Eesti Põllumajandusloomade Jõudluskontroll
KALISTO ET
Sünniaeg 20.02.2017   Tõug EHF   Aretaja VÄLISMAA  
Reg.number DE 360023962   VeresusHF 100%   Pulli kood 27910(EHF) 

Pulli põlvnemine

IG:   
I WESTCOAST KERRIGAN-ET
USA 74414205   HST
27.12.2014
II MORNINGVIEW MCC KINGBOY-ET
USA 72044077 HST 19.10.12
III DE-SU BKM MCCUTCHEN 1174-ET USA 69990138 HST
IIE MORNINGVIEW SUPER MEGAN-ET USA 68654508 HST
IE EDG RUBY UNO RIZA-ET
USA 72127457 HST 22.01.13
IEI AMIGHETTI NUMERO UNO ET ITA 17990915143 HST
IEE SANDY-VALLEY ROBUST RUBY-ET USA 69998487 HST
E SANDY-VALLEY NO PROBLEM-ET
USA 72471725   HST
23.03.2014
EI DE-SU 11236 BALISTO-ET
USA 70625988 HST 25.03.12
EII DE-SU 521 BOOKEM-ET USA 66636657 HST
EIE DE-SU 199-ET USA 69490353 HST
EE SANDY-VALLEY NU PRECIOUS-ET
USA 70811744 HST 06.08.12
EEI AMIGHETTI NUMERO UNO ET ITA 17990915143 HST
EEE PINE-TREE MONICA PLANETA-ET USA 69169491 HST

Pulli geneetiline hindamine

aprill 2021

Pull Interbulli genoomhindamises

Üldaretusväärtus SKAV (EHF)

Piimajõudlus (EHF)

SPAV
Usalduskoefitsient
Tütarde arv
Karjade arv
Aretusväärtused
Piim Rasva% Rasv Valgu% Valk

Laktatsioonikõverad


Udara tervis (somaatilised rakud), sigivus, tootlik aeg (EHF)

Udara tervis Sigivus Tootlik aeg
SSAV
Usalduskoefitsient 0
Tütarde arv
Karjade arv
SGAV
Usalduskoefitsient 0
Tütarde arv
Karjade arv
STAV
Usalduskoefitsient 0
Karjast väljaläinud
tütarde arv

Poegimine

     EHF                              
Pull Loomade
arv
Karjade
arv
Usaldus-
koef.
Poegimis-
kergus
Elus-
sünd
                            
Vasika isana 150 4 0.71 98 104  
Lehma isana 0


Toitumus, liikuvus, lüpsikiirus (EHF)

Toitumus Liikuvus Lüpsikiirus
SAV
Usalduskoefitsient
Tütarde arv
Karjade arv
SAV
Usalduskoefitsient
Tütarde arv
Karjade arv
SAV
Usalduskoefitsient
Tütarde arv
Karjade arv


Lehmiku tiinestumine, lehmiku lüpsikarja jõdmine (EHF)

Lehmiku tiinestumine Lüpsikarja jõudmine
SAV
Usalduskoefitsient
Tütarde arv
Karjade arv
SAV
Usalduskoefitsient
Karjast väljaläinud
lehmikute arv


Taastootmine

Noorkarja taastootmise
   indeks NTI (EHF)
Lüpsikarja taastootmise
   indeks LTI (EHF)

Välimiku hindamise tulemused puuduvad