Eesti Põllumajandusloomade Jõudluskontroll
Sünniaeg 05.04.2017   Tõug EHF   Aretaja VÄLISMAA  
Reg.number DE 359982516   VeresusHF 100%   Pulli kood 27909(EHF) 

Pulli põlvnemine

IG:   
I MILTON-ET
DEU 358110833   HST
24.04.2015
II VIEW-HOME DAY MISSOURI-ET
USA 69763386 HST 13.04.13
III MINNIGAN-HILLS DAY-ET USA 69774730 HST
IIE PINE-TREE 2149ROBST 4846-ET USA 69804610 HST
IE MABELLE
DEU 355750436 HST 16.02.13
IEI SNOWFLAKE DEU 536762679 HST
IEE MIRIAM DEU 354379284 HST
E PAM
DEU 357894466   HST
25.12.2014
EI BOSS-ET
DEU 355203353 HST 17.02.12
EII DE-SU 521 BOOKEM-ET USA 66636657 HST
EIE KNS RENDEZVOUS ET DEU 353764102 HST
EE PANORAMA
DEU 356445251 HST 11.12.12
EEI WIZZARD-ET DE 347213836 HST
EEE PANAMA DEU 350857794 HST

Pulli geneetiline hindamine

aprill 2021

Pull Interbulli genoomhindamises

Üldaretusväärtus SKAV (EHF)

Piimajõudlus (EHF)

SPAV
Usalduskoefitsient
Tütarde arv
Karjade arv
Aretusväärtused
Piim Rasva% Rasv Valgu% Valk

Laktatsioonikõverad


Udara tervis (somaatilised rakud), sigivus, tootlik aeg (EHF)

Udara tervis Sigivus Tootlik aeg
SSAV
Usalduskoefitsient 0
Tütarde arv
Karjade arv
SGAV
Usalduskoefitsient 0
Tütarde arv
Karjade arv
STAV
Usalduskoefitsient 0
Karjast väljaläinud
tütarde arv

Poegimine

     EHF                              
Pull Loomade
arv
Karjade
arv
Usaldus-
koef.
Poegimis-
kergus
Elus-
sünd
                            
Vasika isana 79 1 0.55 114 111  
Lehma isana 0


Toitumus, liikuvus, lüpsikiirus (EHF)

Toitumus Liikuvus Lüpsikiirus
SAV
Usalduskoefitsient
Tütarde arv
Karjade arv
SAV
Usalduskoefitsient
Tütarde arv
Karjade arv
SAV
Usalduskoefitsient
Tütarde arv
Karjade arv


Lehmiku tiinestumine, lehmiku lüpsikarja jõdmine (EHF)

Lehmiku tiinestumine Lüpsikarja jõudmine
SAV
Usalduskoefitsient
Tütarde arv
Karjade arv
SAV
Usalduskoefitsient
Karjast väljaläinud
lehmikute arv


Taastootmine

Noorkarja taastootmise
   indeks NTI (EHF)
Lüpsikarja taastootmise
   indeks LTI (EHF)

Välimiku hindamise tulemused puuduvad