Eesti Põllumajandusloomade Jõudluskontroll
SHOTNA ET
Sünniaeg 26.12.2013   Tõug EHF   Aretaja VÄLISMAA  
Reg.number DE 356963206   VeresusHF 100%   Pulli kood 27605(EHF) 

Pulli põlvnemine

IG:   
I BUTZ-BUTLER SHOTGLASS-ET
USA 70476870   HST
01.06.2011
II FLEVO GENETICS SNOWMAN
NLD 388965513 HST 14.01.05
III O-BEE MANFRED JUSTICE-ET USA 122358313 HST
IIE BROEKS MBM ELSA NLD 381135900 HST
IE GIL-GAR SHOTTLE SATIN-ET
USA 56295548 HST 19.07.09
IEI PICSTON SHOTTLE-ET GBR 598172 HST
IEE GIL-GAR G-WYN SATURDAY-ET USA 52473788 HST
E RR NAN
DEU 536633356   HST
24.10.2010
EI CHARLESDALE SUPERSTITION-ET
USA 62065919 HST 29.12.04
EII END-ROAD PVF BOLIVER ET US 123586443 HST
EIE CHARLESDALE SWEET STAR USA 133701030 HST
EE RR NARZISS
DEU 351283863 HST 24.07.07
EEI SANDY-VALLEY BOLTON-ET USA 131823833 HST
EEE AMA NADINE DEU 349563711 HST

Pulli geneetiline hindamine

August 2019

Pull Interbulli hindamises

Üldaretusväärtus SKAV (EHF) 121

Piimajõudlus (EHF)

SPAV 114
Usalduskoefitsient 0.85
Tütarde arv 257
Karjade arv 53
Aretusväärtused
Piim +1331 Rasva% -0.28 Rasv +21 Valgu% -0.11 Valk +32
52 tütre 1. laktatsiooni keskmine toodang
Piim  9603 Rasva%   3.66 Rasv  351 Valgu%   3.34 Valk  321

Laktatsioonikõverad


Udara tervis (somaatilised rakud), sigivus, tootlik aeg (EHF)

Udara tervis Sigivus Tootlik aeg
SSAV 107
Usalduskoefitsient 0.8
Tütarde arv 257
Karjade arv 53
SGAV 91
Usalduskoefitsient 0.67
Tütarde arv 177
Karjade arv 47
STAV 108
Usalduskoefitsient 0.91
Karjast väljaläinud 11
tütarde arv

Poegimine

     EHF                              
Pull Loomade
arv
Karjade
arv
Usaldus-
koef.
Poegimis-
kergus
Surnult-
sünd
                            
Vasika isana 4225 103 0.98 108 110  
Lehma isana 290 55 0.6 117 108


Toitumus, liikuvus, lüpsikiirus (EHF)

Toitumus Liikuvus Lüpsikiirus
SAV 99
Usalduskoefitsient 0.91
Tütarde arv 117
Karjade arv 25
SAV 98
Usalduskoefitsient 0.70
Tütarde arv 101
Karjade arv 20
SAV 112
Usalduskoefitsient 0.80
Tütarde arv 26
Karjade arv 20


Lehmiku esimese tiinestumise vanus, lehmiku lüpsikarja jõdmine (EHF)

Esimese tiinestumise vanus Lüpsikarja jõudmine
SAV 102
Usalduskoefitsient 0.82
Tütarde arv 874
Karjade arv 53
SAV 115
Usalduskoefitsient 0.93
Karjast väljaläinud 319
lehmikute arv


Taastootmine

Noorkarja taastootmise
   indeks NTI (EHF)
119
Lüpsikarja taastootmise
   indeks LTI (EHF)

Välimik (EHF)

SVAV 124 Usalduskoefitsient   0.91 Tütarde arv  117 Karjade arv  25

Tüüp    102  
Udar    121  
Jalad    124  

Suurus Väike  102 Suur
Rinnna laius Kitsas  107 Lai
Kere sügavus Väike  104 Suur
Keha nurgelisus Vähenurgeline84  Nurgeline
Laudja sirgus Tõusev92  Luipu
Laudja laius Kitsas96  Lai
Tagajalad küljelt Püstine  106 Saabel
Tagajalad tagant Kooskandne  116 Paralleelne
Sõranurk Lame  113 Püstine
Eesudara kinnitus Nõrk  111 Tugev
Tagaudara kõrgus Madal  115 Kõrge
Keskside Nõrk99  Tugev
Udarapõhja kõrgus Madal  122 Kõrge
Esinisade asetus Väljapoole  117 Sissepoole
Esinisade pikkus Lühikesed97  Pikad
Taganisade asetus Väljapoole  114 Sissepoole
    64             76             88            100            112          124          136