Eesti Põllumajandusloomade Jõudluskontroll
DT TELSTARS
Sünniaeg 22.10.2013   Tõug EHF   Aretaja VÄLISMAA  
Reg.number NL 664271493   VeresusHF 100%   Pulli kood 27576(EHF) 

Pulli põlvnemine

IG:   
I DA-SO-BURN MOM EARNHARDT
USA 68972328   HST
12.12.2010
II LONG-LANGS OMAN OMAN-ET
USA 135746776 HST 30.04.04
III O-BEE MANFRED JUSTICE-ET USA 122358313 HST
IIE WINNING-WAY MARCI-ET USA 130677626 HST
IE DA-SO-BURN LAWNBOY ELSIE-ET
USA 62739574 HST 28.06.08
IEI AGGRAVATION LAWN BOY P-RED USA 133080890 HST
IEE DA-SO-BURN SEPT ENHANCE-ET USA 62739499 HST
E DIAMOND TABEA
DEU 535821485   HST
02.08.2009
EI ENSENADA TABOO PLANET-ET
USA 60597003 HST 03.03.03
EII ROSE-BAUM TABOO-ET USA 17121203 HST
EIE PLUSHANSKI AMEL PATTY-ET USA 130161039 HST
EE CREEK O MAN TABITHA
USA 50751091 HST 15.09.05
EEI O-BEE MANFRED JUSTICE-ET USA 122358313 HST
EEE RALMA OUTSIDE FS TIDE-ET USA 52357048 HST

Pulli geneetiline hindamine

aprill 2021

Pull Interbulli hindamises

Üldaretusväärtus SKAV (EHF) 119

Piimajõudlus (EHF)

SPAV 118
Usalduskoefitsient 0.94
Tütarde arv 143
Karjade arv 47
Aretusväärtused
Piim +595 Rasva% -0.11 Rasv +9 Valgu% + 0.07 Valk +28
126 tütre 1. laktatsiooni keskmine toodang
Piim  9442 Rasva%   3.73 Rasv  353 Valgu%   3.39 Valk  320

Laktatsioonikõverad


Udara tervis (somaatilised rakud), sigivus, tootlik aeg (EHF)

Udara tervis Sigivus Tootlik aeg
SSAV 113
Usalduskoefitsient 0.88
Tütarde arv 143
Karjade arv 47
SGAV 96
Usalduskoefitsient 0.67
Tütarde arv 124
Karjade arv 47
STAV 93
Usalduskoefitsient 0.88
Karjast väljaläinud 46
tütarde arv

Poegimine

     EHF                              
Pull Loomade
arv
Karjade
arv
Usaldus-
koef.
Poegimis-
kergus
Elus-
sünd
                            
Vasika isana 354 53 0.95 98 116  
Lehma isana 135 48 0.69 124 116


Toitumus, liikuvus, lüpsikiirus (EHF)

Toitumus Liikuvus Lüpsikiirus
SAV 111
Usalduskoefitsient 0.82
Tütarde arv 50
Karjade arv 21
SAV 101
Usalduskoefitsient 0.54
Tütarde arv 36
Karjade arv 18
SAV 83
Usalduskoefitsient 0.84
Tütarde arv 34
Karjade arv 22


Lehmiku tiinestumine, lehmiku lüpsikarja jõdmine (EHF)

Lehmiku tiinestumine Lüpsikarja jõudmine
SAV 106
Usalduskoefitsient 0.68
Tütarde arv 100
Karjade arv 35
SAV 101
Usalduskoefitsient 0.59
Karjast väljaläinud 34
lehmikute arv


Taastootmine

Noorkarja taastootmise
   indeks NTI (EHF)
108
Lüpsikarja taastootmise
   indeks LTI (EHF)
102

Välimik (EHF)

SVAV 99 Usalduskoefitsient   0.83 Tütarde arv  52 Karjade arv  21

Tüüp  98   
Udar  99   
Jalad    100  

Suurus Väike  132 Suur
Rinnna laius Kitsas  117 Lai
Kere sügavus Väike86  Suur
Keha nurgelisus Vähenurgeline71  Nurgeline
Laudja sirgus Tõusev  115 Luipu
Laudja laius Kitsas98  Lai
Tagajalad küljelt Püstine  108 Saabel
Tagajalad tagant Kooskandne  101 Paralleelne
Sõranurk Lame  123 Püstine
Eesudara kinnitus Nõrk92  Tugev
Tagaudara kõrgus Madal  122 Kõrge
Keskside Nõrk97  Tugev
Udarapõhja kõrgus Madal  101 Kõrge
Esinisade asetus Väljapoole  115 Sissepoole
Esinisade pikkus Lühikesed78  Pikad
Taganisade asetus Väljapoole  103 Sissepoole
    64             76             88            100            112          124          136