Eesti Põllumajandusloomade Jõudluskontroll
BOUW PENLEY CORS-ET
Sünniaeg 28.10.2015   Tõug HST   Aretaja VÄLISMAA  
Reg.number NL 655683331   VeresusHF 100%   Pulli kood 27797(EHF) 

Pulli põlvnemine

IG:   
I DE-SU PENLEY 11839-ET
USA 71813425   HST
28.06.2013
II SEAGULL-BAY PLATINUM-ET
USA 70640250 HST 16.07.11
III FLEVO GENETICS SNOWMAN NLD 388965513 HST
IIE AMMON-PEACHEY SHAUNA-ET USA 66228178 HST
IE DE-SU 1481-ET
USA 70626632 HST 28.11.11
IEI LADYS-MANOR PL SHAMROCK-ET USA 68977120 HST
IEE COYNE-FARMS MASS JILL-ET USA 68677629 HST
E BOUW SUPERSIRE KATHY
NLD 921967013   HST
04.08.2013
EI SEAGULL-BAY SUPERSIRE-ET
USA 69981349 HST 28.12.10
EII ROYLANE SOCRA ROBUST-ET USA 64966739 HST
EIE AMMON-PEACHEY SHAUNA-ET USA 66228178 HST
EE COSMOPOLITAN TIRSVAD FREDDIE
DNK 2441201314 HST 24.03.11
EEI BADGER-BLUFF FANNY FREDDIE USA 60996956 HST
EEE LARCREST COSMOPOLITAN USA 52475668 HST

Pulli geneetiline hindamine

August 2019

Pull Interbulli genoomhindamises

Üldaretusväärtus SKAV (EHF)

Piimajõudlus (EHF)

SPAV
Usalduskoefitsient
Tütarde arv
Karjade arv
Aretusväärtused
Piim Rasva% Rasv Valgu% Valk

Laktatsioonikõverad


Udara tervis (somaatilised rakud), sigivus, tootlik aeg (EHF)

Udara tervis Sigivus Tootlik aeg
SSAV
Usalduskoefitsient 0
Tütarde arv
Karjade arv
SGAV
Usalduskoefitsient 0
Tütarde arv
Karjade arv
STAV
Usalduskoefitsient 0
Karjast väljaläinud
tütarde arv

Poegimine

     EHF                              
Pull Loomade
arv
Karjade
arv
Usaldus-
koef.
Poegimis-
kergus
Surnult-
sünd
                            
Vasika isana 174 9 0.72 100 107  
Lehma isana 0


Toitumus, liikuvus, lüpsikiirus (EHF)

Toitumus Liikuvus Lüpsikiirus
SAV
Usalduskoefitsient
Tütarde arv
Karjade arv
SAV
Usalduskoefitsient
Tütarde arv
Karjade arv
SAV
Usalduskoefitsient
Tütarde arv
Karjade arv


Lehmiku esimese tiinestumise vanus, lehmiku lüpsikarja jõdmine (EHF)

Esimese tiinestumise vanus Lüpsikarja jõudmine
SAV
Usalduskoefitsient
Tütarde arv
Karjade arv
SAV
Usalduskoefitsient
Karjast väljaläinud
lehmikute arv


Taastootmine

Noorkarja taastootmise
   indeks NTI (EHF)
Lüpsikarja taastootmise
   indeks LTI (EHF)

Välimiku hindamise tulemused puuduvad