Eesti Põllumajandusloomade Jõudluskontroll
MILAN 1-ET
Sünniaeg 22.10.2015   Tõug HST   Aretaja VÄLISMAA  
Reg.number NL 733814507   VeresusHF 100%   Pulli kood 27793(EHF) 

Pulli põlvnemine

IG:   
I UECKER SUPERSIRE JOSUPER-ET
USA 70726929   HST
26.01.2013
II SEAGULL-BAY SUPERSIRE-ET
USA 69981349 HST 28.12.10
III ROYLANE SOCRA ROBUST-ET USA 64966739 HST
IIE AMMON-PEACHEY SHAUNA-ET USA 66228178 HST
IE UECKER BEACON JOYFULLY-ET
USA 68817934 HST 21.04.11
IEI END-ROAD BEACON-ET USA 136800233 HST
IEE UECKER JANGO JOYFUL-ET USA 63496192 HST
E SNOWBIZ LOULOU-ET
NLD 548077124   HST
18.09.2013
EI DE-SU FREDDIE GALAXY-ET
USA 69990052 HST 01.12.10
EII BADGER-BLUFF FANNY FREDDIE USA 60996956 HST
EIE DE-SU 8947-ET USA 64701370 HST
EE FREUREHAVEN FGS LUCY
CAN 11398471 HST 01.08.11
EEI FLEVO GENETICS SNOWMAN NLD 388965513 HST
EEE FREUREHAVEN SHOTTLE LAUTELLA CAN 9690374 HST

Pulli geneetiline hindamine

August 2019

Pull Interbulli genoomhindamises

Üldaretusväärtus SKAV (EHF)

Piimajõudlus (EHF)

SPAV
Usalduskoefitsient
Tütarde arv
Karjade arv
Aretusväärtused
Piim Rasva% Rasv Valgu% Valk

Laktatsioonikõverad


Udara tervis (somaatilised rakud), sigivus, tootlik aeg (EHF)

Udara tervis Sigivus Tootlik aeg
SSAV
Usalduskoefitsient 0
Tütarde arv
Karjade arv
SGAV
Usalduskoefitsient 0
Tütarde arv
Karjade arv
STAV
Usalduskoefitsient 0
Karjast väljaläinud
tütarde arv

Poegimine

     EHF                              
Pull Loomade
arv
Karjade
arv
Usaldus-
koef.
Poegimis-
kergus
Surnult-
sünd
                            
Vasika isana 395 18 0.84 94 106  
Lehma isana 0


Toitumus, liikuvus, lüpsikiirus (EHF)

Toitumus Liikuvus Lüpsikiirus
SAV
Usalduskoefitsient
Tütarde arv
Karjade arv
SAV
Usalduskoefitsient
Tütarde arv
Karjade arv
SAV
Usalduskoefitsient
Tütarde arv
Karjade arv


Lehmiku esimese tiinestumise vanus, lehmiku lüpsikarja jõdmine (EHF)

Esimese tiinestumise vanus Lüpsikarja jõudmine
SAV
Usalduskoefitsient
Tütarde arv
Karjade arv
SAV
Usalduskoefitsient
Karjast väljaläinud
lehmikute arv


Taastootmine

Noorkarja taastootmise
   indeks NTI (EHF)
Lüpsikarja taastootmise
   indeks LTI (EHF)

Välimiku hindamise tulemused puuduvad