Eesti Põllumajandusloomade Jõudluskontroll
GEMOL ET
Sünniaeg 06.01.2015   Tõug HST   Aretaja VÄLISMAA  
Reg.number DE 358094757   VeresusHF 100%   Pulli kood 27736(EHF) 

Pulli põlvnemine

IG:   
I GENIAL
DEU 355936991   HST
08.12.2012
II GENESIS
DEU 354420210 HST 16.12.10
III SCHILLVIEW OMAN GERARD-ET USA 52805723 HST
IIE WEH JENNA 10-ET DEU 350131380 HST
IE RR BEVERLY
DEU 354049628 HST 24.08.10
IEI CHARLESDALE SUPERSTITION-ET USA 62065919 HST
IEE BEAUTY-ET NLD 481966602 HST
E LADY
DEU 356230580   HST
19.12.2012
EI MOUNTFIELD SSI DCY MOGUL-ET
840 3006972816 HST 22.06.10
EII COYNE-FARMS DORCY-ET USA 139005002 HST
EIE MOUNTFIELD MARSH MAXINE-ET USA 62784081 HST
EE MORNINGVIEW GD LEA-ET
USA 69791802 HST 18.11.10
EEI RONELEE GOLD DIGGER-ET 840 3004373270 HST
EEE LUCY USA 63927911 HST

Pulli geneetiline hindamine

August 2019

Pull Interbulli genoomhindamises

Üldaretusväärtus SKAV (EHF)

Piimajõudlus (EHF)

SPAV
Usalduskoefitsient
Tütarde arv
Karjade arv
Aretusväärtused
Piim Rasva% Rasv Valgu% Valk

Laktatsioonikõverad


Udara tervis (somaatilised rakud), sigivus, tootlik aeg (EHF)

Udara tervis Sigivus Tootlik aeg
SSAV
Usalduskoefitsient 0
Tütarde arv
Karjade arv
SGAV
Usalduskoefitsient 0
Tütarde arv
Karjade arv
STAV
Usalduskoefitsient 0
Karjast väljaläinud
tütarde arv

Poegimine

     EHF                              
Pull Loomade
arv
Karjade
arv
Usaldus-
koef.
Poegimis-
kergus
Surnult-
sünd
                            
Vasika isana 76 4 0.56 133 110  
Lehma isana 0


Toitumus, liikuvus, lüpsikiirus (EHF)

Toitumus Liikuvus Lüpsikiirus
SAV
Usalduskoefitsient
Tütarde arv
Karjade arv
SAV
Usalduskoefitsient
Tütarde arv
Karjade arv
SAV
Usalduskoefitsient
Tütarde arv
Karjade arv


Lehmiku esimese tiinestumise vanus, lehmiku lüpsikarja jõdmine (EHF)

Esimese tiinestumise vanus Lüpsikarja jõudmine
SAV
Usalduskoefitsient
Tütarde arv
Karjade arv
SAV
Usalduskoefitsient
Karjast väljaläinud
lehmikute arv


Taastootmine

Noorkarja taastootmise
   indeks NTI (EHF)
Lüpsikarja taastootmise
   indeks LTI (EHF)

Välimiku hindamise tulemused puuduvad