Eesti Põllumajandusloomade Jõudluskontroll
DT TELSTARS
Sünniaeg 22.10.2013   Tõug EHF   Aretaja VÄLISMAA  
Reg.number NL 664271493   VeresusHF 100%   Pulli kood 27576(EHF) 

Pulli põlvnemine

IG:   
I DA-SO-BURN MOM EARNHARDT
USA 68972328   HST
12.12.2010
II LONG-LANGS OMAN OMAN-ET
USA 135746776 HST 30.04.04
III O-BEE MANFRED JUSTICE-ET USA 122358313 HST
IIE WINNING-WAY MARCI-ET USA 130677626 HST
IE DA-SO-BURN LAWNBOY ELSIE-ET
USA 62739574 HST 28.06.08
IEI AGGRAVATION LAWN BOY P-RED USA 133080890 HST
IEE DA-SO-BURN SEPT ENHANCE-ET USA 62739499 HST
E DIAMOND TABEA
DEU 535821485   HST
02.08.2009
EI ENSENADA TABOO PLANET-ET
USA 60597003 HST 03.03.03
EII ROSE-BAUM TABOO-ET USA 17121203 HST
EIE PLUSHANSKI AMEL PATTY-ET USA 130161039 HST
EE CREEK O MAN TABITHA
USA 50751091 HST 15.09.05
EEI O-BEE MANFRED JUSTICE-ET USA 122358313 HST
EEE RALMA OUTSIDE FS TIDE-ET USA 52357048 HST

Pulli geneetiline hindamine

August 2019

Pull Interbulli hindamises

Üldaretusväärtus SKAV (EHF) 115

Piimajõudlus (EHF)

SPAV 118
Usalduskoefitsient 0.83
Tütarde arv 95
Karjade arv 42
Aretusväärtused
Piim +1004 Rasva% -0.20 Rasv +18 Valgu% + 0.06 Valk +40
53 tütre 1. laktatsiooni keskmine toodang
Piim  9608 Rasva%   3.71 Rasv  356 Valgu%   3.42 Valk  328

Laktatsioonikõverad


Udara tervis (somaatilised rakud), sigivus, tootlik aeg (EHF)

Udara tervis Sigivus Tootlik aeg
SSAV 105
Usalduskoefitsient 0.73
Tütarde arv 95
Karjade arv 42
SGAV 104
Usalduskoefitsient 0.52
Tütarde arv 76
Karjade arv 37
STAV 97
Usalduskoefitsient 0.79
Karjast väljaläinud 10
tütarde arv

Poegimine

     EHF                              
Pull Loomade
arv
Karjade
arv
Usaldus-
koef.
Poegimis-
kergus
Surnult-
sünd
                            
Vasika isana 345 54 0.91 98 112  
Lehma isana 96 43 0.44 117 110


Toitumus, liikuvus, lüpsikiirus (EHF)

Toitumus Liikuvus Lüpsikiirus
SAV 110
Usalduskoefitsient 0.77
Tütarde arv 36
Karjade arv 16
SAV 102
Usalduskoefitsient 0.46
Tütarde arv 25
Karjade arv 13
SAV 83
Usalduskoefitsient 0.83
Tütarde arv 32
Karjade arv 21


Lehmiku esimese tiinestumise vanus, lehmiku lüpsikarja jõdmine (EHF)

Esimese tiinestumise vanus Lüpsikarja jõudmine
SAV 106
Usalduskoefitsient 0.49
Tütarde arv 100
Karjade arv 33
SAV 105
Usalduskoefitsient 0.55
Karjast väljaläinud 29
lehmikute arv


Taastootmine

Noorkarja taastootmise
   indeks NTI (EHF)
117
Lüpsikarja taastootmise
   indeks LTI (EHF)

Välimik (EHF)

SVAV 102 Usalduskoefitsient   0.76 Tütarde arv  36 Karjade arv  16

Tüüp    104  
Udar  98   
Jalad    103  

Suurus Väike  122 Suur
Rinnna laius Kitsas  114 Lai
Kere sügavus Väike95  Suur
Keha nurgelisus Vähenurgeline90  Nurgeline
Laudja sirgus Tõusev  109 Luipu
Laudja laius Kitsas97  Lai
Tagajalad küljelt Püstine99  Saabel
Tagajalad tagant Kooskandne  104 Paralleelne
Sõranurk Lame  114 Püstine
Eesudara kinnitus Nõrk94  Tugev
Tagaudara kõrgus Madal  113 Kõrge
Keskside Nõrk95  Tugev
Udarapõhja kõrgus Madal98  Kõrge
Esinisade asetus Väljapoole  111 Sissepoole
Esinisade pikkus Lühikesed81  Pikad
Taganisade asetus Väljapoole  104 Sissepoole
    64             76             88            100            112          124          136