Eesti Põllumajandusloomade Jõudluskontroll
BALMIR ET
Sünniaeg 26.04.2014   Tõug EHF   Aretaja VÄLISMAA  
Reg.number DE 538302650   VeresusHF 87.5%   Pulli kood 27614(EHF) 

Pulli põlvnemine

IG:   
I DE-SU 11236 BALISTO-ET
USA 70625988   HST
25.03.2012
II DE-SU 521 BOOKEM-ET
USA 66636657 HST 21.02.09
III ENSENADA TABOO PLANET-ET USA 60597003 HST
IIE CLEAR-ECHO 822 RAMO 1199-ET USA 61765027 HST
IE DE-SU 199-ET
USA 69490353 HST 15.07.10
IEI DE-SU WATSON USA 64700377 HST
IEE PINE-TREE MISSY MIRANDA-ET USA 61733095 HST
E LARCREST CRAVE-ET
USA 57187814   HST
04.02.2012
EI RMW ARMITAGE
USA 69056729 HST 03.02.10
EII LONG-LANGS OMAN OMAN-ET USA 135746776 HST
EIE RC-LC GOLDWYN ATM USA 62898841 HST
EE LARCREST CRIMSON-ET
USA 53452457 HST 27.06.07
EEI RAMOS DE 341485350 HST
EEE LARCREST COSMOPOLITAN USA 52475668 HST

Pulli geneetiline hindamine

aprill 2021

Pull Interbulli genoomhindamises

Üldaretusväärtus SKAV (EHF)

Piimajõudlus (EHF)

SPAV 130
Usalduskoefitsient 0.34
Tütarde arv 1
Karjade arv 1
Aretusväärtused
Piim +535 Rasva% + 0.21 Rasv +44 Valgu% + 0.17 Valk +37

Laktatsioonikõverad


Udara tervis (somaatilised rakud), sigivus, tootlik aeg (EHF)

Udara tervis Sigivus Tootlik aeg
SSAV 127
Usalduskoefitsient 0.29
Tütarde arv 1
Karjade arv 1
SGAV 111
Usalduskoefitsient 0.35
Tütarde arv 1
Karjade arv 1
STAV
Usalduskoefitsient 0
Karjast väljaläinud
tütarde arv

Poegimine

     EHF                              
Pull Loomade
arv
Karjade
arv
Usaldus-
koef.
Poegimis-
kergus
Elus-
sünd
                            
Vasika isana 137 3 0.69 111 131  
Lehma isana 1 1 0.35 133 113


Toitumus, liikuvus, lüpsikiirus (EHF)

Toitumus Liikuvus Lüpsikiirus
SAV
Usalduskoefitsient
Tütarde arv
Karjade arv
SAV
Usalduskoefitsient
Tütarde arv
Karjade arv
SAV
Usalduskoefitsient
Tütarde arv
Karjade arv


Lehmiku tiinestumine, lehmiku lüpsikarja jõdmine (EHF)

Lehmiku tiinestumine Lüpsikarja jõudmine
SAV
Usalduskoefitsient
Tütarde arv
Karjade arv
SAV
Usalduskoefitsient
Karjast väljaläinud
lehmikute arv


Taastootmine

Noorkarja taastootmise
   indeks NTI (EHF)
Lüpsikarja taastootmise
   indeks LTI (EHF)

Välimiku hindamise tulemused puuduvad