Eesti Põllumajandusloomade Jõudluskontroll
NEERDUIST DG CALIX-ET
Sünniaeg 04.12.2015   Tõug EHF   Aretaja VÄLISMAA  
Reg.number NL 918460996   VeresusHF 100%   Pulli kood 27796(EHF) 

Pulli põlvnemine

IG:   
I LE-O-LA MOGUL GAMBLER
USA 71303599   HST
16.10.2012
II MOUNTFIELD SSI DCY MOGUL-ET
840 3006972816 HST 22.06.10
III COYNE-FARMS DORCY-ET USA 139005002 HST
IIE MOUNTFIELD MARSH MAXINE-ET USA 62784081 HST
IE LE-O-LA ATWOOD GYPSY
USA 66527792 HST 03.03.10
IEI MAPLE-DOWNS-I G W ATWOOD CAN 8956379 HST
IEE KERNDT GRUMPY THRONE TAP-ET USA 207497458 HST
E NEERDUIST SHOTGLASS CATHY-ET
NLD 715858695   HST
06.12.2013
EI BUTZ-BUTLER SHOTGLASS-ET
USA 70476870 HST 01.06.11
EII FLEVO GENETICS SNOWMAN NLD 388965513 HST
EIE GIL-GAR SHOTTLE SATIN-ET USA 56295548 HST
EE NEERDUIST PLANET CHERSO-ET
NLD 571155888 HST 12.10.10
EEI ENSENADA TABOO PLANET-ET USA 60597003 HST
EEE LARCREST COSMOPOLITAN USA 52475668 HST

Pulli geneetiline hindamine

aprill 2021

Pull Interbulli genoomhindamises

Üldaretusväärtus SKAV (EHF)

Piimajõudlus (EHF)

SPAV 118
Usalduskoefitsient 0.43
Tütarde arv 7
Karjade arv 5
Aretusväärtused
Piim +807 Rasva% -0.06 Rasv +24 Valgu% -0.04 Valk +23

Laktatsioonikõverad


Udara tervis (somaatilised rakud), sigivus, tootlik aeg (EHF)

Udara tervis Sigivus Tootlik aeg
SSAV 100
Usalduskoefitsient 0.27
Tütarde arv 7
Karjade arv 5
SGAV 95
Usalduskoefitsient 0.26
Tütarde arv 4
Karjade arv 2
STAV
Usalduskoefitsient 0
Karjast väljaläinud
tütarde arv

Poegimine

     EHF                              
Pull Loomade
arv
Karjade
arv
Usaldus-
koef.
Poegimis-
kergus
Elus-
sünd
                            
Vasika isana 1612 41 0.95 132 150  
Lehma isana 15 6 0.29 109 112


Toitumus, liikuvus, lüpsikiirus (EHF)

Toitumus Liikuvus Lüpsikiirus
SAV
Usalduskoefitsient
Tütarde arv
Karjade arv
SAV
Usalduskoefitsient
Tütarde arv
Karjade arv
SAV
Usalduskoefitsient
Tütarde arv
Karjade arv


Lehmiku tiinestumine, lehmiku lüpsikarja jõdmine (EHF)

Lehmiku tiinestumine Lüpsikarja jõudmine
SAV
Usalduskoefitsient
Tütarde arv
Karjade arv
SAV
Usalduskoefitsient
Karjast väljaläinud
lehmikute arv


Taastootmine

Noorkarja taastootmise
   indeks NTI (EHF)
Lüpsikarja taastootmise
   indeks LTI (EHF)

Välimiku hindamise tulemused puuduvad