Eesti Põllumajandusloomade Jõudluskontroll
SHONET ET
Sünniaeg 06.05.2014   Tõug EHF   Aretaja VÄLISMAA  
Reg.number DE 357545326   VeresusHF 100%   Pulli kood 27617(EHF) 

Pulli põlvnemine

IG:   
I BUTZ-BUTLER SHOTGLASS-ET
USA 70476870   HST
01.06.2011
II FLEVO GENETICS SNOWMAN
NLD 388965513 HST 14.01.05
III O-BEE MANFRED JUSTICE-ET USA 122358313 HST
IIE BROEKS MBM ELSA NLD 381135900 HST
IE GIL-GAR SHOTTLE SATIN-ET
USA 56295548 HST 19.07.09
IEI PICSTON SHOTTLE-ET GBR 598172 HST
IEE GIL-GAR G-WYN SATURDAY-ET USA 52473788 HST
E RR BRI 488
DEU 353157488   HST
02.09.2009
EI ENSENADA TABOO PLANET-ET
USA 60597003 HST 03.03.03
EII ROSE-BAUM TABOO-ET USA 17121203 HST
EIE PLUSHANSKI AMEL PATTY-ET USA 130161039 HST
EE BEAUTY-ET
NLD 481966602 HST 23.05.07
EEI R-E-W BUCKEYE-ET USA 130588960 HST
EEE BUTTERFLY USA 134673277 HST

Pulli geneetiline hindamine

August 2019

Pull Interbulli genoomhindamises

Üldaretusväärtus SKAV (EHF)

Piimajõudlus (EHF)

SPAV 120
Usalduskoefitsient 0.69
Tütarde arv 35
Karjade arv 7
Aretusväärtused
Piim +1081 Rasva% + 0.02 Rasv +44 Valgu% -0.01 Valk +35

Laktatsioonikõverad


Udara tervis (somaatilised rakud), sigivus, tootlik aeg (EHF)

Udara tervis Sigivus Tootlik aeg
SSAV 105
Usalduskoefitsient 0.51
Tütarde arv 35
Karjade arv 7
SGAV 97
Usalduskoefitsient 0.39
Tütarde arv 23
Karjade arv 7
STAV
Usalduskoefitsient 0
Karjast väljaläinud
tütarde arv

Poegimine

     EHF                              
Pull Loomade
arv
Karjade
arv
Usaldus-
koef.
Poegimis-
kergus
Surnult-
sünd
                            
Vasika isana 430 17 0.88 108 99  
Lehma isana 43 8 0.37 110 101


Toitumus, liikuvus, lüpsikiirus (EHF)

Toitumus Liikuvus Lüpsikiirus
SAV 104
Usalduskoefitsient 0.67
Tütarde arv 19
Karjade arv 5
SAV 112
Usalduskoefitsient 0.41
Tütarde arv 15
Karjade arv 4
SAV 111
Usalduskoefitsient 0.77
Tütarde arv 21
Karjade arv 3


Lehmiku esimese tiinestumise vanus, lehmiku lüpsikarja jõdmine (EHF)

Esimese tiinestumise vanus Lüpsikarja jõudmine
SAV
Usalduskoefitsient
Tütarde arv
Karjade arv
SAV
Usalduskoefitsient
Karjast väljaläinud
lehmikute arv


Taastootmine

Noorkarja taastootmise
   indeks NTI (EHF)
Lüpsikarja taastootmise
   indeks LTI (EHF)

Välimik (EHF)

SVAV 123 Usalduskoefitsient   0.66 Tütarde arv  19 Karjade arv  5

Tüüp    111  
Udar    111  
Jalad    127  

Suurus Väike99  Suur
Rinnna laius Kitsas99  Lai
Kere sügavus Väike  111 Suur
Keha nurgelisus Vähenurgeline  105 Nurgeline
Laudja sirgus Tõusev80  Luipu
Laudja laius Kitsas97  Lai
Tagajalad küljelt Püstine  104 Saabel
Tagajalad tagant Kooskandne  111 Paralleelne
Sõranurk Lame  117 Püstine
Eesudara kinnitus Nõrk  104 Tugev
Tagaudara kõrgus Madal  111 Kõrge
Keskside Nõrk  109 Tugev
Udarapõhja kõrgus Madal  107 Kõrge
Esinisade asetus Väljapoole  126 Sissepoole
Esinisade pikkus Lühikesed86  Pikad
Taganisade asetus Väljapoole97  Sissepoole
    64             76             88            100            112          124          136