Eesti Põllumajandusloomade Jõudluskontroll
COL SILVERBOY-ET
Sünniaeg 16.09.2015   Tõug EHF   Aretaja VÄLISMAA  
Reg.number DE 539174201   VeresusHF 100%   Pulli kood 27804(EHF) 

Pulli põlvnemine

IG:   
I SEAGULL-BAY SILVER-ET
USA 72156794   HST
10.04.2013
II MOUNTFIELD SSI DCY MOGUL-ET
840 3006972816 HST 22.06.10
III COYNE-FARMS DORCY-ET USA 139005002 HST
IIE MOUNTFIELD MARSH MAXINE-ET USA 62784081 HST
IE SEAGULL-BAY SNOW DARLING-ET
USA 70640273 HST 22.07.11
IEI FLEVO GENETICS SNOWMAN NLD 388965513 HST
IEE AMMON-PEACHEY SHAUNA-ET USA 66228178 HST
E COL CARMEN 730
DEU 537994668   HST
10.08.2013
EI SEAGULL-BAY HEADLINER-ET
USA 69981350 HST 03.01.11
EII ROYLANE SOCRA ROBUST-ET USA 64966739 HST
EIE AMMON-PEACHEY SHAUNA-ET USA 66228178 HST
EE DROUNER AJDH COSMO 1000
NLD 748931082 HST 10.11.11
EEI BADGER-BLUFF FANNY FREDDIE USA 60996956 HST
EEE LARCREST COSMOPOLITAN USA 52475668 HST

Pulli geneetiline hindamine

aprill 2021

Pull Interbulli genoomhindamises

Üldaretusväärtus SKAV (EHF)

Piimajõudlus (EHF)

SPAV 111
Usalduskoefitsient 0.38
Tütarde arv 4
Karjade arv 1
Aretusväärtused
Piim +322 Rasva% + 0.06 Rasv +19 Valgu% + 0.02 Valk +13

Laktatsioonikõverad


Udara tervis (somaatilised rakud), sigivus, tootlik aeg (EHF)

Udara tervis Sigivus Tootlik aeg
SSAV 119
Usalduskoefitsient 0.23
Tütarde arv 4
Karjade arv 1
SGAV 106
Usalduskoefitsient 0.31
Tütarde arv 4
Karjade arv 1
STAV
Usalduskoefitsient 0
Karjast väljaläinud
tütarde arv

Poegimine

     EHF                              
Pull Loomade
arv
Karjade
arv
Usaldus-
koef.
Poegimis-
kergus
Elus-
sünd
                            
Vasika isana 62 3 0.59 137 92  
Lehma isana 4 1 0.32 131 122


Toitumus, liikuvus, lüpsikiirus (EHF)

Toitumus Liikuvus Lüpsikiirus
SAV
Usalduskoefitsient
Tütarde arv
Karjade arv
SAV
Usalduskoefitsient
Tütarde arv
Karjade arv
SAV
Usalduskoefitsient
Tütarde arv
Karjade arv


Lehmiku tiinestumine, lehmiku lüpsikarja jõdmine (EHF)

Lehmiku tiinestumine Lüpsikarja jõudmine
SAV
Usalduskoefitsient
Tütarde arv
Karjade arv
SAV
Usalduskoefitsient
Karjast väljaläinud
lehmikute arv


Taastootmine

Noorkarja taastootmise
   indeks NTI (EHF)
Lüpsikarja taastootmise
   indeks LTI (EHF)

Välimiku hindamise tulemused puuduvad