Eesti Põllumajandusloomade Jõudluskontroll
DG CATAPULT-ET
Sünniaeg 16.05.2015   Tõug HST   Aretaja VÄLISMAA  
Reg.number NL 929563314   VeresusHF 100%   Pulli kood 27800(EHF) 

Pulli põlvnemine

IG:   
I COGENT SUPERSHOT-ET
NLD 755898903   HST
14.03.2013
II SEAGULL-BAY SUPERSIRE-ET
USA 69981349 HST 28.12.10
III ROYLANE SOCRA ROBUST-ET USA 64966739 HST
IIE AMMON-PEACHEY SHAUNA-ET USA 66228178 HST
IE ROSE SUPERSHOT-ET
DEU 536745399 HST 19.02.11
IEI CHARLESDALE SUPERSTITION-ET USA 62065919 HST
IEE CLASSICSH-ET DEU 580590447 HST
E DG CANDIDE-ET
NLD 548077249   HST
26.08.2013
EI MOUNTFIELD SSI DCY MOGUL-ET
840 3006972816 HST 22.06.10
EII COYNE-FARMS DORCY-ET USA 139005002 HST
EIE MOUNTFIELD MARSH MAXINE-ET USA 62784081 HST
EE LARCREST CALE-ET
USA 56265400 HST 16.12.10
EEI DE-SU OBSERVER-ET USA 65917481 HST
EEE LARCREST CRIMSON-ET USA 53452457 HST

Pulli geneetiline hindamine

August 2019

Pull Interbulli genoomhindamises

Üldaretusväärtus SKAV (EHF)

Piimajõudlus (EHF)

SPAV
Usalduskoefitsient
Tütarde arv
Karjade arv
Aretusväärtused
Piim Rasva% Rasv Valgu% Valk

Laktatsioonikõverad


Udara tervis (somaatilised rakud), sigivus, tootlik aeg (EHF)

Udara tervis Sigivus Tootlik aeg
SSAV
Usalduskoefitsient 0
Tütarde arv
Karjade arv
SGAV
Usalduskoefitsient 0
Tütarde arv
Karjade arv
STAV
Usalduskoefitsient 0
Karjast väljaläinud
tütarde arv

Poegimine

     EHF                              
Pull Loomade
arv
Karjade
arv
Usaldus-
koef.
Poegimis-
kergus
Surnult-
sünd
                            
Vasika isana 186 9 0.74 102 109  
Lehma isana 0


Toitumus, liikuvus, lüpsikiirus (EHF)

Toitumus Liikuvus Lüpsikiirus
SAV
Usalduskoefitsient
Tütarde arv
Karjade arv
SAV
Usalduskoefitsient
Tütarde arv
Karjade arv
SAV
Usalduskoefitsient
Tütarde arv
Karjade arv


Lehmiku esimese tiinestumise vanus, lehmiku lüpsikarja jõdmine (EHF)

Esimese tiinestumise vanus Lüpsikarja jõudmine
SAV
Usalduskoefitsient
Tütarde arv
Karjade arv
SAV
Usalduskoefitsient
Karjast väljaläinud
lehmikute arv


Taastootmine

Noorkarja taastootmise
   indeks NTI (EHF)
Lüpsikarja taastootmise
   indeks LTI (EHF)

Välimiku hindamise tulemused puuduvad