Eesti Põllumajandusloomade Jõudluskontroll
JK DG POLLE
Sünniaeg 12.08.2013   Tõug EHF   Aretaja VÄLISMAA  
Reg.number NL 548077294   VeresusHF 100%   Pulli kood 27571(EHF) 

Pulli põlvnemine

IG:   
I DA-SO-BURN MOM EARNHARDT
USA 68972328   HST
12.12.2010
II LONG-LANGS OMAN OMAN-ET
USA 135746776 HST 30.04.04
III O-BEE MANFRED JUSTICE-ET USA 122358313 HST
IIE WINNING-WAY MARCI-ET USA 130677626 HST
IE DA-SO-BURN LAWNBOY ELSIE-ET
USA 62739574 HST 28.06.08
IEI AGGRAVATION LAWN BOY P-RED USA 133080890 HST
IEE DA-SO-BURN SEPT ENHANCE-ET USA 62739499 HST
E SNOWPOLLY PP RF
NLD 877737704   HST
12.08.2011
EI FLEVO GENETICS SNOWMAN
NLD 388965513 HST 14.01.05
EII O-BEE MANFRED JUSTICE-ET USA 122358313 HST
EIE BROEKS MBM ELSA NLD 381135900 HST
EE RED LB LOR
NLD 568241237 HST 16.10.09
EEI AGGRAVATION LAWN BOY P-RED USA 133080890 HST
EEE LORMARE NLD 486339450 HST

Pulli geneetiline hindamine

aprill 2021

Pull Interbulli hindamises

Üldaretusväärtus SKAV (EHF) 125

Piimajõudlus (EHF)

SPAV 123
Usalduskoefitsient 0.95
Tütarde arv 164
Karjade arv 46
Aretusväärtused
Piim +1113 Rasva% -0.06 Rasv +35 Valgu% -0.08 Valk +28
139 tütre 1. laktatsiooni keskmine toodang
Piim  9696 Rasva%   3.75 Rasv  364 Valgu%   3.25 Valk  315

Laktatsioonikõverad


Udara tervis (somaatilised rakud), sigivus, tootlik aeg (EHF)

Udara tervis Sigivus Tootlik aeg
SSAV 102
Usalduskoefitsient 0.9
Tütarde arv 164
Karjade arv 46
SGAV 110
Usalduskoefitsient 0.77
Tütarde arv 138
Karjade arv 47
STAV 100
Usalduskoefitsient 0.9
Karjast väljaläinud 59
tütarde arv

Poegimine

     EHF                              
Pull Loomade
arv
Karjade
arv
Usaldus-
koef.
Poegimis-
kergus
Elus-
sünd
                            
Vasika isana 2071 152 0.98 125 146  
Lehma isana 158 48 0.82 126 112


Toitumus, liikuvus, lüpsikiirus (EHF)

Toitumus Liikuvus Lüpsikiirus
SAV 132
Usalduskoefitsient 0.87
Tütarde arv 74
Karjade arv 19
SAV 130
Usalduskoefitsient 0.64
Tütarde arv 63
Karjade arv 18
SAV 106
Usalduskoefitsient 0.88
Tütarde arv 51
Karjade arv 11


Lehmiku tiinestumine, lehmiku lüpsikarja jõdmine (EHF)

Lehmiku tiinestumine Lüpsikarja jõudmine
SAV 101
Usalduskoefitsient 0.86
Tütarde arv 228
Karjade arv 47
SAV 90
Usalduskoefitsient 0.87
Karjast väljaläinud 157
lehmikute arv


Taastootmine

Noorkarja taastootmise
   indeks NTI (EHF)
114
Lüpsikarja taastootmise
   indeks LTI (EHF)
110

Välimik (EHF)

SVAV 115 Usalduskoefitsient   0.88 Tütarde arv  74 Karjade arv  19

Tüüp    106  
Udar    105  
Jalad    118  

Suurus Väike  108 Suur
Rinnna laius Kitsas  115 Lai
Kere sügavus Väike  104 Suur
Keha nurgelisus Vähenurgeline63  Nurgeline
Laudja sirgus Tõusev  113 Luipu
Laudja laius Kitsas94  Lai
Tagajalad küljelt Püstine99  Saabel
Tagajalad tagant Kooskandne  100 Paralleelne
Sõranurk Lame  100 Püstine
Eesudara kinnitus Nõrk  114 Tugev
Tagaudara kõrgus Madal  118 Kõrge
Keskside Nõrk71  Tugev
Udarapõhja kõrgus Madal  105 Kõrge
Esinisade asetus Väljapoole67  Sissepoole
Esinisade pikkus Lühikesed  112 Pikad
Taganisade asetus Väljapoole90  Sissepoole
    64             76             88            100            112          124          136