Eesti Põllumajandusloomade Jõudluskontroll
SHOTRI ET
Sünniaeg 15.01.2014   Tõug EHF   Aretaja VÄLISMAA  
Reg.number DE 356963216   VeresusHF 100%   Pulli kood 27606(EHF) 

Pulli põlvnemine

IG:   
I BUTZ-BUTLER SHOTGLASS-ET
USA 70476870   HST
01.06.2011
II FLEVO GENETICS SNOWMAN
NLD 388965513 HST 14.01.05
III O-BEE MANFRED JUSTICE-ET USA 122358313 HST
IIE BROEKS MBM ELSA NLD 381135900 HST
IE GIL-GAR SHOTTLE SATIN-ET
USA 56295548 HST 19.07.09
IEI PICSTON SHOTTLE-ET GBR 598172 HST
IEE GIL-GAR G-WYN SATURDAY-ET USA 52473788 HST
E RR RIV 626
DEU 354049626   HST
17.08.2010
EI CHARLESDALE SUPERSTITION-ET
USA 62065919 HST 29.12.04
EII END-ROAD PVF BOLIVER ET US 123586443 HST
EIE CHARLESDALE SWEET STAR USA 133701030 HST
EE RR RIV 222
DEU 352239222 HST 06.04.08
EEI SANDY-VALLEY BOLTON-ET USA 131823833 HST
EEE RR RIE 880 DEU 350104880 HST

Pulli geneetiline hindamine

aprill 2021

Pull Interbulli hindamises

Üldaretusväärtus SKAV (EHF) 147

Piimajõudlus (EHF)

SPAV 133
Usalduskoefitsient 0.95
Tütarde arv 262
Karjade arv 62
Aretusväärtused
Piim +2047 Rasva% -0.19 Rasv +53 Valgu% -0.22 Valk +40
179 tütre 1. laktatsiooni keskmine toodang
Piim  10699 Rasva%   3.61 Rasv  386 Valgu%   3.21 Valk  344

Laktatsioonikõverad


Udara tervis (somaatilised rakud), sigivus, tootlik aeg (EHF)

Udara tervis Sigivus Tootlik aeg
SSAV 122
Usalduskoefitsient 0.91
Tütarde arv 262
Karjade arv 62
SGAV 85
Usalduskoefitsient 0.8
Tütarde arv 218
Karjade arv 62
STAV 98
Usalduskoefitsient 0.93
Karjast väljaläinud 62
tütarde arv

Poegimine

     EHF                              
Pull Loomade
arv
Karjade
arv
Usaldus-
koef.
Poegimis-
kergus
Elus-
sünd
                            
Vasika isana 1569 115 0.97 111 123  
Lehma isana 274 65 0.8 118 119


Toitumus, liikuvus, lüpsikiirus (EHF)

Toitumus Liikuvus Lüpsikiirus
SAV 99
Usalduskoefitsient 0.92
Tütarde arv 121
Karjade arv 36
SAV 90
Usalduskoefitsient 0.72
Tütarde arv 102
Karjade arv 25
SAV 93
Usalduskoefitsient 0.92
Tütarde arv 74
Karjade arv 17


Lehmiku tiinestumine, lehmiku lüpsikarja jõdmine (EHF)

Lehmiku tiinestumine Lüpsikarja jõudmine
SAV 122
Usalduskoefitsient 0.82
Tütarde arv 345
Karjade arv 50
SAV 112
Usalduskoefitsient 0.82
Karjast väljaläinud 113
lehmikute arv


Taastootmine

Noorkarja taastootmise
   indeks NTI (EHF)
122
Lüpsikarja taastootmise
   indeks LTI (EHF)
100

Välimik (EHF)

SVAV 128 Usalduskoefitsient   0.92 Tütarde arv  132 Karjade arv  36

Tüüp    119  
Udar    114  
Jalad    117  

Suurus Väike  114 Suur
Rinnna laius Kitsas  108 Lai
Kere sügavus Väike  113 Suur
Keha nurgelisus Vähenurgeline  105 Nurgeline
Laudja sirgus Tõusev99  Luipu
Laudja laius Kitsas83  Lai
Tagajalad küljelt Püstine  110 Saabel
Tagajalad tagant Kooskandne  110 Paralleelne
Sõranurk Lame  148 Püstine
Eesudara kinnitus Nõrk  115 Tugev
Tagaudara kõrgus Madal  114 Kõrge
Keskside Nõrk  109 Tugev
Udarapõhja kõrgus Madal  107 Kõrge
Esinisade asetus Väljapoole91  Sissepoole
Esinisade pikkus Lühikesed  108 Pikad
Taganisade asetus Väljapoole  106 Sissepoole
    64             76             88            100            112          124          136