Eesti Põllumajandusloomade Jõudluskontroll
FAMO ET
Sünniaeg 24.06.2015   Tõug HST   Aretaja VÄLISMAA  
Reg.number DE 358445421   VeresusHF 100%   Pulli kood 27742(EHF) 

Pulli põlvnemine

IG:   
I FAMOUS
DEU 355937068   HST
08.07.2013
II FANATIC
DEU 354812817 HST 19.07.11
III BADGER-BLUFF FANNY FREDDIE USA 60996956 HST
IIE LARCREST CHENOA-ETS USA 56264510 HST
IE RR BEACON BERBI
DEU 355080760 HST 06.06.11
IEI END-ROAD BEACON-ET USA 136800233 HST
IEE REGANCREST GOLD BRETTA-ET USA 62496942 HST
E TWR ALEXANDRIA ET
DEU 356314628   HST
06.09.2013
EI BUTZ-BUTLER SHOTGLASS-ET
USA 70476870 HST 01.06.11
EII FLEVO GENETICS SNOWMAN NLD 388965513 HST
EIE GIL-GAR SHOTTLE SATIN-ET USA 56295548 HST
EE BLONDIN MAN O MAN ARKANSAS
CAN 106274743 HST 12.03.10
EEI LONG-LANGS OMAN OMAN-ET USA 135746776 HST
EEE SMITHDEN GOLDWYN ALEXANDRA CAN 7669878 HST

Pulli geneetiline hindamine

August 2019

Pull Interbulli genoomhindamises

Üldaretusväärtus SKAV (EHF)

Piimajõudlus (EHF)

SPAV
Usalduskoefitsient
Tütarde arv
Karjade arv
Aretusväärtused
Piim Rasva% Rasv Valgu% Valk

Laktatsioonikõverad


Udara tervis (somaatilised rakud), sigivus, tootlik aeg (EHF)

Udara tervis Sigivus Tootlik aeg
SSAV
Usalduskoefitsient 0
Tütarde arv
Karjade arv
SGAV
Usalduskoefitsient 0
Tütarde arv
Karjade arv
STAV
Usalduskoefitsient 0
Karjast väljaläinud
tütarde arv

Poegimine

     EHF                              
Pull Loomade
arv
Karjade
arv
Usaldus-
koef.
Poegimis-
kergus
Surnult-
sünd
                            
Vasika isana 2066 78 0.96 100 110  
Lehma isana 0


Toitumus, liikuvus, lüpsikiirus (EHF)

Toitumus Liikuvus Lüpsikiirus
SAV
Usalduskoefitsient
Tütarde arv
Karjade arv
SAV
Usalduskoefitsient
Tütarde arv
Karjade arv
SAV
Usalduskoefitsient
Tütarde arv
Karjade arv


Lehmiku esimese tiinestumise vanus, lehmiku lüpsikarja jõdmine (EHF)

Esimese tiinestumise vanus Lüpsikarja jõudmine
SAV
Usalduskoefitsient
Tütarde arv
Karjade arv
SAV
Usalduskoefitsient
Karjast väljaläinud
lehmikute arv


Taastootmine

Noorkarja taastootmise
   indeks NTI (EHF)
Lüpsikarja taastootmise
   indeks LTI (EHF)

Välimiku hindamise tulemused puuduvad