Eesti Põllumajandusloomade Jõudluskontroll
DG PRESLEY-ET
Sünniaeg 04.02.2016   Tõug EHF   Aretaja VÄLISMAA  
Reg.number DE 539274471   VeresusHF 100%   Pulli kood 27802(EHF) 

Pulli põlvnemine

IG:   
I ICONE
FRA 3554772975   HST
21.01.2013
II MOUNTFIELD SSI DCY MOGUL-ET
840 3006972816 HST 22.06.10
III COYNE-FARMS DORCY-ET USA 139005002 HST
IIE MOUNTFIELD MARSH MAXINE-ET USA 62784081 HST
IE FRANCESCA
FRA 3554772734 HST 26.12.10
IEI LONG-LANGS OMAN OMAN-ET USA 135746776 HST
IEE DHELIA FRA 3554772438 HST
E MURRAYHOLM BALISTO PENNY
CAN 11966796   HST
01.04.2014
EI DE-SU 11236 BALISTO-ET
USA 70625988 HST 25.03.12
EII DE-SU 521 BOOKEM-ET USA 66636657 HST
EIE DE-SU 199-ET USA 69490353 HST
EE GEN-I-BEQ LEXOR PLAGE
CAN 107868091 HST 16.06.12
EEI GENERVATIONS LEXOR CAN 11098658 HST
EEE BEAUCOISE PLANET PLANE CAN 105742949 HST

Pulli geneetiline hindamine

aprill 2021

Pull Interbulli genoomhindamises

Üldaretusväärtus SKAV (EHF) 150

Piimajõudlus (EHF)

SPAV 137
Usalduskoefitsient 0.81
Tütarde arv 78
Karjade arv 5
Aretusväärtused
Piim +1113 Rasva% + 0.34 Rasv +82 Valgu% + 0.02 Valk +39
46 tütre 1. laktatsiooni keskmine toodang
Piim  9689 Rasva%   4.10 Rasv  397 Valgu%   3.35 Valk  325

Laktatsioonikõverad


Udara tervis (somaatilised rakud), sigivus, tootlik aeg (EHF)

Udara tervis Sigivus Tootlik aeg
SSAV 136
Usalduskoefitsient 0.7
Tütarde arv 78
Karjade arv 5
SGAV 96
Usalduskoefitsient 0.52
Tütarde arv 76
Karjade arv 6
STAV 106
Usalduskoefitsient 0.77
Karjast väljaläinud 3
tütarde arv

Poegimine

     EHF                              
Pull Loomade
arv
Karjade
arv
Usaldus-
koef.
Poegimis-
kergus
Elus-
sünd
                            
Vasika isana 391 12 0.91 108 112  
Lehma isana 78 6 0.4 75 68


Toitumus, liikuvus, lüpsikiirus (EHF)

Toitumus Liikuvus Lüpsikiirus
SAV 96
Usalduskoefitsient 0.76
Tütarde arv 34
Karjade arv 3
SAV 97
Usalduskoefitsient 0.47
Tütarde arv 31
Karjade arv 3
SAV 89
Usalduskoefitsient 0.88
Tütarde arv 50
Karjade arv 3


Lehmiku tiinestumine, lehmiku lüpsikarja jõdmine (EHF)

Lehmiku tiinestumine Lüpsikarja jõudmine
SAV 118
Usalduskoefitsient 0.36
Tütarde arv 45
Karjade arv 6
SAV 102
Usalduskoefitsient 0.56
Karjast väljaläinud 30
lehmikute arv


Taastootmine

Noorkarja taastootmise
   indeks NTI (EHF)
112
Lüpsikarja taastootmise
   indeks LTI (EHF)

Välimik (EHF)

SVAV 113 Usalduskoefitsient   0.83 Tütarde arv  55 Karjade arv  4

Tüüp  96   
Udar    125  
Jalad  97   

Suurus Väike  123 Suur
Rinnna laius Kitsas  127 Lai
Kere sügavus Väike  113 Suur
Keha nurgelisus Vähenurgeline75  Nurgeline
Laudja sirgus Tõusev88  Luipu
Laudja laius Kitsas  129 Lai
Tagajalad küljelt Püstine82  Saabel
Tagajalad tagant Kooskandne92  Paralleelne
Sõranurk Lame  108 Püstine
Eesudara kinnitus Nõrk  112 Tugev
Tagaudara kõrgus Madal  123 Kõrge
Keskside Nõrk  104 Tugev
Udarapõhja kõrgus Madal  118 Kõrge
Esinisade asetus Väljapoole  130 Sissepoole
Esinisade pikkus Lühikesed93  Pikad
Taganisade asetus Väljapoole  108 Sissepoole
    64             76             88            100            112          124          136