Eesti Põllumajandusloomade Jõudluskontroll
MASTBULLE ET
Sünniaeg 05.11.2013   Tõug EHF   Aretaja VÄLISMAA  
Reg.number DE 357134312   VeresusHF 100%   Pulli kood 27585(EHF) 

Pulli põlvnemine

IG:   
I BUTZ-BUTLER SHOTGLASS-ET
USA 70476870   HST
01.06.2011
II FLEVO GENETICS SNOWMAN
NLD 388965513 HST 14.01.05
III O-BEE MANFRED JUSTICE-ET USA 122358313 HST
IIE BROEKS MBM ELSA NLD 381135900 HST
IE GIL-GAR SHOTTLE SATIN-ET
USA 56295548 HST 19.07.09
IEI PICSTON SHOTTLE-ET GBR 598172 HST
IEE GIL-GAR G-WYN SATURDAY-ET USA 52473788 HST
E LOMBARD
DEU 354923340   HST
29.12.2011
EI SANDY-VALLEY COLT P-RED-TW
USA 68731810 HST 15.09.09
EII AGGRAVATION LAWN BOY P-RED USA 133080890 HST
EIE SANDY-VALLEY-W B CRYSTAL-ET USA 63114952 HST
EE MURANDA MAC LUCKY
USA 65783675 HST 21.05.08
EEI REGANCREST-HHF MAC-ET USA 60540164 HST
EEE MURANDA SHOTTLE LADY-ET USA 62480038 HST

Pulli geneetiline hindamine

aprill 2021

Pull Interbulli genoomhindamises

Üldaretusväärtus SKAV (EHF)

Piimajõudlus (EHF)

SPAV 123
Usalduskoefitsient 0.80
Tütarde arv 30
Karjade arv 8
Aretusväärtused
Piim +1399 Rasva% -0.08 Rasv +43 Valgu% -0.16 Valk +27
25 tütre 1. laktatsiooni keskmine toodang
Piim  10239 Rasva%   3.63 Rasv  372 Valgu%   3.20 Valk  327

Laktatsioonikõverad


Udara tervis (somaatilised rakud), sigivus, tootlik aeg (EHF)

Udara tervis Sigivus Tootlik aeg
SSAV 96
Usalduskoefitsient 0.66
Tütarde arv 30
Karjade arv 8
SGAV 91
Usalduskoefitsient 0.46
Tütarde arv 26
Karjade arv 6
STAV 100
Usalduskoefitsient 0.66
Karjast väljaläinud 11
tütarde arv

Poegimine

     EHF                              
Pull Loomade
arv
Karjade
arv
Usaldus-
koef.
Poegimis-
kergus
Elus-
sünd
                            
Vasika isana 103 9 0.84 87 90  
Lehma isana 31 9 0.46 112 107


Toitumus, liikuvus, lüpsikiirus (EHF)

Toitumus Liikuvus Lüpsikiirus
SAV 85
Usalduskoefitsient 0.62
Tütarde arv 14
Karjade arv 2
SAV 104
Usalduskoefitsient 0.40
Tütarde arv 9
Karjade arv 1
SAV 107
Usalduskoefitsient 0.69
Tütarde arv 12
Karjade arv 2


Lehmiku tiinestumine, lehmiku lüpsikarja jõdmine (EHF)

Lehmiku tiinestumine Lüpsikarja jõudmine
SAV 116
Usalduskoefitsient 0.54
Tütarde arv 41
Karjade arv 5
SAV 101
Usalduskoefitsient 0.25
Karjast väljaläinud 8
lehmikute arv


Taastootmine

Noorkarja taastootmise
   indeks NTI (EHF)
101
Lüpsikarja taastootmise
   indeks LTI (EHF)

Välimiku hindamise tulemused puuduvad