Eesti Põllumajandusloomade Jõudluskontroll
BOJAN
Sünniaeg 28.11.2013   Tõug EHF   Aretaja OSAÜHING PÕLVA AGRO  
Reg.number EE 15079596   VeresusHF 100% (G 15333 24.11.14)  Pulli kood 27622(EHF) 

Pulli põlvnemine

IG:   
I BG E.T.
NLD 398102290   HST
25.10.2005
II PICSTON SHOTTLE-ET
GBR 598172 HST 23.07.99
III CAROL PRELUDE MTOTO-ET ITA 6001001962 HST
IIE CONDON AERO SHARON CA 5373153 HST
IE CHEMELLO JOCKOBENGE ET
ITA 24000228702 HST 05.11.00
IEI JOCKO BESNE FR 5694028588 HST
IEE CHEMELLO FARFALLA ET ITA 251091109050 HST
E NELKE
EE 9853140   EHF
27.10.2008
EI JANOS
DE 345748022 HST 08.10.00
EII JOCKO BESNE FR 5694028588 HST
EIE HELKE DE 340082841 HST
EE
EE 7941115 EHF 29.07.06
EEI MR.MILKMASTER NL 262484031 HST
EEE EE 3815250 EHF

Pulli geneetiline hindamine

aprill 2021

Pull Interbulli hindamises

Üldaretusväärtus SKAV (EHF) 123

Piimajõudlus (EHF)

SPAV 123
Usalduskoefitsient 0.92
Tütarde arv 81
Karjade arv 36
Aretusväärtused
Piim +1057 Rasva% -0.18 Rasv +19 Valgu% -0.02 Valk +33
76 tütre 1. laktatsiooni keskmine toodang
Piim  10047 Rasva%   3.71 Rasv  373 Valgu%   3.39 Valk  340

Laktatsioonikõverad


Udara tervis (somaatilised rakud), sigivus, tootlik aeg (EHF)

Udara tervis Sigivus Tootlik aeg
SSAV 100
Usalduskoefitsient 0.84
Tütarde arv 81
Karjade arv 36
SGAV 77
Usalduskoefitsient 0.6
Tütarde arv 66
Karjade arv 31
STAV 113
Usalduskoefitsient 0.83
Karjast väljaläinud 29
tütarde arv

Poegimine

     EHF                              
Pull Loomade
arv
Karjade
arv
Usaldus-
koef.
Poegimis-
kergus
Elus-
sünd
                            
Vasika isana 214 41 0.93 90 88  
Lehma isana 75 36 0.61 115 126


Toitumus, liikuvus, lüpsikiirus (EHF)

Toitumus Liikuvus Lüpsikiirus
SAV 85
Usalduskoefitsient 0.82
Tütarde arv 45
Karjade arv 19
SAV 83
Usalduskoefitsient 0.56
Tütarde arv 34
Karjade arv 16
SAV 104
Usalduskoefitsient 0.84
Tütarde arv 33
Karjade arv 17


Lehmiku tiinestumine, lehmiku lüpsikarja jõdmine (EHF)

Lehmiku tiinestumine Lüpsikarja jõudmine
SAV 105
Usalduskoefitsient 0.75
Tütarde arv 74
Karjade arv 25
SAV 114
Usalduskoefitsient 0.29
Karjast väljaläinud 10
lehmikute arv


Taastootmine

Noorkarja taastootmise
   indeks NTI (EHF)
101
Lüpsikarja taastootmise
   indeks LTI (EHF)
103

Välimik (EHF)

SVAV 111 Usalduskoefitsient   0.82 Tütarde arv  45 Karjade arv  19

Tüüp    114  
Udar    115  
Jalad  88   

Suurus Väike97  Suur
Rinnna laius Kitsas  119 Lai
Kere sügavus Väike96  Suur
Keha nurgelisus Vähenurgeline  137 Nurgeline
Laudja sirgus Tõusev87  Luipu
Laudja laius Kitsas  114 Lai
Tagajalad küljelt Püstine  108 Saabel
Tagajalad tagant Kooskandne98  Paralleelne
Sõranurk Lame  107 Püstine
Eesudara kinnitus Nõrk69  Tugev
Tagaudara kõrgus Madal  120 Kõrge
Keskside Nõrk  123 Tugev
Udarapõhja kõrgus Madal  107 Kõrge
Esinisade asetus Väljapoole93  Sissepoole
Esinisade pikkus Lühikesed  114 Pikad
Taganisade asetus Väljapoole  111 Sissepoole
    64             76             88            100            112          124          136