Eesti Põllumajandusloomade Jõudluskontroll
KERRY ET
Sünniaeg 02.01.2017   Tõug EHF   Aretaja VÄLISMAA  
Reg.number DE 359429200   VeresusHF 100%   Pulli kood 27903(EHF) 

Pulli põlvnemine

IG:   
I WESTCOAST KERRIGAN-ET
USA 74414205   HST
27.12.2014
II MORNINGVIEW MCC KINGBOY-ET
USA 72044077 HST 19.10.12
III DE-SU BKM MCCUTCHEN 1174-ET USA 69990138 HST
IIE MORNINGVIEW SUPER MEGAN-ET USA 68654508 HST
IE EDG RUBY UNO RIZA-ET
USA 72127457 HST 22.01.13
IEI AMIGHETTI NUMERO UNO ET ITA 17990915143 HST
IEE SANDY-VALLEY ROBUST RUBY-ET USA 69998487 HST
E MARYANN
DEU 358110822   HST
22.03.2015
EI LEXINGTON
DNK 3372305844 HST 24.01.13
EII GENERVATIONS LEXOR CAN 11098658 HST
EIE TIRSVAD BT NOMA-ET DNK 2371402265 HST
EE MABELLE
DEU 355750436 HST 16.02.13
EEI SNOWFLAKE DEU 536762679 HST
EEE MIRIAM DEU 354379284 HST

Pulli geneetiline hindamine

aprill 2021

Pull Interbulli genoomhindamises

Üldaretusväärtus SKAV (EHF)

Piimajõudlus (EHF)

SPAV
Usalduskoefitsient
Tütarde arv
Karjade arv
Aretusväärtused
Piim Rasva% Rasv Valgu% Valk

Laktatsioonikõverad


Udara tervis (somaatilised rakud), sigivus, tootlik aeg (EHF)

Udara tervis Sigivus Tootlik aeg
SSAV
Usalduskoefitsient 0
Tütarde arv
Karjade arv
SGAV
Usalduskoefitsient 0
Tütarde arv
Karjade arv
STAV
Usalduskoefitsient 0
Karjast väljaläinud
tütarde arv

Poegimine

     EHF                              
Pull Loomade
arv
Karjade
arv
Usaldus-
koef.
Poegimis-
kergus
Elus-
sünd
                            
Vasika isana 54 2 0.56 113 77  
Lehma isana 0


Toitumus, liikuvus, lüpsikiirus (EHF)

Toitumus Liikuvus Lüpsikiirus
SAV
Usalduskoefitsient
Tütarde arv
Karjade arv
SAV
Usalduskoefitsient
Tütarde arv
Karjade arv
SAV
Usalduskoefitsient
Tütarde arv
Karjade arv


Lehmiku tiinestumine, lehmiku lüpsikarja jõdmine (EHF)

Lehmiku tiinestumine Lüpsikarja jõudmine
SAV
Usalduskoefitsient
Tütarde arv
Karjade arv
SAV
Usalduskoefitsient
Karjast väljaläinud
lehmikute arv


Taastootmine

Noorkarja taastootmise
   indeks NTI (EHF)
Lüpsikarja taastootmise
   indeks LTI (EHF)

Välimiku hindamise tulemused puuduvad