Eesti Põllumajandusloomade Jõudluskontroll
BESTY ET
Sünniaeg 25.12.2014   Tõug HST   Aretaja VÄLISMAA  
Reg.number DE 538809205   VeresusHF 100%   Pulli kood 27745(EHF) 

Pulli põlvnemine

IG:   
I BEST
DEU 355937028   HST
14.03.2013
II BEAUTY
DEU 354915874 HST 07.06.11
III END-ROAD BEACON-ET USA 136800233 HST
IIE NENA DEU 352619455 HST
IE RR ROSS ROMA
DEU 354598682 HST 20.12.10
IEI BOSSIDE ALTAROSS-ET USA 62085114 HST
IEE RR RIO DEU 350104899 HST
E BESTOFBING
DEU 537312844   HST
26.11.2012
EI MOUNTFIELD SSI DCY MIXER-ET
840 3004672662 HST 28.06.10
EII COYNE-FARMS DORCY-ET USA 139005002 HST
EIE MOUNTFIELD MARSH MAXINE-ET USA 62784081 HST
EE KLASSIC SUPER BINGO-ET
USA 69831949 HST 14.08.10
EEI CHARLESDALE SUPERSTITION-ET USA 62065919 HST
EEE REGANCREST BARBI-ET USA 62496855 HST

Pulli geneetiline hindamine

August 2019

Pull Interbulli genoomhindamises

Üldaretusväärtus SKAV (EHF)

Piimajõudlus (EHF)

SPAV 95
Usalduskoefitsient 0.11
Tütarde arv 1
Karjade arv 1
Aretusväärtused
Piim +144 Rasva% -0.07 Rasv -1 Valgu% 0.00 Valk +5

Laktatsioonikõverad


Udara tervis (somaatilised rakud), sigivus, tootlik aeg (EHF)

Udara tervis Sigivus Tootlik aeg
SSAV 111
Usalduskoefitsient 0.08
Tütarde arv 1
Karjade arv 1
SGAV
Usalduskoefitsient 0
Tütarde arv
Karjade arv
STAV
Usalduskoefitsient 0
Karjast väljaläinud
tütarde arv

Poegimine

     EHF                              
Pull Loomade
arv
Karjade
arv
Usaldus-
koef.
Poegimis-
kergus
Surnult-
sünd
                            
Vasika isana 371 20 0.83 102 107  
Lehma isana 1 1 0.25 106 103


Toitumus, liikuvus, lüpsikiirus (EHF)

Toitumus Liikuvus Lüpsikiirus
SAV
Usalduskoefitsient
Tütarde arv
Karjade arv
SAV
Usalduskoefitsient
Tütarde arv
Karjade arv
SAV
Usalduskoefitsient
Tütarde arv
Karjade arv


Lehmiku esimese tiinestumise vanus, lehmiku lüpsikarja jõdmine (EHF)

Esimese tiinestumise vanus Lüpsikarja jõudmine
SAV
Usalduskoefitsient
Tütarde arv
Karjade arv
SAV
Usalduskoefitsient
Karjast väljaläinud
lehmikute arv


Taastootmine

Noorkarja taastootmise
   indeks NTI (EHF)
Lüpsikarja taastootmise
   indeks LTI (EHF)

Välimiku hindamise tulemused puuduvad