Eesti Põllumajandusloomade Jõudluskontroll
SAMMY ET
Sünniaeg 28.04.2012   Tõug EHF   Aretaja VÄLISMAA  
Reg.number DE 355827188   VeresusHF 100%   Pulli kood 27385(EHF) 

Pulli põlvnemine

IG:   
I VA-EARLY-DAWN SUDAN CRI-ET
USA 62768990   HST
14.03.2006
II RIDGE-STAR JAMMER-ET
USA 130247861 HST 06.06.00
III DE-KA-ACRES MOUNT EARL-ET USA 2261692 HST
IIE RIDGE-STAR ZEBO JOYOUS USA 15867999 HST
IE WINDROSE SLR SUGAREE-ET
USA 124857041 HST 07.09.00
IEI PARADISE-R SAILOR 95-ET USA 2259250 HST
IEE WINDROSE DUSTER SUGAREE-ET USA 17265429 HST
E DESTINA
CAN 9784499   HST
03.06.2008
EI REGANCREST-HHF MAC-ET
USA 60540164 HST 20.04.01
EII MARA-THON BW MARSHALL-ET USA 2290977 HST
EIE REGANCREST RUDOLPH DENA-ET USA 17391080 HST
EE DESTINI
USA 62497024 HST 25.03.06
EEI BRAEDALE GOLDWYN-ET CA 10705608 HST
EEE A-L-H DESTINY-ET USA 61361722 HST

Pulli geneetiline hindamine

aprill 2021

Pull Interbulli hindamises

Üldaretusväärtus SKAV (EHF) 135

Piimajõudlus (EHF)

SPAV 128
Usalduskoefitsient 0.97
Tütarde arv 290
Karjade arv 60
Aretusväärtused
Piim +1191 Rasva% -0.08 Rasv +35 Valgu% -0.02 Valk +37
269 tütre 1. laktatsiooni keskmine toodang
Piim  9567 Rasva%   3.73 Rasv  357 Valgu%   3.38 Valk  324

Laktatsioonikõverad


Udara tervis (somaatilised rakud), sigivus, tootlik aeg (EHF)

Udara tervis Sigivus Tootlik aeg
SSAV 117
Usalduskoefitsient 0.94
Tütarde arv 290
Karjade arv 60
SGAV 79
Usalduskoefitsient 0.86
Tütarde arv 249
Karjade arv 50
STAV 93
Usalduskoefitsient 0.94
Karjast väljaläinud 118
tütarde arv

Poegimine

     EHF                              
Pull Loomade
arv
Karjade
arv
Usaldus-
koef.
Poegimis-
kergus
Elus-
sünd
                            
Vasika isana 983 97 0.98 107 105  
Lehma isana 287 56 0.88 74 46


Toitumus, liikuvus, lüpsikiirus (EHF)

Toitumus Liikuvus Lüpsikiirus
SAV 90
Usalduskoefitsient 0.89
Tütarde arv 70
Karjade arv 23
SAV 113
Usalduskoefitsient 0.73
Tütarde arv 53
Karjade arv 17
SAV 85
Usalduskoefitsient 0.91
Tütarde arv 61
Karjade arv 18


Lehmiku tiinestumine, lehmiku lüpsikarja jõdmine (EHF)

Lehmiku tiinestumine Lüpsikarja jõudmine
SAV 96
Usalduskoefitsient 0.88
Tütarde arv 166
Karjade arv 41
SAV 117
Usalduskoefitsient 0.72
Karjast väljaläinud 61
lehmikute arv


Taastootmine

Noorkarja taastootmise
   indeks NTI (EHF)
106
Lüpsikarja taastootmise
   indeks LTI (EHF)
72

Välimik (EHF)

SVAV 114 Usalduskoefitsient   0.89 Tütarde arv  70 Karjade arv  23

Tüüp    117  
Udar    102  
Jalad    108  

Suurus Väike  118 Suur
Rinnna laius Kitsas81  Lai
Kere sügavus Väike89  Suur
Keha nurgelisus Vähenurgeline  136 Nurgeline
Laudja sirgus Tõusev94  Luipu
Laudja laius Kitsas  115 Lai
Tagajalad küljelt Püstine  105 Saabel
Tagajalad tagant Kooskandne90  Paralleelne
Sõranurk Lame  115 Püstine
Eesudara kinnitus Nõrk  112 Tugev
Tagaudara kõrgus Madal  104 Kõrge
Keskside Nõrk86  Tugev
Udarapõhja kõrgus Madal  104 Kõrge
Esinisade asetus Väljapoole96  Sissepoole
Esinisade pikkus Lühikesed83  Pikad
Taganisade asetus Väljapoole90  Sissepoole
    64             76             88            100            112          124          136