Eesti Põllumajandusloomade Jõudluskontroll
SUNIC
Sünniaeg 22.01.2014   Tõug EHF   Aretaja AS TARTU AGRO  
Reg.number EE 15873903   VeresusHF 100% (G 15605 30.03.15)  Pulli kood 27644(EHF) 

Pulli põlvnemine

IG:   
I CHARLESDALE SUPERSTITION-ET
USA 62065919   HST
29.12.2004
II END-ROAD PVF BOLIVER ET
US 123586443 HST 27.11.98
III OUT-JOCK CHOICE AMEL-ET USA 2231596 EHF
IIE END-ROAD MATHIE BIG BAND-ET US 15458228 HST
IE CHARLESDALE SWEET STAR
USA 133701030 HST 28.10.00
IEI O-BEE MANFRED JUSTICE-ET USA 122358313 HST
IEE CHARLESDALE KJ SWEETNESS-ET USA 128045592 HST
E MISS TITANIC MYSTIFY-ET
USA 136517137   HST
02.01.2005
EI HARTLINE TITANIC-ET
USA 123066734 HST 03.05.98
EII MAUGHLIN STORM-ET CAN 5457798 EHF
EIE DOCO LEADMAN TENACIOUS-ET USA 14734618 EHF
EE MISS MARSHALL MARJAN-ET
USA 131868470 HST 14.06.01
EEI MARA-THON BW MARSHALL-ET USA 2290977 HST
EEE MISS MAUI MIRACLE-ET USA 121621636 HST

Pulli geneetiline hindamine

aprill 2021

Pull Interbulli hindamises

Üldaretusväärtus SKAV (EHF) 121

Piimajõudlus (EHF)

SPAV 113
Usalduskoefitsient 0.91
Tütarde arv 72
Karjade arv 31
Aretusväärtused
Piim +1045 Rasva% -0.36 Rasv -3 Valgu% -0.11 Valk +23
70 tütre 1. laktatsiooni keskmine toodang
Piim  9297 Rasva%   3.59 Rasv  333 Valgu%   3.31 Valk  308

Laktatsioonikõverad


Udara tervis (somaatilised rakud), sigivus, tootlik aeg (EHF)

Udara tervis Sigivus Tootlik aeg
SSAV 109
Usalduskoefitsient 0.84
Tütarde arv 72
Karjade arv 31
SGAV 124
Usalduskoefitsient 0.64
Tütarde arv 64
Karjade arv 33
STAV 124
Usalduskoefitsient 0.79
Karjast väljaläinud 14
tütarde arv

Poegimine

     EHF                              
Pull Loomade
arv
Karjade
arv
Usaldus-
koef.
Poegimis-
kergus
Elus-
sünd
                            
Vasika isana 176 42 0.92 96 117  
Lehma isana 67 33 0.64 106 106


Toitumus, liikuvus, lüpsikiirus (EHF)

Toitumus Liikuvus Lüpsikiirus
SAV 111
Usalduskoefitsient 0.78
Tütarde arv 33
Karjade arv 18
SAV 101
Usalduskoefitsient 0.54
Tütarde arv 27
Karjade arv 15
SAV 104
Usalduskoefitsient 0.84
Tütarde arv 31
Karjade arv 17


Lehmiku tiinestumine, lehmiku lüpsikarja jõdmine (EHF)

Lehmiku tiinestumine Lüpsikarja jõudmine
SAV 85
Usalduskoefitsient 0.72
Tütarde arv 63
Karjade arv 29
SAV 97
Usalduskoefitsient 0.37
Karjast väljaläinud 14
lehmikute arv


Taastootmine

Noorkarja taastootmise
   indeks NTI (EHF)
98
Lüpsikarja taastootmise
   indeks LTI (EHF)

Välimik (EHF)

SVAV 117 Usalduskoefitsient   0.79 Tütarde arv  33 Karjade arv  18

Tüüp  94   
Udar    124  
Jalad    107  

Suurus Väike  113 Suur
Rinnna laius Kitsas  109 Lai
Kere sügavus Väike82  Suur
Keha nurgelisus Vähenurgeline92  Nurgeline
Laudja sirgus Tõusev99  Luipu
Laudja laius Kitsas  105 Lai
Tagajalad küljelt Püstine  131 Saabel
Tagajalad tagant Kooskandne  118 Paralleelne
Sõranurk Lame  100 Püstine
Eesudara kinnitus Nõrk  111 Tugev
Tagaudara kõrgus Madal  103 Kõrge
Keskside Nõrk  120 Tugev
Udarapõhja kõrgus Madal  121 Kõrge
Esinisade asetus Väljapoole89  Sissepoole
Esinisade pikkus Lühikesed  108 Pikad
Taganisade asetus Väljapoole  102 Sissepoole
    64             76             88            100            112          124          136