Eesti Põllumajandusloomade Jõudluskontroll
VEKIS EVERLAST
Sünniaeg 13.07.2013   Tõug EHF   Aretaja VÄLISMAA  
Reg.number NL 742506930   VeresusHF 100%   Pulli kood 27574(EHF) 

Pulli põlvnemine

IG:   
I CO-OP BOSSIDE MASSEY-ET
USA 63026939   HST
05.02.2007
II MASCOL-ET
DE 578891748 HST 13.07.00
III CAROL PRELUDE MTOTO-ET ITA 6001001962 HST
IIE ELAINE ET NL 211251345 HST
IE COYNE-FARMS YELENA CRI-ET
USA 61376428 HST 20.08.04
IEI PECKENSTEIN FORM BRET-ET USA 120745603 HST
IEE MILKWORTH MANFRED YADDA USA 127281274 HST
E BROEKS ELSE
NLD 359507331   HST
07.06.2007
EI SANDY-VALLEY BOLTON-ET
USA 131823833 HST 11.09.01
EII LEXVOLD LUKE HERSHEL-ET USA 2294436 HST
EIE SANDY-VALLEY BLESSING-ET USA 128824973 HST
EE BROEKS ELSIE
NLD 359507021 HST 20.03.05
EEI O-BEE MANFRED JUSTICE-ET USA 122358313 HST
EEE BROEKS MBM ELSA NLD 381135900 HST

Pulli geneetiline hindamine

aprill 2021

Pull Interbulli hindamises

Üldaretusväärtus SKAV (EHF) 94

Piimajõudlus (EHF)

SPAV 98
Usalduskoefitsient 0.91
Tütarde arv 75
Karjade arv 38
Aretusväärtused
Piim -32 Rasva% -0.22 Rasv -25 Valgu% + 0.04 Valk +3
69 tütre 1. laktatsiooni keskmine toodang
Piim  9037 Rasva%   3.66 Rasv  331 Valgu%   3.41 Valk  309

Laktatsioonikõverad


Udara tervis (somaatilised rakud), sigivus, tootlik aeg (EHF)

Udara tervis Sigivus Tootlik aeg
SSAV 89
Usalduskoefitsient 0.83
Tütarde arv 75
Karjade arv 38
SGAV 95
Usalduskoefitsient 0.74
Tütarde arv 67
Karjade arv 40
STAV 84
Usalduskoefitsient 0.81
Karjast väljaläinud 42
tütarde arv

Poegimine

     EHF                              
Pull Loomade
arv
Karjade
arv
Usaldus-
koef.
Poegimis-
kergus
Elus-
sünd
                            
Vasika isana 192 44 0.92 111 133  
Lehma isana 77 42 0.75 117 120


Toitumus, liikuvus, lüpsikiirus (EHF)

Toitumus Liikuvus Lüpsikiirus
SAV 91
Usalduskoefitsient 0.82
Tütarde arv 37
Karjade arv 21
SAV 83
Usalduskoefitsient 0.62
Tütarde arv 21
Karjade arv 13
SAV 109
Usalduskoefitsient 0.83
Tütarde arv 28
Karjade arv 17


Lehmiku tiinestumine, lehmiku lüpsikarja jõdmine (EHF)

Lehmiku tiinestumine Lüpsikarja jõudmine
SAV 123
Usalduskoefitsient 0.77
Tütarde arv 71
Karjade arv 27
SAV 112
Usalduskoefitsient 0.35
Karjast väljaläinud 13
lehmikute arv


Taastootmine

Noorkarja taastootmise
   indeks NTI (EHF)
127
Lüpsikarja taastootmise
   indeks LTI (EHF)
98

Välimik (EHF)

SVAV 100 Usalduskoefitsient   0.82 Tütarde arv  37 Karjade arv  21

Tüüp  79   
Udar    129  
Jalad  82   

Suurus Väike  128 Suur
Rinnna laius Kitsas  108 Lai
Kere sügavus Väike65  Suur
Keha nurgelisus Vähenurgeline88  Nurgeline
Laudja sirgus Tõusev90  Luipu
Laudja laius Kitsas  110 Lai
Tagajalad küljelt Püstine99  Saabel
Tagajalad tagant Kooskandne87  Paralleelne
Sõranurk Lame97  Püstine
Eesudara kinnitus Nõrk  114 Tugev
Tagaudara kõrgus Madal  134 Kõrge
Keskside Nõrk  115 Tugev
Udarapõhja kõrgus Madal  136 Kõrge
Esinisade asetus Väljapoole  149 Sissepoole
Esinisade pikkus Lühikesed67  Pikad
Taganisade asetus Väljapoole  120 Sissepoole
    64             76             88            100            112          124          136