Eesti Põllumajandusloomade Jõudluskontroll
APATICO ET
Sünniaeg 22.01.2016   Tõug HST   Aretaja VÄLISMAA  
Reg.number DE 358633681   VeresusHF 100%   Pulli kood 27845(EHF) 27845(EPK) 

Pulli põlvnemine

IG:   
I SCHREUR APOLL P
NLD 762042012   HST
15.01.2014
II GEN-I-BEQ AIKMAN
CAN 106807394 HST 06.10.11
III FLEVO GENETICS SNOWMAN NLD 388965513 HST
IIE KHW-I AIKA BAXTER CAN 105054246 HST
IE VERHAGES CANDLELIGHT P-RED-ET
DEU 663531490 HST 16.12.09
IEI AGGRAVATION LAWN BOY P-RED USA 133080890 HST
IEE RI-VAL-RE SHTLE CARALIE-ET USA 62067930 HST
E RR BEAUTY RED-ET
DEU 357545303   HST
22.03.2014
EI DYMENTHOLM S SYMPATICO -ET
CAN 11004723 HST 27.06.11
EII FLEVO GENETICS SNOWMAN NLD 388965513 HST
EIE DES-Y-GEN PLANET SILK-ET CAN 106109413 HST
EE RAINYRIDGE SUPER BEAUTY-ET
CAN 11060178 HST 11.08.10
EEI CHARLESDALE SUPERSTITION-ET USA 62065919 HST
EEE RAINYRIDGE TALENT BARBARA CAN 7543170 HST

Pulli geneetiline hindamine

August 2019

Pull Interbulli genoomhindamises

Üldaretusväärtus SKAV (EHF)
Üldaretusväärtus SKAV (EPK)

Piimajõudlus (EHF)

SPAV
Usalduskoefitsient
Tütarde arv
Karjade arv
Aretusväärtused
Piim Rasva% Rasv Valgu% Valk
SPAV (EPK) Piim   Rasva% Rasv   Valgu% Valk  

Laktatsioonikõverad


Udara tervis (somaatilised rakud), sigivus, tootlik aeg (EHF)

Udara tervis Sigivus Tootlik aeg
SSAV
Usalduskoefitsient 0
Tütarde arv
Karjade arv
SGAV
Usalduskoefitsient 0
Tütarde arv
Karjade arv
STAV
Usalduskoefitsient 0
Karjast väljaläinud
tütarde arv
SSAV (EPK) SGAV (EPK) STAV (EPK)

Poegimine

     EHF  EPK 
Pull Loomade
arv
Karjade
arv
Usaldus-
koef.
Poegimis-
kergus
Surnult-
sünd
Poegimis-
kergus
Surnult-
sünd
Vasika isana 815 51 0.91 95 11192 105
Lehma isana 0


Toitumus, liikuvus, lüpsikiirus (EHF)

Toitumus Liikuvus Lüpsikiirus
SAV
Usalduskoefitsient
Tütarde arv
Karjade arv
SAV
Usalduskoefitsient
Tütarde arv
Karjade arv
SAV
Usalduskoefitsient
Tütarde arv
Karjade arv


Lehmiku esimese tiinestumise vanus, lehmiku lüpsikarja jõdmine (EHF)

Esimese tiinestumise vanus Lüpsikarja jõudmine
SAV
Usalduskoefitsient
Tütarde arv
Karjade arv
SAV
Usalduskoefitsient
Karjast väljaläinud
lehmikute arv


Taastootmine

Noorkarja taastootmise
   indeks NTI (EHF)
Lüpsikarja taastootmise
   indeks LTI (EHF)

Välimiku hindamise tulemused puuduvad