Eesti Põllumajandusloomade Jõudluskontroll
SHOTRI ET
Sünniaeg 15.01.2014   Tõug EHF   Aretaja VÄLISMAA  
Reg.number DE 356963216   VeresusHF 100%   Pulli kood 27606(EHF) 

Pulli põlvnemine

IG:   
I BUTZ-BUTLER SHOTGLASS-ET
USA 70476870   HST
01.06.2011
II FLEVO GENETICS SNOWMAN
NLD 388965513 HST 14.01.05
III O-BEE MANFRED JUSTICE-ET USA 122358313 HST
IIE BROEKS MBM ELSA NLD 381135900 HST
IE GIL-GAR SHOTTLE SATIN-ET
USA 56295548 HST 19.07.09
IEI PICSTON SHOTTLE-ET GBR 598172 HST
IEE GIL-GAR G-WYN SATURDAY-ET USA 52473788 HST
E RR RIV 626
DEU 354049626   HST
17.08.2010
EI CHARLESDALE SUPERSTITION-ET
USA 62065919 HST 29.12.04
EII END-ROAD PVF BOLIVER ET US 123586443 HST
EIE CHARLESDALE SWEET STAR USA 133701030 HST
EE RR RIV 222
DEU 352239222 HST 06.04.08
EEI SANDY-VALLEY BOLTON-ET USA 131823833 HST
EEE RR RIE 880 DEU 350104880 HST

Pulli geneetiline hindamine

August 2019

Pull Interbulli hindamises

Üldaretusväärtus SKAV (EHF) 134

Piimajõudlus (EHF)

SPAV 130
Usalduskoefitsient 0.87
Tütarde arv 114
Karjade arv 50
Aretusväärtused
Piim +2127 Rasva% -0.24 Rasv +54 Valgu% -0.18 Valk +50
96 tütre 1. laktatsiooni keskmine toodang
Piim  10104 Rasva%   3.63 Rasv  366 Valgu%   3.23 Valk  326

Laktatsioonikõverad


Udara tervis (somaatilised rakud), sigivus, tootlik aeg (EHF)

Udara tervis Sigivus Tootlik aeg
SSAV 117
Usalduskoefitsient 0.79
Tütarde arv 114
Karjade arv 50
SGAV 77
Usalduskoefitsient 0.58
Tütarde arv 102
Karjade arv 48
STAV 98
Usalduskoefitsient 0.86
Karjast väljaläinud 19
tütarde arv

Poegimine

     EHF                              
Pull Loomade
arv
Karjade
arv
Usaldus-
koef.
Poegimis-
kergus
Surnult-
sünd
                            
Vasika isana 517 79 0.94 108 114  
Lehma isana 115 53 0.51 109 105


Toitumus, liikuvus, lüpsikiirus (EHF)

Toitumus Liikuvus Lüpsikiirus
SAV 98
Usalduskoefitsient 0.83
Tütarde arv 53
Karjade arv 27
SAV 93
Usalduskoefitsient 0.54
Tütarde arv 41
Karjade arv 19
SAV 97
Usalduskoefitsient 0.81
Tütarde arv 29
Karjade arv 12


Lehmiku esimese tiinestumise vanus, lehmiku lüpsikarja jõdmine (EHF)

Esimese tiinestumise vanus Lüpsikarja jõudmine
SAV 113
Usalduskoefitsient 0.62
Tütarde arv 175
Karjade arv 43
SAV 111
Usalduskoefitsient 0.67
Karjast väljaläinud 49
lehmikute arv


Taastootmine

Noorkarja taastootmise
   indeks NTI (EHF)
126
Lüpsikarja taastootmise
   indeks LTI (EHF)

Välimik (EHF)

SVAV 115 Usalduskoefitsient   0.82 Tütarde arv  53 Karjade arv  27

Tüüp    105  
Udar    116  
Jalad    108  

Suurus Väike  112 Suur
Rinnna laius Kitsas  104 Lai
Kere sügavus Väike96  Suur
Keha nurgelisus Vähenurgeline  111 Nurgeline
Laudja sirgus Tõusev98  Luipu
Laudja laius Kitsas89  Lai
Tagajalad küljelt Püstine  112 Saabel
Tagajalad tagant Kooskandne  104 Paralleelne
Sõranurk Lame  118 Püstine
Eesudara kinnitus Nõrk  105 Tugev
Tagaudara kõrgus Madal  112 Kõrge
Keskside Nõrk  108 Tugev
Udarapõhja kõrgus Madal  112 Kõrge
Esinisade asetus Väljapoole98  Sissepoole
Esinisade pikkus Lühikesed  110 Pikad
Taganisade asetus Väljapoole  108 Sissepoole
    64             76             88            100            112          124          136