Eesti Põllumajandusloomade Jõudluskontroll
MISHOT ET
Sünniaeg 23.04.2015   Tõug HST   Aretaja VÄLISMAA  
Reg.number DE 357990577   VeresusHF 100%   Pulli kood 27732(EHF) 

Pulli põlvnemine

IG:   
I VIEW-HOME DAY MISSOURI-ET
USA 69763386   HST
13.04.2013
II MINNIGAN-HILLS DAY-ET
USA 69774730 HST 06.08.10
III CHARLESDALE SUPERSTITION-ET USA 62065919 HST
IIE HENDEL BOLTON FLORIDA-ET USA 64855726 HST
IE PINE-TREE 2149ROBST 4846-ET
USA 69804610 HST 16.03.11
IEI ROYLANE SOCRA ROBUST-ET USA 64966739 HST
IEE PINE-TREE ZENITH SHEEN USA 64350530 HST
E TWR ALEXANDRIA ET
DEU 356314628   HST
06.09.2013
EI BUTZ-BUTLER SHOTGLASS-ET
USA 70476870 HST 01.06.11
EII FLEVO GENETICS SNOWMAN NLD 388965513 HST
EIE GIL-GAR SHOTTLE SATIN-ET USA 56295548 HST
EE BLONDIN MAN O MAN ARKANSAS
CAN 106274743 HST 12.03.10
EEI LONG-LANGS OMAN OMAN-ET USA 135746776 HST
EEE SMITHDEN GOLDWYN ALEXANDRA CAN 7669878 HST

Pulli geneetiline hindamine

aprill 2021

Pull Interbulli genoomhindamises

Üldaretusväärtus SKAV (EHF)

Piimajõudlus (EHF)

SPAV 119
Usalduskoefitsient 0.41
Tütarde arv 5
Karjade arv 2
Aretusväärtused
Piim +721 Rasva% -0.12 Rasv +14 Valgu% + 0.03 Valk +28

Laktatsioonikõverad


Udara tervis (somaatilised rakud), sigivus, tootlik aeg (EHF)

Udara tervis Sigivus Tootlik aeg
SSAV 114
Usalduskoefitsient 0.29
Tütarde arv 5
Karjade arv 2
SGAV 109
Usalduskoefitsient 0.33
Tütarde arv 2
Karjade arv 1
STAV
Usalduskoefitsient 0
Karjast väljaläinud
tütarde arv

Poegimine

     EHF                              
Pull Loomade
arv
Karjade
arv
Usaldus-
koef.
Poegimis-
kergus
Elus-
sünd
                            
Vasika isana 46 4 0.58 113 99  
Lehma isana 6 2 0.34 98 93


Toitumus, liikuvus, lüpsikiirus (EHF)

Toitumus Liikuvus Lüpsikiirus
SAV
Usalduskoefitsient
Tütarde arv
Karjade arv
SAV
Usalduskoefitsient
Tütarde arv
Karjade arv
SAV
Usalduskoefitsient
Tütarde arv
Karjade arv


Lehmiku tiinestumine, lehmiku lüpsikarja jõdmine (EHF)

Lehmiku tiinestumine Lüpsikarja jõudmine
SAV
Usalduskoefitsient
Tütarde arv
Karjade arv
SAV
Usalduskoefitsient
Karjast väljaläinud
lehmikute arv


Taastootmine

Noorkarja taastootmise
   indeks NTI (EHF)
Lüpsikarja taastootmise
   indeks LTI (EHF)

Välimiku hindamise tulemused puuduvad