Eesti Põllumajandusloomade Jõudluskontroll
LAMBUC ET
Sünniaeg 24.02.2015   Tõug HST   Aretaja VÄLISMAA  
Reg.number DE 538791855   VeresusHF 100%   Pulli kood 27744(EHF) 

Pulli põlvnemine

IG:   
I LOBACH
DEU 2371402506   HST
02.02.2013
II GENERVATIONS LEXOR
CAN 11098658 HST 09.07.10
III LONG-LANGS OMAN OMAN-ET USA 135746776 HST
IIE COMESTAR GOLDWYN LILAC CAN 103455285 HST
IE TIRSVAD BT NOMA-ET
DNK 2371402265 HST 22.02.11
IEI TIME DEU 10889062 HST
IEE TIRSVAD STOL JOC NEMO DNK 4141201700 HST
E SAMBUCA
DEU 537089710   HST
18.09.2011
EI END-ROAD BEACON-ET
USA 136800233 HST 10.09.05
EII PICSTON SHOTTLE-ET GBR 598172 HST
EIE END-ROAD MARSHALL BUG USA 131926022 HST
EE SARAH-ET
DEU 534570581 HST 25.06.06
EEI BRAEDALE GOLDWYN-ET CA 10705608 HST
EEE SAPHIR DEU 578953127 HST

Pulli geneetiline hindamine

aprill 2021

Pull Interbulli genoomhindamises

Üldaretusväärtus SKAV (EHF)

Piimajõudlus (EHF)

SPAV 114
Usalduskoefitsient 0.37
Tütarde arv 10
Karjade arv 2
Aretusväärtused
Piim +19 Rasva% + 0.22 Rasv +24 Valgu% + 0.15 Valk +16

Laktatsioonikõverad


Udara tervis (somaatilised rakud), sigivus, tootlik aeg (EHF)

Udara tervis Sigivus Tootlik aeg
SSAV 114
Usalduskoefitsient 0.21
Tütarde arv 10
Karjade arv 2
SGAV 105
Usalduskoefitsient 0.22
Tütarde arv 1
Karjade arv 1
STAV
Usalduskoefitsient 0
Karjast väljaläinud
tütarde arv

Poegimine

     EHF                              
Pull Loomade
arv
Karjade
arv
Usaldus-
koef.
Poegimis-
kergus
Elus-
sünd
                            
Vasika isana 959 22 0.92 116 102  
Lehma isana 12 2 0.29 107 105


Toitumus, liikuvus, lüpsikiirus (EHF)

Toitumus Liikuvus Lüpsikiirus
SAV
Usalduskoefitsient
Tütarde arv
Karjade arv
SAV
Usalduskoefitsient
Tütarde arv
Karjade arv
SAV
Usalduskoefitsient
Tütarde arv
Karjade arv


Lehmiku tiinestumine, lehmiku lüpsikarja jõdmine (EHF)

Lehmiku tiinestumine Lüpsikarja jõudmine
SAV
Usalduskoefitsient
Tütarde arv
Karjade arv
SAV
Usalduskoefitsient
Karjast väljaläinud
lehmikute arv


Taastootmine

Noorkarja taastootmise
   indeks NTI (EHF)
Lüpsikarja taastootmise
   indeks LTI (EHF)

Välimiku hindamise tulemused puuduvad