Eesti Põllumajandusloomade Jõudluskontroll
JK DG POLLE
Sünniaeg 12.08.2013   Tõug EHF   Aretaja VÄLISMAA  
Reg.number NL 548077294   VeresusHF 100%   Pulli kood 27571(EHF) 

Pulli põlvnemine

IG:   
I DA-SO-BURN MOM EARNHARDT
USA 68972328   HST
12.12.2010
II LONG-LANGS OMAN OMAN-ET
USA 135746776 HST 30.04.04
III O-BEE MANFRED JUSTICE-ET USA 122358313 HST
IIE WINNING-WAY MARCI-ET USA 130677626 HST
IE DA-SO-BURN LAWNBOY ELSIE-ET
USA 62739574 HST 28.06.08
IEI AGGRAVATION LAWN BOY P-RED USA 133080890 HST
IEE DA-SO-BURN SEPT ENHANCE-ET USA 62739499 HST
E SNOWPOLLY PP RF
NLD 877737704   HST
12.08.2011
EI FLEVO GENETICS SNOWMAN
NLD 388965513 HST 14.01.05
EII O-BEE MANFRED JUSTICE-ET USA 122358313 HST
EIE BROEKS MBM ELSA NLD 381135900 HST
EE RED LB LOR
NLD 568241237 HST 16.10.09
EEI AGGRAVATION LAWN BOY P-RED USA 133080890 HST
EEE LORMARE NLD 486339450 HST

Pulli geneetiline hindamine

August 2019

Pull Interbulli hindamises

Üldaretusväärtus SKAV (EHF) 114

Piimajõudlus (EHF)

SPAV 115
Usalduskoefitsient 0.89
Tütarde arv 118
Karjade arv 39
Aretusväärtused
Piim +1179 Rasva% -0.12 Rasv +32 Valgu% -0.09 Valk +30
71 tütre 1. laktatsiooni keskmine toodang
Piim  9611 Rasva%   3.69 Rasv  355 Valgu%   3.28 Valk  315

Laktatsioonikõverad


Udara tervis (somaatilised rakud), sigivus, tootlik aeg (EHF)

Udara tervis Sigivus Tootlik aeg
SSAV 101
Usalduskoefitsient 0.81
Tütarde arv 118
Karjade arv 39
SGAV 114
Usalduskoefitsient 0.56
Tütarde arv 100
Karjade arv 41
STAV 103
Usalduskoefitsient 0.87
Karjast väljaläinud 19
tütarde arv

Poegimine

     EHF                              
Pull Loomade
arv
Karjade
arv
Usaldus-
koef.
Poegimis-
kergus
Surnult-
sünd
                            
Vasika isana 612 94 0.94 114 123  
Lehma isana 117 44 0.49 120 113


Toitumus, liikuvus, lüpsikiirus (EHF)

Toitumus Liikuvus Lüpsikiirus
SAV 125
Usalduskoefitsient 0.86
Tütarde arv 68
Karjade arv 19
SAV 117
Usalduskoefitsient 0.59
Tütarde arv 57
Karjade arv 18
SAV 104
Usalduskoefitsient 0.88
Tütarde arv 51
Karjade arv 11


Lehmiku esimese tiinestumise vanus, lehmiku lüpsikarja jõdmine (EHF)

Esimese tiinestumise vanus Lüpsikarja jõudmine
SAV 100
Usalduskoefitsient 0.64
Tütarde arv 153
Karjade arv 41
SAV 77
Usalduskoefitsient 0.76
Karjast väljaläinud 75
lehmikute arv


Taastootmine

Noorkarja taastootmise
   indeks NTI (EHF)
103
Lüpsikarja taastootmise
   indeks LTI (EHF)

Välimik (EHF)

SVAV 109 Usalduskoefitsient   0.85 Tütarde arv  68 Karjade arv  19

Tüüp    106  
Udar    103  
Jalad    110  

Suurus Väike  106 Suur
Rinnna laius Kitsas  113 Lai
Kere sügavus Väike  106 Suur
Keha nurgelisus Vähenurgeline81  Nurgeline
Laudja sirgus Tõusev  107 Luipu
Laudja laius Kitsas96  Lai
Tagajalad küljelt Püstine  101 Saabel
Tagajalad tagant Kooskandne99  Paralleelne
Sõranurk Lame98  Püstine
Eesudara kinnitus Nõrk  110 Tugev
Tagaudara kõrgus Madal  111 Kõrge
Keskside Nõrk78  Tugev
Udarapõhja kõrgus Madal  100 Kõrge
Esinisade asetus Väljapoole78  Sissepoole
Esinisade pikkus Lühikesed  110 Pikad
Taganisade asetus Väljapoole89  Sissepoole
    64             76             88            100            112          124          136