Eesti Põllumajandusloomade Jõudluskontroll
VEKIS EVERLAST
Sünniaeg 13.07.2013   Tõug EHF   Aretaja VÄLISMAA  
Reg.number NL 742506930   VeresusHF 100%   Pulli kood 27574(EHF) 

Pulli põlvnemine

IG:   
I CO-OP BOSSIDE MASSEY-ET
USA 63026939   HST
05.02.2007
II MASCOL-ET
DE 578891748 HST 13.07.00
III CAROL PRELUDE MTOTO-ET ITA 6001001962 HST
IIE ELAINE ET NL 211251345 HST
IE COYNE-FARMS YELENA CRI-ET
USA 61376428 HST 20.08.04
IEI PECKENSTEIN FORM BRET-ET USA 120745603 HST
IEE MILKWORTH MANFRED YADDA USA 127281274 HST
E BROEKS ELSE
NLD 359507331   HST
07.06.2007
EI SANDY-VALLEY BOLTON-ET
USA 131823833 HST 11.09.01
EII LEXVOLD LUKE HERSHEL-ET USA 2294436 HST
EIE SANDY-VALLEY BLESSING-ET USA 128824973 HST
EE BROEKS ELSIE
NLD 359507021 HST 20.03.05
EEI O-BEE MANFRED JUSTICE-ET USA 122358313 HST
EEE BROEKS MBM ELSA NLD 381135900 HST

Pulli geneetiline hindamine

August 2019

Pull Interbulli hindamises

Üldaretusväärtus SKAV (EHF) 98

Piimajõudlus (EHF)

SPAV 100
Usalduskoefitsient 0.85
Tütarde arv 75
Karjade arv 37
Aretusväärtused
Piim +316 Rasva% -0.20 Rasv -8 Valgu% + 0.06 Valk +16
59 tütre 1. laktatsiooni keskmine toodang
Piim  9037 Rasva%   3.63 Rasv  328 Valgu%   3.41 Valk  308

Laktatsioonikõverad


Udara tervis (somaatilised rakud), sigivus, tootlik aeg (EHF)

Udara tervis Sigivus Tootlik aeg
SSAV 97
Usalduskoefitsient 0.74
Tütarde arv 75
Karjade arv 37
SGAV 97
Usalduskoefitsient 0.53
Tütarde arv 65
Karjade arv 39
STAV 94
Usalduskoefitsient 0.81
Karjast väljaläinud 17
tütarde arv

Poegimine

     EHF                              
Pull Loomade
arv
Karjade
arv
Usaldus-
koef.
Poegimis-
kergus
Surnult-
sünd
                            
Vasika isana 189 46 0.9 109 118  
Lehma isana 77 42 0.48 113 112


Toitumus, liikuvus, lüpsikiirus (EHF)

Toitumus Liikuvus Lüpsikiirus
SAV 93
Usalduskoefitsient 0.78
Tütarde arv 37
Karjade arv 21
SAV 88
Usalduskoefitsient 0.47
Tütarde arv 21
Karjade arv 13
SAV 108
Usalduskoefitsient 0.81
Tütarde arv 28
Karjade arv 17


Lehmiku esimese tiinestumise vanus, lehmiku lüpsikarja jõdmine (EHF)

Esimese tiinestumise vanus Lüpsikarja jõudmine
SAV 111
Usalduskoefitsient 0.57
Tütarde arv 71
Karjade arv 27
SAV 104
Usalduskoefitsient 0.33
Karjast väljaläinud 12
lehmikute arv


Taastootmine

Noorkarja taastootmise
   indeks NTI (EHF)
122
Lüpsikarja taastootmise
   indeks LTI (EHF)

Välimik (EHF)

SVAV 101 Usalduskoefitsient   0.78 Tütarde arv  37 Karjade arv  21

Tüüp  88   
Udar    121  
Jalad  86   

Suurus Väike  120 Suur
Rinnna laius Kitsas  106 Lai
Kere sügavus Väike78  Suur
Keha nurgelisus Vähenurgeline93  Nurgeline
Laudja sirgus Tõusev92  Luipu
Laudja laius Kitsas  111 Lai
Tagajalad küljelt Püstine  101 Saabel
Tagajalad tagant Kooskandne91  Paralleelne
Sõranurk Lame94  Püstine
Eesudara kinnitus Nõrk  112 Tugev
Tagaudara kõrgus Madal  123 Kõrge
Keskside Nõrk  116 Tugev
Udarapõhja kõrgus Madal  126 Kõrge
Esinisade asetus Väljapoole  134 Sissepoole
Esinisade pikkus Lühikesed73  Pikad
Taganisade asetus Väljapoole  118 Sissepoole
    64             76             88            100            112          124          136