Eesti Põllumajandusloomade Jõudluskontroll
ALEX
Sünniaeg 15.06.2013   Tõug EHF   Aretaja VÄLISMAA  
Reg.number NL 548712458   VeresusHF 100%   Pulli kood 27579(EHF) 

Pulli põlvnemine

IG:   
I CO-OP BOSSIDE MASSEY-ET
USA 63026939   HST
05.02.2007
II MASCOL-ET
DE 578891748 HST 13.07.00
III CAROL PRELUDE MTOTO-ET ITA 6001001962 HST
IIE ELAINE ET NL 211251345 HST
IE COYNE-FARMS YELENA CRI-ET
USA 61376428 HST 20.08.04
IEI PECKENSTEIN FORM BRET-ET USA 120745603 HST
IEE MILKWORTH MANFRED YADDA USA 127281274 HST
E JK EDER RICKY
NLD 527992899   HST
18.02.2010
EI ENSENADA TABOO PLANET-ET
USA 60597003 HST 03.03.03
EII ROSE-BAUM TABOO-ET USA 17121203 HST
EIE PLUSHANSKI AMEL PATTY-ET USA 130161039 HST
EE RICKY-ET
DEU 580675088 HST 15.07.06
EEI BRAEDALE GOLDWYN-ET CA 10705608 HST
EEE WIT REGINA DEU 580010596 HST

Pulli geneetiline hindamine

aprill 2021

Pull Interbulli genoomhindamises

Üldaretusväärtus SKAV (EHF)

Piimajõudlus (EHF)

SPAV 116
Usalduskoefitsient 0.62
Tütarde arv 12
Karjade arv 2
Aretusväärtused
Piim +506 Rasva% -0.07 Rasv +11 Valgu% + 0.06 Valk +24

Laktatsioonikõverad


Udara tervis (somaatilised rakud), sigivus, tootlik aeg (EHF)

Udara tervis Sigivus Tootlik aeg
SSAV 127
Usalduskoefitsient 0.48
Tütarde arv 12
Karjade arv 2
SGAV 96
Usalduskoefitsient 0.39
Tütarde arv 7
Karjade arv 2
STAV
Usalduskoefitsient 0
Karjast väljaläinud
tütarde arv

Poegimine

     EHF                              
Pull Loomade
arv
Karjade
arv
Usaldus-
koef.
Poegimis-
kergus
Elus-
sünd
                            
Vasika isana 96 2 0.74 115 129  
Lehma isana 16 2 0.41 121 124


Toitumus, liikuvus, lüpsikiirus (EHF)

Toitumus Liikuvus Lüpsikiirus
SAV 113
Usalduskoefitsient 0.52
Tütarde arv 6
Karjade arv 1
SAV 80
Usalduskoefitsient 0.39
Tütarde arv 4
Karjade arv 1
SAV 110
Usalduskoefitsient 0.58
Tütarde arv 6
Karjade arv 1


Lehmiku tiinestumine, lehmiku lüpsikarja jõdmine (EHF)

Lehmiku tiinestumine Lüpsikarja jõudmine
SAV
Usalduskoefitsient
Tütarde arv
Karjade arv
SAV
Usalduskoefitsient
Karjast väljaläinud
lehmikute arv


Taastootmine

Noorkarja taastootmise
   indeks NTI (EHF)
Lüpsikarja taastootmise
   indeks LTI (EHF)

Välimiku hindamise tulemused puuduvad