Eesti Põllumajandusloomade Jõudluskontroll
BOUW PENLEY CORS-ET
Sünniaeg 28.10.2015   Tõug EHF   Aretaja VÄLISMAA  
Reg.number NL 655683331   VeresusHF 100%   Pulli kood 27797(EHF) 

Pulli põlvnemine

IG:   
I DE-SU PENLEY 11839-ET
USA 71813425   HST
28.06.2013
II SEAGULL-BAY PLATINUM-ET
USA 70640250 HST 16.07.11
III FLEVO GENETICS SNOWMAN NLD 388965513 HST
IIE AMMON-PEACHEY SHAUNA-ET USA 66228178 HST
IE DE-SU 1481-ET
USA 70626632 HST 28.11.11
IEI LADYS-MANOR PL SHAMROCK-ET USA 68977120 HST
IEE COYNE-FARMS MASS JILL-ET USA 68677629 HST
E BOUW SUPERSIRE KATHY
NLD 921967013   HST
04.08.2013
EI SEAGULL-BAY SUPERSIRE-ET
USA 69981349 HST 28.12.10
EII ROYLANE SOCRA ROBUST-ET USA 64966739 HST
EIE AMMON-PEACHEY SHAUNA-ET USA 66228178 HST
EE COSMOPOLITAN TIRSVAD FREDDIE
DNK 2441201314 HST 24.03.11
EEI BADGER-BLUFF FANNY FREDDIE USA 60996956 HST
EEE LARCREST COSMOPOLITAN USA 52475668 HST

Pulli geneetiline hindamine

aprill 2021

Pull Interbulli genoomhindamises

Üldaretusväärtus SKAV (EHF)

Piimajõudlus (EHF)

SPAV 107
Usalduskoefitsient 0.63
Tütarde arv 23
Karjade arv 6
Aretusväärtused
Piim +460 Rasva% -0.03 Rasv +13 Valgu% -0.07 Valk +8

Laktatsioonikõverad


Udara tervis (somaatilised rakud), sigivus, tootlik aeg (EHF)

Udara tervis Sigivus Tootlik aeg
SSAV 123
Usalduskoefitsient 0.42
Tütarde arv 23
Karjade arv 6
SGAV 98
Usalduskoefitsient 0.37
Tütarde arv 17
Karjade arv 4
STAV
Usalduskoefitsient 0
Karjast väljaläinud
tütarde arv

Poegimine

     EHF                              
Pull Loomade
arv
Karjade
arv
Usaldus-
koef.
Poegimis-
kergus
Elus-
sünd
                            
Vasika isana 239 11 0.81 109 114  
Lehma isana 28 7 0.35 129 118


Toitumus, liikuvus, lüpsikiirus (EHF)

Toitumus Liikuvus Lüpsikiirus
SAV 110
Usalduskoefitsient 0.48
Tütarde arv 7
Karjade arv 1
SAV 101
Usalduskoefitsient 0.32
Tütarde arv 6
Karjade arv 1
SAV
Usalduskoefitsient
Tütarde arv
Karjade arv


Lehmiku tiinestumine, lehmiku lüpsikarja jõdmine (EHF)

Lehmiku tiinestumine Lüpsikarja jõudmine
SAV
Usalduskoefitsient
Tütarde arv
Karjade arv
SAV
Usalduskoefitsient
Karjast väljaläinud
lehmikute arv


Taastootmine

Noorkarja taastootmise
   indeks NTI (EHF)
Lüpsikarja taastootmise
   indeks LTI (EHF)

Välimik (EHF)

SVAV 110 Usalduskoefitsient   0.61 Tütarde arv  15 Karjade arv  5

Tüüp  99   
Udar    121  
Jalad  94   

Suurus Väike  126 Suur
Rinnna laius Kitsas  121 Lai
Kere sügavus Väike88  Suur
Keha nurgelisus Vähenurgeline93  Nurgeline
Laudja sirgus Tõusev91  Luipu
Laudja laius Kitsas92  Lai
Tagajalad küljelt Püstine77  Saabel
Tagajalad tagant Kooskandne81  Paralleelne
Sõranurk Lame99  Püstine
Eesudara kinnitus Nõrk  121 Tugev
Tagaudara kõrgus Madal  118 Kõrge
Keskside Nõrk82  Tugev
Udarapõhja kõrgus Madal  118 Kõrge
Esinisade asetus Väljapoole  100 Sissepoole
Esinisade pikkus Lühikesed  104 Pikad
Taganisade asetus Väljapoole99  Sissepoole
    64             76             88            100            112          124          136