vähenurgeline  121 Nurgeline
Laudja sirgus Tõusev94  Luipu
Laudja laius Kitsas  111 Lai
Tagajalad küljelt Püstine  101 Saabel
Tagajalad tagant Kooskandne93  Paralleelne
Sõranurk Lame  107 Püstine
Eesudara kinnitus Nõrk  110 Tugev
Tagaudara kõrgus Madal  101 Kõrge
Keskside Nõrk93  Tugev
Udarapõhja kõrgus Madal  101 Kõrge
Esinisade asetus Väljapoole  102 Sissepoole
Esinisade pikkus Lühikesed84  Pikad
Taganisade asetus Väljapoole93  Sissepoole
    64             76             88            100            112          124          136