Eesti Põllumajandusloomade Jõudluskontroll
SUNIC
Sünniaeg 22.01.2014   Tõug EHF   Aretaja AS TARTU AGRO  
Reg.number EE 15873903   VeresusHF 100% (G 15605 30.03.15)  Pulli kood 27644(EHF) 

Pulli põlvnemine

IG:   
I CHARLESDALE SUPERSTITION-ET
USA 62065919   HST
29.12.2004
II END-ROAD PVF BOLIVER ET
US 123586443 HST 27.11.98
III OUT-JOCK CHOICE AMEL-ET USA 2231596 EHF
IIE END-ROAD MATHIE BIG BAND-ET US 15458228 HST
IE CHARLESDALE SWEET STAR
USA 133701030 HST 28.10.00
IEI O-BEE MANFRED JUSTICE-ET USA 122358313 HST
IEE CHARLESDALE KJ SWEETNESS-ET USA 128045592 HST
E MISS TITANIC MYSTIFY-ET
USA 136517137   HST
02.01.2005
EI HARTLINE TITANIC-ET
USA 123066734 HST 03.05.98
EII MAUGHLIN STORM-ET CAN 5457798 EHF
EIE DOCO LEADMAN TENACIOUS-ET USA 14734618 EHF
EE MISS MARSHALL MARJAN-ET
USA 131868470 HST 14.06.01
EEI MARA-THON BW MARSHALL-ET USA 2290977 HST
EEE MISS MAUI MIRACLE-ET USA 121621636 HST

Pulli geneetiline hindamine

August 2019

Pull Interbulli hindamises

Üldaretusväärtus SKAV (EHF) 108

Piimajõudlus (EHF)

SPAV 102
Usalduskoefitsient 0.83
Tütarde arv 72
Karjade arv 31
Aretusväärtused
Piim +912 Rasva% -0.40 Rasv -6 Valgu% -0.11 Valk +19
51 tütre 1. laktatsiooni keskmine toodang
Piim  9280 Rasva%   3.60 Rasv  334 Valgu%   3.32 Valk  308

Laktatsioonikõverad


Udara tervis (somaatilised rakud), sigivus, tootlik aeg (EHF)

Udara tervis Sigivus Tootlik aeg
SSAV 108
Usalduskoefitsient 0.72
Tütarde arv 72
Karjade arv 31
SGAV 109
Usalduskoefitsient 0.54
Tütarde arv 63
Karjade arv 31
STAV 102
Usalduskoefitsient 0.77
Karjast väljaläinud 5
tütarde arv

Poegimine

     EHF                              
Pull Loomade
arv
Karjade
arv
Usaldus-
koef.
Poegimis-
kergus
Surnult-
sünd
                            
Vasika isana 166 45 0.85 97 108  
Lehma isana 67 33 0.47 102 97


Toitumus, liikuvus, lüpsikiirus (EHF)

Toitumus Liikuvus Lüpsikiirus
SAV 109
Usalduskoefitsient 0.76
Tütarde arv 31
Karjade arv 17
SAV 99
Usalduskoefitsient 0.51
Tütarde arv 25
Karjade arv 14
SAV 102
Usalduskoefitsient 0.82
Tütarde arv 28
Karjade arv 15


Lehmiku esimese tiinestumise vanus, lehmiku lüpsikarja jõdmine (EHF)

Esimese tiinestumise vanus Lüpsikarja jõudmine
SAV 91
Usalduskoefitsient 0.48
Tütarde arv 63
Karjade arv 28
SAV 99
Usalduskoefitsient 0.37
Karjast väljaläinud 14
lehmikute arv


Taastootmine

Noorkarja taastootmise
   indeks NTI (EHF)
101
Lüpsikarja taastootmise
   indeks LTI (EHF)

Välimik (EHF)

SVAV 112 Usalduskoefitsient   0.76 Tütarde arv  31 Karjade arv  17

Tüüp  98   
Udar    115  
Jalad    110  

Suurus Väike  110 Suur
Rinnna laius Kitsas  103 Lai
Kere sügavus Väike84  Suur
Keha nurgelisus Vähenurgeline97  Nurgeline
Laudja sirgus Tõusev  104 Luipu
Laudja laius Kitsas  103 Lai
Tagajalad küljelt Püstine  122 Saabel
Tagajalad tagant Kooskandne  119 Paralleelne
Sõranurk Lame  102 Püstine
Eesudara kinnitus Nõrk  106 Tugev
Tagaudara kõrgus Madal  101 Kõrge
Keskside Nõrk  113 Tugev
Udarapõhja kõrgus Madal  115 Kõrge
Esinisade asetus Väljapoole92  Sissepoole
Esinisade pikkus Lühikesed  107 Pikad
Taganisade asetus Väljapoole  100 Sissepoole
    64             76             88            100            112          124          136