Eesti Põllumajandusloomade Jõudluskontroll
SONING
Sünniaeg 22.04.2018   Tõug EHF   Aretaja VÄLISMAA  
Reg.number DE 359270953   VeresusHF 100%   Pulli kood 28010(EHF) 

Pulli põlvnemine

IG:   
I S-S-I SILVER SONIC-ET
840 3133371300   HST
24.10.2015
II SEAGULL-BAY SILVER-ET
USA 72156794 HST 10.04.13
III MOUNTFIELD SSI DCY MOGUL-ET 840 3006972816 HST
IIE SEAGULL-BAY SNOW DARLING-ET USA 70640273 HST
IE S-S-I MULTI 7514 10328-ET
840 3014258748 HST 20.12.13
IEI S-S-I MOGUL MULTIPLY-ET 840 3009554529 HST
IEE S-S-I SNOW MALENA 7514-ET 840 3008328912 HST
E TWR DOROTH 229
DE 358827420   HST
11.06.2016
EI S-S-I PLATINUM FLATTOP-ET
840 3012130463 HST 10.07.13
EII SEAGULL-BAY PLATINUM-ET USA 70640250 HST
EIE S-S-I MOGUL SUPER 7913-ET 840 3009554436 HST
EE KNS DOROTHY-ET
DEU 357640622 HST 01.07.14
EEI DE-SU 11236 BALISTO-ET USA 70625988 HST
EEE KNS DREAMMOUNT-ET DEU 355203352 HST

Pulli geneetiline hindamine

aprill 2021

Üldaretusväärtus SKAV (EHF)

Piimajõudlus (EHF)

SPAV
Usalduskoefitsient
Tütarde arv
Karjade arv
Aretusväärtused
Piim Rasva% Rasv Valgu% Valk

Laktatsioonikõverad


Udara tervis (somaatilised rakud), sigivus, tootlik aeg (EHF)

Udara tervis Sigivus Tootlik aeg
SSAV
Usalduskoefitsient 0
Tütarde arv
Karjade arv
SGAV
Usalduskoefitsient 0
Tütarde arv
Karjade arv
STAV
Usalduskoefitsient 0
Karjast väljaläinud
tütarde arv

Poegimine

     EHF                              
Pull Loomade
arv
Karjade
arv
Usaldus-
koef.
Poegimis-
kergus
Elus-
sünd
                            
Vasika isana 59 2 0.49 135 94  
Lehma isana 0


Toitumus, liikuvus, lüpsikiirus (EHF)

Toitumus Liikuvus Lüpsikiirus
SAV
Usalduskoefitsient
Tütarde arv
Karjade arv
SAV
Usalduskoefitsient
Tütarde arv
Karjade arv
SAV
Usalduskoefitsient
Tütarde arv
Karjade arv


Lehmiku tiinestumine, lehmiku lüpsikarja jõdmine (EHF)

Lehmiku tiinestumine Lüpsikarja jõudmine
SAV
Usalduskoefitsient
Tütarde arv
Karjade arv
SAV
Usalduskoefitsient
Karjast väljaläinud
lehmikute arv


Taastootmine

Noorkarja taastootmise
   indeks NTI (EHF)
Lüpsikarja taastootmise
   indeks LTI (EHF)

Välimiku hindamise tulemused puuduvad