Eesti Põllumajandusloomade Jõudluskontroll
NEERDUIST DG CARDELL-ET
Sünniaeg 10.11.2015   Tõug HST   Aretaja VÄLISMAA  
Reg.number NL 918460910   VeresusHF 100%   Pulli kood 27794(EHF) 

Pulli põlvnemine

IG:   
I RIVER-BRIDGE CO-OP TROY-ET
USA 71753166   HST
04.10.2012
II MOUNTFIELD SSI DCY MOGUL-ET
840 3006972816 HST 22.06.10
III COYNE-FARMS DORCY-ET USA 139005002 HST
IIE MOUNTFIELD MARSH MAXINE-ET USA 62784081 HST
IE CO-OP RB FREDDIE TINLEY-ET
USA 69908630 HST 29.11.10
IEI BADGER-BLUFF FANNY FREDDIE USA 60996956 HST
IEE A-ELSBERND TINKER CRI-ET USA 62769133 HST
E NEERDUIST SHOTGLASS CATHY-ET
NLD 715858695   HST
06.12.2013
EI BUTZ-BUTLER SHOTGLASS-ET
USA 70476870 HST 01.06.11
EII FLEVO GENETICS SNOWMAN NLD 388965513 HST
EIE GIL-GAR SHOTTLE SATIN-ET USA 56295548 HST
EE NEERDUIST PLANET CHERSO-ET
NLD 571155888 HST 12.10.10
EEI ENSENADA TABOO PLANET-ET USA 60597003 HST
EEE LARCREST COSMOPOLITAN USA 52475668 HST

Pulli geneetiline hindamine

August 2019

Pull Interbulli genoomhindamises

Üldaretusväärtus SKAV (EHF)

Piimajõudlus (EHF)

SPAV
Usalduskoefitsient
Tütarde arv
Karjade arv
Aretusväärtused
Piim Rasva% Rasv Valgu% Valk

Laktatsioonikõverad


Udara tervis (somaatilised rakud), sigivus, tootlik aeg (EHF)

Udara tervis Sigivus Tootlik aeg
SSAV
Usalduskoefitsient 0
Tütarde arv
Karjade arv
SGAV
Usalduskoefitsient 0
Tütarde arv
Karjade arv
STAV
Usalduskoefitsient 0
Karjast väljaläinud
tütarde arv

Poegimine

     EHF                              
Pull Loomade
arv
Karjade
arv
Usaldus-
koef.
Poegimis-
kergus
Surnult-
sünd
                            
Vasika isana 1768 53 0.96 106 101  
Lehma isana 0


Toitumus, liikuvus, lüpsikiirus (EHF)

Toitumus Liikuvus Lüpsikiirus
SAV
Usalduskoefitsient
Tütarde arv
Karjade arv
SAV
Usalduskoefitsient
Tütarde arv
Karjade arv
SAV
Usalduskoefitsient
Tütarde arv
Karjade arv


Lehmiku esimese tiinestumise vanus, lehmiku lüpsikarja jõdmine (EHF)

Esimese tiinestumise vanus Lüpsikarja jõudmine
SAV
Usalduskoefitsient
Tütarde arv
Karjade arv
SAV
Usalduskoefitsient
Karjast väljaläinud
lehmikute arv


Taastootmine

Noorkarja taastootmise
   indeks NTI (EHF)
Lüpsikarja taastootmise
   indeks LTI (EHF)

Välimiku hindamise tulemused puuduvad