Eesti Põllumajandusloomade Jõudluskontroll
OLEGRO
Sünniaeg 31.08.2013   Tõug EHF   Aretaja TORMA PÕLLUMAJANDUSOSAÜHING  
Reg.number EE 14596377   VeresusHF 100% (G 14952 30.05.14)  Pulli kood 27552(EHF) 

Pulli põlvnemine

IG:   
I UFM-DUBS OLEGANT-ET
USA 62658255   HST
22.08.2006
II HONEYCREST ELEGANT-ET
USA 130629351 HST 08.10.00
III MARA-THON BW MARSHALL-ET USA 2290977 HST
IIE HONEYCREST PATRON TANYA-ET US 18001494 HST
IE UFM-DUBS OROY
USA 135675834 HST 11.09.04
IEI O-BEE MANFRED JUSTICE-ET USA 122358313 HST
IEE UFM-DUBS EROY USA 133313891 HST
E VADIK
EE 9151536   EHF
12.08.2008
EI PARADISE DND SUEDE-ET
US 129443405 HST 19.03.00
EII DIXIE-LEE AARON-ET USA 2265005 HST
EIE MARYLINE MANFRED SELENA-ET USA 121938897 HST
EE
EE 7446269 EHF 12.09.06
EEI MR.MILKMASTER NL 262484031 HST
EEE VADI EE 1181548 EHF

Pulli geneetiline hindamine

August 2019

Pull Interbulli hindamises

Üldaretusväärtus SKAV (EHF) 111

Piimajõudlus (EHF)

SPAV 95
Usalduskoefitsient 0.89
Tütarde arv 85
Karjade arv 42
Aretusväärtused
Piim +716 Rasva% -0.27 Rasv 0 Valgu% -0.17 Valk +6
82 tütre 1. laktatsiooni keskmine toodang
Piim  8764 Rasva%   3.68 Rasv  323 Valgu%   3.27 Valk  286

Laktatsioonikõverad


Udara tervis (somaatilised rakud), sigivus, tootlik aeg (EHF)

Udara tervis Sigivus Tootlik aeg
SSAV 116
Usalduskoefitsient 0.8
Tütarde arv 85
Karjade arv 42
SGAV 118
Usalduskoefitsient 0.56
Tütarde arv 78
Karjade arv 38
STAV 116
Usalduskoefitsient 0.81
Karjast väljaläinud 6
tütarde arv

Poegimine

     EHF                              
Pull Loomade
arv
Karjade
arv
Usaldus-
koef.
Poegimis-
kergus
Surnult-
sünd
                            
Vasika isana 292 72 0.92 101 109  
Lehma isana 83 41 0.52 114 100


Toitumus, liikuvus, lüpsikiirus (EHF)

Toitumus Liikuvus Lüpsikiirus
SAV 108
Usalduskoefitsient 0.77
Tütarde arv 33
Karjade arv 17
SAV 106
Usalduskoefitsient 0.49
Tütarde arv 25
Karjade arv 14
SAV 109
Usalduskoefitsient 0.79
Tütarde arv 24
Karjade arv 10


Lehmiku esimese tiinestumise vanus, lehmiku lüpsikarja jõdmine (EHF)

Esimese tiinestumise vanus Lüpsikarja jõudmine
SAV 88
Usalduskoefitsient 0.61
Tütarde arv 89
Karjade arv 40
SAV 81
Usalduskoefitsient 0.66
Karjast väljaläinud 46
lehmikute arv


Taastootmine

Noorkarja taastootmise
   indeks NTI (EHF)
88
Lüpsikarja taastootmise
   indeks LTI (EHF)

Välimik (EHF)

SVAV 127 Usalduskoefitsient   0.76 Tütarde arv  33 Karjade arv  17

Tüüp    103  
Udar    125  
Jalad    124  

Suurus Väike  114 Suur
Rinnna laius Kitsas88  Lai
Kere sügavus Väike95  Suur
Keha nurgelisus Vähenurgeline  110 Nurgeline
Laudja sirgus Tõusev  102 Luipu
Laudja laius Kitsas91  Lai
Tagajalad küljelt Püstine81  Saabel
Tagajalad tagant Kooskandne  125 Paralleelne
Sõranurk Lame  102 Püstine
Eesudara kinnitus Nõrk  128 Tugev
Tagaudara kõrgus Madal  120 Kõrge
Keskside Nõrk93  Tugev
Udarapõhja kõrgus Madal  127 Kõrge
Esinisade asetus Väljapoole  110 Sissepoole
Esinisade pikkus Lühikesed  101 Pikad
Taganisade asetus Väljapoole  112 Sissepoole
    64             76             88            100            112          124          136